Hvorfor skal mindre virksomheder beskæftige sig med bæredygtighed?

Med stigende mediedækning af naturkatastrofer som tørke, oversvømmelse, skovbrande og ødelagte økosystemer, er det blevet kutyme, at større virksomheder har indført bæredygtighedspolitikker og jævnligt rapporterer om de fremskrid de gør på bæredygtighedsområdet.
English
Swedish
Norwegian Bokmål
Finnish

Nordea Business Insigts Report om bæredygtighed blev udført  i august og september 2019 blandt virksomheder af alle størrelser i alle nordiske lande.  2.145 respondenter deltog i undersøgelsen om bæredygtighed.  615 respondenter fra Sverige, 530 respondenter fra Norge, 536 respondenter fra Finland og  464 respondenter fra Danmark. Så vidt vi er orienteret, findes der ikke andre undersøgelser med samme nordiske perspektiv, temaer og skelnen mellem resultater fra små, mellemstore og store virksomheder. De fleste aktuelle målinger/indekser fokuserer på mindre virksomheders omkostninger og levedygtighed.

For små og mellemstore virksomheder kan bæredygtighed virke som et uoverskueligt projekt – og for mange kan det ligefrem virke unødvendigt. Men har små og mellemstore virksomheder råd til ikke at følge i de større virksomheders grønne fodspor?

De seneste år er forbrugere verden over blevet mere og mere bevidste om de miljømæssige og sociale konsekvenser, som det det moderne forbrugersamfund har. Det har ført til ændret forbruger adfærd. Det betyder, at både små, mellemstore og store virksomheder nu og fremover bliver nødt til at forholde sig til bæredygtighed.

 

Bæredygtighed er vigtigt, men hvad gør virksomhederne reelt? 

Den moderne forbruger efterspørger i stigende grad bæredygtige produkter og varer, men hvad gør virksomhederne for at opfylde forbrugernes ønske om bæredygtighed? Nordeas seneste rapport om bæredygtighed viser, at der er en væsentlig forskel mellem, hvor vigtigt de adspurgte virksomheder mener at bæredygtighed er, og hvad de reelt gør. Der er en klar forskel mellem holdning og adfærd – særligt blandt de små og mellemstore virksomheder. Jo større en virksomheden er, jo mere sandsynligt er det, at den integrerer bæredygtighed i dens aktiviteter og strategier.

”For at mindste risici og identificere nye muligheder, bør alle virksomheder integrere bæredygtighed i deres forretningsmodel. Det gælder også virksomheder, hvis kunder ikke efterspørger bæredygtighed i dag, eftersom leverandører, myndigheder og samfundet generelt forventer, at virksomhederne har styr på bæredygtighed”, udtaler Poya Motai, Sustainability Business Area Lead i Business Banking.

Derfor bør små og mellemstore virksomheder også beskæftige sig med bæredygtighed

  • Ved at adoptere en bæredygtig profil, kan virksomheden undgå at skade sit omdømme
  • Virksomheden mindsker risikoen for sanktioner og bøder fra myndighederne
  • Ved at identificere klima-relaterede risici i hele forsyningskæden, kan virksomheden undgå produktionsstop og lign.
  • Ved at adoptere en bæredygtig profil, kan små og mellemstore virksomheder forbedre deres brandimage, og dermed opnå konkurrencemæssige fordele
  • Ved at agere bæredygtigt, kan små og mellemstore virksomheder tiltrække dygtige medarbejdere og investorer, som har et grønt fokus

Dertil kommer, at banker og finansielle institutioner ser på, hvordan virksomhederne integrerer bæredygtighed i deres strategier og aktiviteter. Et solidt greb om bæredygtighed kan give små og mellemstore virksomheder bedre lånemuligheder.

 

Grøn finansiering – er også muligt 

Inden bæredygtighed kom på alles læber – særligt forbrugernes – var det svært at låne eller investere grønt. Der er ikke længere tilfældet. Nordea har også valgt at blive grønnere. Derfor har Nordea  introduceret et grønt realkreditlån, et grønt banklån og grøn billeasing for at gøre det lettere for mindre virksomheder at få en mere bæredygtig produktion, drift eller transport. Lånene og leasingen er for virksomheder, der vil investere i en grøn og klimavenlig fremtid.

Mindre virksomheder kan eksempelvis anvende Nordeas grønne finansieringsprodukter til målrettede investeringer i:

  • Klimavenlige bygninger, produktionsanlæg og indretning
  • Vedvarende energikilder og forbedring af forsyning
  • 100% elbiler
  • Økologisk produktion- og landbrug

 

Hvad koster det …

For mange mindre virksomheder kan bæredygtighed virke  unødvendigt og ikke mindst dyrt. Det kan det også være, men det behøver det ikke.  Prismæssigt ligger Nordeas grønne produkter på niveau med sammenlignelige traditionelle finansielle produkter. Det vil sige, at grøn finansiering ikke er dyrere end konventionel finansiering.

Ansøgning om grøn finansiering sker online eller på telefon 70 33 44 44.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading