Ups! Tillad marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Cheføkonom Helge Pedersen præsenterer vores hovedkonklusioner fra den nyeste udgave af Economic Outlook.

 

Efter et dramatisk halvår er verdensøkonomien på vej op fra det dybe hul, som coronakrisen har gravet. Men først, når der foreligger en godkendt vaccine, kan verden ånde lettet op, og den økonomiske hverdag igen vende tilbage til tiden før pandemien. Sådan lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Verdensøkonomien er efter et dybt dyk nu på vej mod lysere tider. Dansk økonomi har klaret sig bedre gennem coronakrisen sammenlignet med andre lande, men den danske eksport oplever stadig vanskeligheder.

Nordea Chief Economist Helge J. Pedersen

Nordea Chief Economist Helge J. Pedersen

– I år vil verdensøkonomien skrumpe med 3,5% for til næste år at vende solidt tilbage med en vækst på 5,3%. En fremgang som ventes at fortsætte ind i 2022. For Danmarks vedkommende vil BNP i år falde med 4,5%, men en stor del af det tabte ventes allerede at være vundet tilbage i løbet af efteråret. Det giver et stærkt udgangspunkt for 2021, hvor økonomien vil vokse med omkring 3%. Omkring midten af 2022 ventes det samlede økonomiske aktivitetsniveau at være tilbage på niveauet før coronakrisen, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

God gang i privatforbruget, mens eksporten halter efter

I Danmark har privatforbruget været understøttet af et relativt mildt sygdomsforløb, der har gjort en hurtig genåbning af økonomien mulig. Samtidig har husholdningerne været begunstiget af en overraskende stærk udvikling på boligmarkedet. Det har medvirket til, at detailsalget er steget relativt kraftigt, siden det nåede bunden i foråret. Den udvikling ses også i den indenlandske kortomsætning hos Nordeas kunder, der har været støt stigende siden det dramatiske fald under nedlukningen i marts.

Til gengæld oplever eksporten større problemer, især salget af serviceydelser til udlandet er hårdt ramt, mens vareeksporten har klaret sig lidt bedre – navnlig som følge af et rekordhøjt salg af farmaceutiske produkter. Til gengæld er industrivirksomhedernes ordreindgang fra eksportmarkederne faldet til det laveste niveau siden finanskrisen. Det vil kaste lange skygger ind i resten af 2020, men forventningerne om en relativ kraftig vækst på de vigtigste eksportmarkeder vil give anledning til en stor fremgang i eksporten næste år.

Arbejdsmarkedet har været hårdt ramt af coronakrisen. Udløbet af lønkompensationsordningen ventes at give en stigning i arbejdsløsheden frem mod udgangen af året. Her forventes bruttoarbejdsløsheden at toppe omkring 170.000 fuldtidsledige svarende til 6% af arbejdsstyrken. Den økonomiske fremgang gennem 2021 vil give et fald i ledighedsprocenten til ca. 5% ved midten af 2021.

Offentlige finanser er pressede, mens de finansielle markeder og boligmarkedet står stærkt

Coronakrisen har slået et stort hul i statskassen, hvor underskuddet i 2020 forventes at blive det største siden begyndelsen af 1980’erne.

Nordea Economic Outlook September 2020 cover Danish– Også over de kommende år forventes de offentlige finanser at være ramt af eftervirkningerne fra krisen, men den offentlige gældskvote vil forblive lav i en international sammenhæng. Det vil medvirke til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt, påpeger Helge J. Pedersen.

De finansielle markeder har udvist stor styrke understøttet af den ekspansive globale pengepolitik og forventninger om, at der snart foreligger en effektiv COVID-19-vaccine. Det danske aktiemarked er således steget med mere end 20% siden begyndelsen af 2020. Det ventes ikke, at den Europæiske Centralbank sætter ren-ten yderligere ned, men omvendt vil det vare flere år, inden pengepolitikken strammes. Det er en væsentlig forklaring på, at det danske boligmarked indtil videre er kommet langt bedre gennem krisen end frygtet.

– I år vil huspriserne stige med godt 1% i forhold til 2019 – en bemærkelsesværdig udvikling i lyset af coronakrisen. Også til næste år vil boligpriserne stige, men udviklingen vil blive holdt i ave af forventningerne om stigende boligrenter navnlig mod slutningen af prognoseperioden, afslutter Helge J. Pedersen.

Find, download og læs Nordea Economic Outlook.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler