Grøn omstilling: Kan det betale sig at renovere bæredygtigt?

Den grønne omstilling og bæredygtighed kædes ofte sammen med Greta Thunberg og Tesla, men bæredygtighed er mere og andet end det. Den grønne omstilling er også at skabe et bæredygtigt hjem - og det kan man faktisk gøre, når andelsboligforeningen skal renoveres.

Det er global opvarmning, klimaforandringer, grøn omstilling og kødfrit pålæg i køledisken. Vi har hørt remsen så mange gange før, og hver gang ender vi helt forpustede og tænker, at det der bæredygtighed lyder både dyrt og besværligt. Her kommer så det store MEN. For bæredygtighed behøver hverken koste mange penge eller tage oceaner af tid. Det handler kort fortalt om at tænke de bæredygtige tanker i den rigtige rækkefølge, og om aldrig at vælge bæredygtighed kun for bæredygtighedens skyld.

 

Start med en vedligeholdelsesplan

Der er ikke stor forskel på at drifte og vedligeholde en ejendom generelt og at drifte og vedligeholde en bygning på en bæredygtig måde. Det handler om at få et overblik. En vedligeholdelsesplan afdækker foreningens fremtidige vedligeholdelsesbehov og fortæller, hvad der skal ske på ejendommen og hvornår. Så når foreningen står overfor en renovering, er den klar til at tænke bæredygtighed ind. Bæredygtighedstanken skal således allerede tænkes ind i ejendommens drift og vedligehold.

 

Fokus på langtidsholdbart materiale

Det kan være fristende at gå efter de billigste løsninger. Men ud fra et både bæredygtigt og økonomisk synspunkt er her-og-nu-besparelsen ikke altid at foretrække. Byggetekniske løsninger og materialer har ofte en lang levetid, og derfor har brugsfasen stor indflydelse både set totaløkonomisk såvel som i et bæredygtighedsperspektiv. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at overblikket går forud for bæredygtigheden. Valget af bæredygtige tiltag afgøres nemlig af, hvilke renoveringer man som boligforening står overfor og hvornår. Netop for ikke at komme til at stå i en situation, hvor man skifter nogle materialer eller bygningsdele langt før tid.

Her er de bæredygtige projekter, som andelsboligforeninger med fordel kan kaste sig over.

Children Balancing On Tree Trunks

Tid til et servicetjek?

Nordea Boligforeninger er specialiserede indenfor andelsboligforeninger og revurderer dagligt danske andelsboligforeningers økonomi. Skal Nordea også give jeres økonomi et servicetjek? Kontakt os her.

Hvis du gerne selv vil læse mere om, hvordan andelsboligforeninger kan styrke deres værdi, skal du blot klikke her.

Søg støtte til yderligere forbedringer

Søg støtte fra Energistyrelsens tilskudspakker på 375 mio. kr. og få op til 30% af markedsværdien af jeres energibesparende investering i støtte. Det handler om CO2 besparelser ved energioptimering af bygninger. For at gøre dette skal der være fokus på de enkelte bygningsdele, som vinduer, isolering i tage og ydervægge samt varmeforsyningen. Der er nemlig sket store forbedringer inden for de enkelte bygningsdele og en termorude er i dag en 3 lags energirude, for at opfylde nutidens krav. Ved at optimere bygningsdelene sparer man på udgifterne til opvarmningen samt på driften af bygningen og opnår samtidig et bedre indeklima uden trækgener og kuldenedfald. Derfor kan man søge tilskud til udskiftning at døre og vinduer, efterisolering af gulve, vægge og lofter samt til udskiftning til en varmepumpe, hvis ens varmekilde til bygningen er olie eller gas.

Ønskes mere information om offentlig støtte? Klik her og læs mere om tilskudsordningen.

Styrk værdien ved at fokusere på foreningens lån – og gæld

Det danske renteniveau er historisk lavt, hvilket andelsboligforeningen kan drage nytte af. Det kræver blot at foreningens nuværende lån kigges efter i sømmene, hvormed de fleste foreninger vil kunne reducere renten på deres eksisterende lån. Det kan også være, at det eksisterende lån er markedskonform, hvormed det lave renteniveau vil medføre, at foreningen kan optage et tillægslån til finansiering af bæredygtige renoveringsprojekter, uden en markant forhøjelse af boligafgiften.

Det er fornuftigt at opbygge en vis formue, som kan sikre foreningen økonomisk, og understøtte fremtidige renoveringsprojekter på ejendommen samt aflaste foreningen i tilfælde af et fald i ejendoms- og andelsværdier. Andelsboligforeninger bør imidlertid ikke blive gældfri, men fastholde en del af foreningens gæld. Ved at fastholde gæld, kan foreningen kan opnå attraktive finansieringsvilkår, som er billigere end den finansiering, som den enkelte andelshaver kan opnå. Den enkelte andelshaver har ikke mulighed for at optage lån i en realkreditforening, de har kun mulighed for at låne i banken.

Interesseret i at høre mere om, hvordan andelsboligforeninger kan styrke foreningens værdi ved at fokusere på foreningens lån? Klik her for at høre webinaret om, hvordan man skaber en mere bæredygtig andelsboligforening.

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler