Nordea har valgt at følge FX Global Code of Conduct

Nordea har valgt at følge FX Global Code of Conduct som offentliggjort af ECB.

Kort fortalt indeholder FX Global Code of Conduct 55 principper for god praksis. Principperne er således retningslinjer for etisk adfærd på valutamarkedet.

”Der er brug for sådanne retningslinjer,” er det enkle svar, man får, hvis man spørger Mick Ankjaer, Nordeas repræsentant i European Central Bank (ECB) FX Contact Group. FX Global Code of Conduct fungerer som et supplement til alle lokale reguleringer, og Nordea har valgt at følge disse retningslinjer. ”Fordi vi har en ledende rolle på de nordiske valutamarkeder, har vi aktivt bidraget til og støttet denne udvikling. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler valutamarkederne og samtidig fastholder meget høje etiske standarder,” siger Mick Ankjaer.

At være aktiv i udviklingen af principperne i FX Global Code er én ting, men at vi også så hurtigt melder ud, at vi vil følge dem, er et stærkt budskab til vores kunder og de øvrige aktører på valutamarkederne

- Mick Ankjaer, Head of Global FX Trading & International Units

FX Global Code of Conduct blev lanceret 25. maj 2017, og forventningen er, at alle markedsdeltagere hen over de næste 12 måneder tilslutter sig principperne. ”At være aktiv i udviklingen af principperne i FX Global Code er én ting, men at vi også så hurtigt melder ud, at vi vil følge dem, er et stærkt budskab til vores kunder og de øvrige aktører på valutamarkederne,” siger Mick Ankjaer.

De seks vigtigste principper i FX Global Code of Conduct er:

Etik Markedsdeltagerne forventes at opføre sig på en etisk korrekt og professionel måde for at sikre fair betingelser og integritet i valutamarkedet.

Ledelse Markedsdeltagerne forventes at have en stærk og effektiv struktur, der både sikrer en klar ansvarsfordeling og et samlet opsyn med deres aktiviteter på valutamarkedet og fremmer en ansvarlig adfærd på markedet.

Udførelse Markedsdeltagerne forventes at vise omhu, når de aftaler og udfører transaktioner, for at sikre et robust, fair, åbent, likvidt og tilstrækkelig gennemsigtigt valutamarked.

Informationsudveksling Markedsdeltagerne forventes at give klar og præcis information og at beskytte fortrolig information for dermed at fremme en effektiv kommunikation, der understøtter et robust, fair, åbent, likvidt og tilstrækkelig gennemsigtigt valutamarked.

Risikostyring og compliance Markedsdeltagerne ventes at have et robust kontrol- og compliancemiljø med henblik på effektivt at identificere, styre og rapportere om risici i forbindelse med deres aktiviteter i valutamarkedet.

Bekræftelser og afvikling Markedsdeltagerne forventes at have indført robuste, effektive, gennemsigtige og risikobegrænsende processer til at håndtere indgåede handler for at sikre en forudsigelig, smidig og rettidig afvikling af handler i valutamarkedet. FX Global Code of Conduct vil jævnligt blive opdateret og ventes derfor over tid at udvikle sig i et lignende tæt samarbejde blandt aktører på markedet.

For at lære mere, besøg vores Trade Conditions section og se Nordea Bank AB Statement of Comittment

Niels Christensen, Chefsanalytiker, Nordea Markets

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler