Economic Outlook: Afkøling i en lysere tid

Usikkerheden fra handelskrigen og Brexit er aftaget, men ikke alle risici er forsvundet. Få den nyeste udgave af Nordea Economic Outlook og lyt til vores webinar.

Download Economic Outlook

English
Swedish
Norwegian Bokmål
Finnish

Ups! Tillad marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Vores cheføkonom Helge Pedersen præsenterer vores hovedkonklusioner fra den nyeste udgave af Economic Outlook.

Det lysner for verdensøkonomien. Mere ro over handelskrigen mellem USA og Kina, større klarhed om Brexit og markante lempelser af pengepolitikken har genskabt tilliden på de finansielle markeder. Alligevel er der afkøling på vej til den danske økonomi, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

– Væksten i verdensøkonomien er for tiden på det svageste niveau siden finanskrisen, og det resulterer i, at dansk økonomi står over for en periode med en moderat afkøling. Således kan vi vente, at dansk økonomi efter en BNP-vækst i 2019 på omkring 2% vil vokse lidt mindre, nemlig med 1,5% både i år og næste år, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Nordea Chief Economist Helge J. Pedersen

Nordea Chief Economist Helge J. Pedersen

Arbejdsmarkedet står også over for en afkøling. Den lidt svagere vækst medfører, at beskæftigelsen frem mod udgangen af 2021 kun vil vokse med omkring 30.000 personer. Men fordi der i perioden vil komme endnu flere ud på arbejdsmarkedet, vil det skabe et svagt pres på ledigheden. Det betyder til gengæld, at virksomhedernes generelle udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft bliver mindre.

Der er fortsat udsigt til en pæn fremgang i det private forbrug, ligesom der lægges op til en markant stigning i det  offentlige forbrug på 1,3%. Det er væsentligt højere end den gennemsnitlige vækst siden finanskrisen og vil isoleret set løfte BNP-væksten med 0,3% i 2020.

– Samtidig bliver 2020 også året, hvor den ambitiøse klimalov skal udmøntes i konkrete initiativer. Det kan også give anledning til øget aktivitet, men også højere inflation, da klimainitiativerne bl.a. finansieres gennem en række afgiftsstigninger, påpeger Helge J. Pedersen.

Economic Outlook cover image DanishEfter en periode med aftagende vækst er den danske eksport taget til i styrke. Den bemærkelsesværdige fremgang skyldes først og fremmest en kraftig fremgang inden for produktionen af farmaceutiske produkter, der nu er blevet Danmarks største eksportvare målt på omsætning. Også salget af danske fødevarer steg mærkbart i 2019, bl.a. som følge af udbruddet af afrikansk svinepest i en række asiatiske lande, der betød fremgang i eksporten af dansk svinekød.

Huspriser vil følge indkomst

Frem mod udgangen af 2021 forventer vi, at ECB vil fastholde renten uændret. I den periode vil Nationalbanken som udgangspunkt holde en uændret renteforskel til euroområdet. Udsigten til en længere periode med en uændret pengepolitik hos ECB betyder samtidig, at vi generelt kun venter mindre ændringer i de danske markeds-renter hen over prognoseperioden.

– Det vil understøtte boligmarkedet, og vi venter, at huspriserne vil stige med omkring 3% om året, hvilket er på niveau med den ventede vækst i husholdningernes indkomster. Boligskattereformen er blevet udskudt fra 2021 til 2024. Det har været med til at give ny ilt til ejerlejlighedsmarkedet. Isoleret set vurderer vi, at de ændrede beskatningsregler vil reducere priserne på ejerlejligheder med 5-10%, mens det formentlig vil løfte priserne på parcelhuse med et par procent, forklarer Helge J. Pedersen og tilføjer, at den udskudte ikrafttrædelsesdato formentlig kun i begrænset omfang vil blive indregnet i priserne det kommende år.

– Dog kan ejerlejlighedsmarkedet blive ramt af en lavere efterspørgsel og lavere priser, når muligheden for, at forældrekøb kan finansieres under virksomhedsordningen, fjernes ved indgangen til 2021, afslutter Helge J. Pedersen.

Se rapporten her.

Og lyt til vores podcast med Helge Pedersen og Jan Størup Nielsen.

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler