Hvor langt er nordiske virksomheder kommet med bæredygtighed?

Ifølge en ny undersøgelse, foretaget af Nordea, er der plads til forbedring, når det gælder nordiske virksomheders omstilling til en mere bæredygtig fremtid. Mens der er store forskelle landene og virksomhederne imellem, svarer mange virksomheder i undersøgelsen, at de har begrænset viden om deres muligheder og risici ved bæredygtighed.
English
Swedish
Norwegian Bokmål
Finnish

ESG – Environmental Social and Governance

ESG står for miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (environmental, social and governance). Det omtales også ofte som bæredygtighed. 

I dag tager langt de fleste virksomhedsledere ikke kun hensyn til kunder og indtjening, men også til samfund, klima og miljø. Tidligere blev bæredygtighed mest betragtet som noget sekundært eller god branding, men sådan er det ikke længere.

Investorer og finansielle institutioner tager i stigende grad ESG-faktorer med i deres analyser og beslutningsgrundlag. Derfor kan virksomhedens indsats på ESG-området også påvirke muligheden for at skaffe ekstern kapital.

Flere banker og finansielle institutioner, herunder Nordea, integrerer bæredygtighed i deres rådgivning, forklarer Bjørn Bøje Jensen, leder af Business Banking Danmark.

“Når vi yder rådgivning til vores kunder, taler vi også om bæredygtighed og grøn omstilling, fordi bæredygtige forretningsmodeller er fremtiden, uanset om man spørger investorer eller ansatte. Vi afdækker ligeledes mulighederne for at tilbyde vores kunder grønne bankprodukter, såsom grønne realkreditlån, banklån m.fl.”, siger han.

Nordisk bæredygtighed 

Men hvor langt er de nordiske virksomheder egentligt kommet, når det kommer til bæredygtighed, og hvilke udfordringer besværliggøre vejen fra konventionel virksomhed til grøn virksomhed? I den seneste Business Insight Report om bæredygtighed, har Nordea netop undersøgt dette.

Der er stor forskel på, hvor langt virksomheder på nordisk plan, er kommet, når det drejer sig om bæredygtighed

Finske – og i nogen grad svenske – virksomheder rapporterer en højere integration af bæredygtighed i deres aktiviteter sammenlignet med virksomheder i Norge og Danmark. Der er imidlertid ikke kun geografiske forskelle. Implementering af bæredygtige aktiviteter, afhænger også af virksomhedernes størrelse. Det lader nemlig til at større virksomheder har bedre styr på integration af bæredygtige aktiviteter og strategier end små og mellemstore virksomheder.

Der er stor forskel på, hvordan virksomheder på nordisk plan vurderer deres egen indsats på ESG-området 

I Nordeas seneste bæredygtighedsundersøgelse svarer 68 pct. af de deltagende finske virksomheder, at de har integreret bæredygtighed i deres forretningsmodeller, mens Norge og Danmark halter bagefter med henholdsvis 33 pct. og 39 pct. Større virksomheder mener endvidere, at de klarer sig bedst på ESG-området – dog med undtagelse af finnerne. Her mener små virksomheder, at de har bedst styr på bæredygtigheden.

Mange virksomheder har begrænset kendskab til risici og muligheder forbundet med ESG

En stor andel af virksomhederne, i Nordeas undersøgelse, svarer, at de har et begrænset kendskab til både de risici og muligheder, som er forbundet med ESG. Ledelsesmæssige forhold er klart det område, hvor virksomhederne har det mindste kendskab til både risici og muligheder. Jo mindre virksomheden er, jo mindre er kendskabet til de risici, som er forbundet med ESG – eller mangel på samme.

Virksomhedernes selvforståelse hænger ikke sammen med virkeligheden – hvert fald ikke når det kommer til bæredygtighed

Med afsæt i Nordeas seneste ESG-undersøgelse viser det sig, at der er en tydelig diskrepans mellem, hvor vigtig en virksomhed finder bæredygtighed, og hvor stor virksomhedens faktiske indsats på området er. Den grønne selvforståelse lever i bedste velgående, men den har ikke altid hold i virkeligheden. Hvor bæredygtige virksomhederne i virkeligheden er, afhænger i høj grad af størrelsen. Jo større virksomheden er, jo mere vægt lægger den typisk på bæredygtighed. Jo mindre virksomheden er, jo større er forskellen mellem virksomhedens holdning og adfærd på området.

Kundernes efterspørgsel og virksomhedens brand er de vigtigste årsager til at virksomhederne fokuserer på bæredygtighed

Undersøgelsens små virksomheder fremhæver kundernes efterspørgsel som den vigtigste årsag til at virksomheden vælger at fokusere på bæredygtighed, mens omdømme og brand er de primære årsager for mellemstore og store virksomheder.

Business Insight Report om bæredygtighed blev gennemført i de nordiske lande i august og september 2019 blandt virksomheder af alle størrelser*. Der var i alt 2.145 respondenter fordelt som følger: Sverige 615, Norge 530, Finland 536 og Danmark 464. Basen blev indsamlet via Norstats paneler i de nordiske lande. Så vidt vi er orienteret, findes der ikke andre undersøgelser med samme nordiske perspektiv, temaer og skelnen mellem resultater fra små, mellemstore og store virksomheder. De fleste aktuelle målinger/indekser fokuserer på mindre virksomheder grundet omkostninger og levedygtighed.  

[*] Størrelse af virksomheder i rapporten: Små virksomheder 0-19 medarbejdere; Mellemstore virksomheder 20-100 medarbejdere; og store virksomheder 100+ medarbejdere.

Det er størrelsen, der gør det …

Med afsæt i ovenstående, har størrelsen betydning for, hvor mange og hvilke bæredygtige tiltag den enkelte virksomhed vælger at tage.

Større virksomheder rapporterer i langt højere grad om deres CO2-aftryk, investeringer i grøn teknologi og integrering af bæredygtighed i aktiviteter og strategier end mindre virksomheder gør. Ifølge Bøje Jensen er både mellemstore og små virksomheder begyndt at vågne op til dåd, og han forudser, at både store, mellemstore og små virksomheder fremover vil sætte et større fokus på bæredygtighed. Ikke kun i teori, men også i praksis.

”I dialogen med vores kunder er det tydeligt, at omstillingen fra konventionel virksomhed til bæredygtig virksomhed er begyndt. Bæredygtighed fylder mere og mere for vores små og mellemstore virksomheder. Hvordan vi når i mål med den grønne omstilling afhænger imidlertid af marked og virksomhedstype, men alle brancher er begyndt at fokusere på bæredygtighed, og vi er klar til at hjælpe dem hele vejen, afslutter Bøje Jensen.    

Er tiden inde til at tænke bæredygtigt?

Nordea har udviklet en række forskellige grønne finansieringsprodukter, der gør det lettere for små, mellemstore og større virksomheder at få en mere bæredygtig produktion, drift eller transport. Til de små og mellemstore virksomheder tilbyder vi eksempelvis et grønt realkreditlån, et grønt banklån og grøn billeasing. Lånene og leasingen er for virksomheder, der vil investere i en grøn og klimavenlig fremtid. Du kan læse mere om grøn finansiering hos Nordea her.

Hvad koster det …

For mange små og mellemstore virksomheder kan bæredygtighed virke abstrakt, føles unødvendigt og ikke mindst dyrt. Prismæssigt ligger Nordeas grønne produkter på niveau med sammenlignelige traditionelle finansielle produkter. Det vil sige, at den grønne finansiering ikke er dyrere end konventionel finansiering – i hvert fald ikke hos Nordea.

Ansøgning om grøn finansiering sker online eller på telefon 70 33 44 44.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading