Til trods for, at pandemien fortsat holder verdensøkonomien i et jerngreb er der håb forude. Den historisk hurtige udvikling og udrulning af effektive Covid-19 vacciner betyder, at en mere permanent genåbning af samfundene kan ventes henover foråret, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Nordea Chief Economist Helge J. Pedersen

Nordea Chief Economist Helge J. Pedersen

Verdensøkonomien oplevede et stærkt comeback henover efteråret, men er nu ramt af pandemiens anden bølge, og vi står over for et par svære vintermåneder. Udrulningen af effektive vacciner betyder dog, at væksten vil vende stærkt tilbage i takt med foråret, hvor mange af de nuværende restriktioner for at reducere smittespredningen, ventes at blive ophævet.

– I år vil verdensøkonomien vokse med hele 5% efter et fald på 3,5% i 2020. Fremgangen ventes at fortsætte ind i 2022. For Danmarks vedkommende vil BNP i år vokse 2,5%, efter en tilbagegang på 3,7% sidste år. Først i løbet af 2022 vil det samlede økonomiske aktivitetsniveau dog være tilbage på niveauet før Covid-19, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Privatforbruget er motoren i genrejsningen af økonomien

I Danmark har de nye restriktioner for at bremse smittespredningen igen sendt økonomien i dybfryseren, men foråret venter forude. Ikke mindst husholdningerne ventes at få en afgørende rolle i genrejsningen af økonomien. Lavere rentebetalinger, en positiv reallønsvækst og udbetalingen af tre ugers indefrosne feriepenge har i kombination med manglende forbrugsmuligheder, i navnlig den nedlukkede servicesektor, været med til at øge husholdningernes opsparing under coronakrisen. Læg dertil, at der kan blive udbetalt op til 40 mia. kroner ekstra, når de sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetales til marts.

Eksporten vil også komme op i tempo i takt med, at udlandet igen åbner op. Der er især grund til at vente et positivt bidrag fra turismen, som har ligget underdrejet i snart et år. Siden november har knap 20.000 personer netto meldt sig som ledige på Jobnet. Erfaringerne fra den første nedlukning viser dog, at mange af arbejdspladserne hurtigt kommer tilbage, når økonomien genåbnes. Arbejdsløsheden forventes derfor at toppe omkring 5,3% i løbet af foråret for derefter at falde igen. Ved udgangen af i år ventes ledigheden at være faldet til omkring 4%.

Det gik meget bedre end frygtet

De offentlig finanser kom meget bedre gennem 2020 end tidligere frygtet. Underskuddet blev således kun på 2,5% af BNP i 2020 da bl.a. indtægterne fra pensionsafkastskatterne har udviklet sig særdeles fordelagtigt for statskassen og de faktiske udgifter til flere af hjælpepakkerne har været markant lavere end oprindelig budgetteret.

– I år ventes underskuddet at blive endnu mindre eller omkring 1,5% af BNP. Den offentlige gældskvote vil falde til godt 42% ved udgangen af 2021 og derfor forblive lav i en international sammenhæng. Det giver en stor frihedsgrad i den økonomiske politik og medvirker samtidig til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt, påpeger Helge J. Pedersen.

Nordea Economic Outlook januar 2021 Vækst-boosterenECB ventes ikke at sætte renten op, ligesom Nationalbanken også ventes at holde renten i ro henover prognoseperioden. De lange renter vil dog stige i takt med, at de internationale renter bevæger sig opad. Udviklingen vil dog næppe være tilstrækkelig til at vælte udviklingen på boligmarkedet.

– I år vil huspriserne stige med næsten 6% i forhold til 2020, hvor priserne endda steg med godt 4%. Det er en vold-som udvikling som skyldes en gunstig cocktail af den lave rente, store opsparinger og en generel tro på, at økono-mien kommer stærkt gennem pandemien. Det er i sandhed en underlig krise, slutter Helge J. Pedersen.

Find, download og læs Nordea Economic Outlook

Se webinaret med Helge Pedersen nedenfor:

Ups! Tillad marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Cheføkonom Helge Pedersen præsenterer vores hovedkonklusioner fra den nyeste udgave af Economic Outlook.

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler