Det V-formede opsving er en optisk illusion, siger chefen for Danmarks Nationalbank

Efter coronapandemien sendte både den danske og den globale økonomi ned i en historisk dyb recession i foråret, har der været meget tale om et såkaldt V-formet opsving med en kraftig stigning i den økonomiske aktivitet efter krisen.

Ser vi kun på væksttallene, kan det ligne en V-formet udvikling, men det er en optisk illusion ifølge nationalbankdirektør Per Callesen. ”Hvis det er et V, er det et V, der er afkortet i højre side,” sagde han på en online konference, som Nordea Markets holdt for institutionelle investorer.

En sammenligning af de nuværende vækstprognoser med prognoserne før pandemien viser, at der er tale om et betydeligt væksttab, der vil påvirke økonomien i længere tid end forventet, forklarede Per Callesen.

”BNP-væksten i den globale økonomi vil i en rum tid ligge under niveauet forventet før pandemien,” sagde han.

Per Callesen blev budt velkommen af Nordeas cheføkonom Helge Pedersen, som var vært for konferencen om dansk økonomi og de pengepolitiske udfordringer under coronakrisen.

”Vi kunne ikke have fået nogen mere kvalificeret taler end Per,” sagde Helge Pedersen i sin introduktion af nationalbankdirektøren, som har været chef for Danmarks Nationalbank siden 2011.

Substitutionseffekt på forbruget

Selvom nedlukningerne for at begrænse smittespredningen har haft store økonomiske omkostninger, tegnede Per Callesen et relativt positivt billede af dansk økonomi.

Den danske eksport har klaret sig godt sammenlignet med de fleste andre lande, fordi den primært er sammensat af varer fra medicinal-, landbrugs- og fødevareindustrien, som gør den mere robust. Men eksporten af services er faldet markant i løbet af 2020, og især turismen har været hårdt ramt.

Han bemærkede, at danskernes brug af betalings- og kreditkort har ligget på et højt niveau i de seneste måneder, og det indikerer et stærkt privatforbrug. Danskernes forbrug i udlandet er styrtdykket, og det ser ud til, at de i stedet køber danske varer, herunder især boligrelaterede ting som nye køkkener og gør-det-selv-produkter. Også handlen i detailbutikker og på internettet har været livlig.

”Vi ser således en omfattende substitution,” sagde Per Callesen.

Husholdningernes disponible indkomster er blevet holdt oppe af regeringens hjælpepakker og frigivelsen af indefrosne feriepenge.

Mange har også været overrasket over den stærke udvikling på det danske boligmarked i 2020, men det gælder ikke Per Callesen. Han beskriver udviklingen som en slags substitutionseffekt, hvor folk bruger de penge, de ellers ville have brugt på rejser, restauranter, kultur og sammenkomster, på deres bolig, hvor de har været ”buret inde” i lang tid.

Et velfærdstab på DKK 250 mia.

Danmarks Nationalbank venter, at BNP falder med 3,6% i 2020, men stiger med henholdsvis 3,6% og 2,3% i 2021 og 2022.

”Det ligner et V-formet opsving, men hvor stregen op i V’et i højre side er afkortet,” sagde Per Callesen. Han nævnte også, at det samlede velfærdstab forårsaget af krisen vurderes at svare til et samlet fald i BNP på 250 mia. kroner eller 10% af det årlige BNP.

Per Callesen fremhævede endvidere, at de tiltag, centralbankerne har taget fx ved at nedsætte renten, tilføre likviditet, opkøbe aktiver og frigive den kontracykliske kapitalbuffer har været afgørende for at holde den samlede økonomiske aktivitet oppe.

Han beskrev flere globale faktorer, herunder den aldrende befolkning, høje opsparingskvoter og globaliseringen, som ifølge ham alle bidrager til den lave inflation og de lave renter, der formentlig også vil være gældende en tid endnu.

Per Callesen forklarede også, hvordan coronakrisen har ramt de enkelte sektorer forskelligt. Således har nogle sektorer nydt godt af rekordhøj omsætning, mens andre er sendt i knæ. En måde at anskue det på er at se det som et K-formet opsving, hvor sektorer som detailhandel, IT og boligområdet viser en stigende trend, mens hoteller, restauranter og eksporten viser en faldende trend.

”Det er en udfordring for finanspolitikken,” sagde Per Callesen, ”fordi der er en risiko for at overstimulere sektorer, der klarer sig godt, og dermed skabe flaskehalse.

Der kan være plads til yderligere stimulus senere hen, når mange af de nuværende restriktioner er væk igen, men vi vil formentlig gemme ammunitionen lidt længere,” sagde han.

Udfasning af hjælpepakker

Med hensyn til hjælpepakkerne, der er blevet vedtaget under pandemien, sagde Per Callesen, at økonomerne er enige om, at pakkerne skal udfases for at undgå at ødelægge økonomiens dynamikker og dermed forhindre den nødvendige omstilling i at finde sted. Han sagde, at han generelt var tilfreds med den danske regerings tiltag, som han beskrev som produktive og ikke overstimulerende.

I sin evaluering af konferencen var Nordeas Helge Pedersen glad for, at den gav mulighed for at høre Per Callesens syn på den danske økonomi i lyset af pandemien og debattere forskellige politiske emner.

”Nedlukningerne indebærer store omkostninger og kan skabe usikkerhed i forhold til mange landes statsgæld på længere sigt,” siger Helge Pedersen. ”Men situationen i Danmark synes at være under kontrol – selvom kompensationsordningerne har været så generøse, at husholdningernes disponible indkomster faktisk er steget under krisen.”

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler