Fem gode råd før du starter en e-handelsvirksomhed

I begejstring over at starte en e-handelsvirksomhed kan man nemt komme til at overse nogle grundlæggende ting, som er meget vigtige, hvis virksomheden skal blive en succes også på den lange bane. Alexandra Wiseman, ekspert i e-handel og Senior Business Developer i Nordea, fortæller her om fem væsentlige ting, du skal huske, hvis du kaster dig ud i e-handel.

Læs mere om Nordea Connect på nordeaconnect.com.

Nordea Connect er en nordisk online betalingsplatform, der giver handelsdrivende direkte adgang til Nordeas fulde værdikæde af løsninger og rådgivning.

 

1. En solid markedsføringsstrategi baseret på mål og værdier, ikke kanaler

Det kan lyde banalt, men det første vigtige skridt er at få fastslået, at der rent faktisk er efterspørgsel efter det produkt eller den ydelse, du vil tilbyde. Jeg har mødt mange virksomheder, som ikke fik lavet en markedsanalyse, inden de startede med e-handel, men i stedet fokuserede for meget på selve produktet eller ideen. At holde det simpelt og have en kreativ ide er godt, men det er stadig vigtigt at definere, hvad der præcist er specielt ved det, du tilbyder i et generelt overfyldt marked.

At tænke dette godt igennem vil kunne hjælpe dig til at udvikle en solid markedsføringsstrategi og skabe klare brand-værdier. E-handelsvirksomheder tror mange gange, at et par opslag på Facebook eller reklamer på Google er nok, når de begynder deres markedsføring. Men det er altid bedre at have en solid strategi fra begyndelsen, så du er helt klar på, hvad du ønsker at opnå med din markedsføring.

Når du overvejer disse ting, er det også vigtigt, at du tænker nærmere over, hvilke værdier virksomheden skal stå for. Her er nogle nyttige spørgsmål, du kan stille dig selv: Hvad vil jeg gerne have, at mine kunder forbinder min virksomhed med? Hvordan kan jeg få dem til at føle sig som en del af det fællesskab, jeg ønsker at skabe? Det er meget vigtigt, at du fokuserer på, hvordan dine kunder kan relatere sig til dit brand og din virksomheds image. Opbyg et fællesskab omkring de ting, din virksomhed står for, og sørg for, at kunderne får del i oplevelsen på hele rejsen.

Det er vigtigt at forstå, at markedsføringen ikke skal være drevet af kanalvalg, men af en strategi, der tager udgangspunkt i dine mål. Reklamer på Google er naturligvis en meget anderledes måde at markedsføre sig på sammenlignet med de sociale medier, hvor det handler om at få kontakt til kunderne og have en dialog med dem. Uden en sammenhængende ’brand story’ til at bygge en dialog op omkring kan det være ekstremt svært at etablere kontakt med potentielle kunder på de sociale medier.  Mange e-handelsvirksomheder ser markedsføring som noget, der løser sig selv, men i begyndelsen er det afgørende først at få dit tilbud og din brand story på plads. Når du har det, har du et bedre grundlag for at vælge markedsføringskanaler.

Opbyg et fællesskab omkring de ting, din virksomhed står for, og sørg for, at kunderne får del i oplevelsen på hele rejsen.

Alexandra Wiseman, Senior Business Developer at Nordea

2. Fokus på effektiv drift så tidligt som muligt

Mange med en nystartet e-handelsvirksomhed glemmer ofte også at tænke over, hvor stor arbejdsbyrden kan blive, især hvis virksomheden får den ønskede succes. Udgangspunktet kan ofte være: ”Jeg starter virksomheden og sender mit produkt til alle, som har lyst til at købe det.”

Nogle gange er det nemt at forfalde til kun at tænke på design og produktion, men der er naturligvis også en hel del praktiske spørgsmål, der skal overvejes fx i forhold til levering af produktet. Det er især vigtigt at tænke over, hvis du har fuldtidsarbejde og starter virksomheden som en slags professionel hobby. Du er nødt til at forholde dig til, hvordan du bruger din tid.

Det er en god ide på forhånd at gøre dig klart, hvor stor en arbejdsbyrde du kan klare, når først ordrerne begynder at strømme ind. Med en plan for driften kan du få en langt bedre ide om, hvornår det giver mening at outsource logistikken. Det kunne fx være, når antallet af ordrer pr. uge overstiger et vist niveau. Det kan også give god mening at få en aftale med en logistikudbyder helt fra starten, fordi du så kan fokusere på at skabe vækst og markedsføre din virksomhed i stedet for at bruge al din energi på tidskrævende praktiske gøremål. Det er afgørende, at du finder en effektiv måde at drive virksomheden på.

Ud over den logistiske del kan automatisering også være relevant på andre områder, fx markedsføring. Der findes fx allerede gode værktøjer, du kan bruge til at publicere og planlægge indhold på de sociale medier på bestemte tidspunkter af dagen. Du bør nøje overveje, om der er andre områder, der kan automatiseres, så du frigør tid til vigtige opgaver.

Når man starter ny virksomhed, kan det forekomme naturligt at fokusere på at holde omkostningerne i bund og gøre alting selv. Men i nogle tilfælde kan det faktisk give mening at investere lidt mere i automatisering og driftsstruktur. Hvis du bruger tid på ting, der ikke skaber værdi, kan du komme til at forsømme andre vigtige områder i virksomheden.

Når du går i gang, giver praktisk erfaring med de forskellige elementer i virksomheden rigtig god mening. Når først du ved, hvilke områder der er værdiskabende, kan du få en bedre ide om, hvor du skal sætte ind. I startfasen er det meget vigtigt at holde motivationen oppe trods eventuelle begyndervanskeligheder.

Nogle gange er det nemt at forfalde til kun at tænke på design og produktion, men der er naturligvis også en hel del praktiske spørgsmål, der skal overvejes fx i forhold til levering af produktet

Alexandra Wiseman, Senior Business Developer at Nordea

3. Gå globalt? Føl dig lokal!

De fleste e-handelsvirksomheder starter med at fokusere på deres hjemmemarked og se, hvordan tingene udvikler sig derfra. Men mit råd er ofte ikke at være bange for gå globalt fra dag ét. Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal markedsføre sig i alle mulige forskellige lande, da det kan være meget dyrt og svært at bevare overblikket uden de rigtige kvalifikationer og værktøjer. Det handler mere om at overveje, om man skal have et domæne i de enkelte lande og oversætte hjemmesiden til lokalsprog, da det ofte kan løfte salget via hjemmesiden.

En anden vigtig parameter, der også skal overvejes, er betaling i lokalvaluta. Fx er det nordiske marked meget fragmenteret med fire lande med hver deres valuta og forskellige betalingsmetoder for forbrugerne. Du kan gøre mange ting for at øge din globale rækkevidde, men dine kunder skal også mærke et lokalt præg og føle sig sikre nok til at købe noget via din e-handelsplatform.

Når du overvejer, hvor langt du ønsker at nå ud internationalt, og hvordan du vil gøre det, er det også her vigtigt at lave en markedsanalyse. Fx viser undersøgelser, at man i nogle lande er bedre til at læse indhold på engelsk end i andre lande. Det er naturligvis også noget, man skal tage højde for, når man opbygger sin hjemmeside. Det samme gælder betaling. I nogle lande er kunderne mere villige end i andre lande til at betale i en anden valuta end deres egen.

Det er vigtigt, at du undersøger disse ting for hvert enkelt land, så du sikrer dig, at dit tilbud er tilpasset de enkelte landes særlige standarder. Det er ikke nok bare at tro, at dollar og euro og kommunikation på engelsk er tilstrækkeligt for dine kunder og din virksomhed. Tilpasning baseret på data er afgørende. Bruger du tid på at overveje disse vigtige elementer, kan du bedre differentiere dit tilbud fra andres. Det handler også om at finde ud af, hvordan du bedst kommunikerer med potentielle kunder i de enkelte lande. Det gør altid en forskel, hvis man har styr på detaljerne.

Du kan gøre mange ting for at øge din globale rækkevidde, men dine kunder skal også mærke et lokalt præg og føle sig sikre nok til at købe noget via din e-handelsplatform.

Alexandra Wiseman, Senior Business Developer at Nordea

4. Platforme og tjenester der kan hjælpe dig til at opnå hurtig vækst

For at opnå en effektiv drift er det altid vigtigt at vælge værktøjer og platforme, der kan understøtte din virksomheds vækst. Ofte kan problemet være, at vi er så fokuseret på her og nu, at vi ender med at vælge den simpleste og billigste løsning. Eller at vi vælger en løsning, fordi vi ikke føler os kompetente nok til at bruge en anden og muligvis bedre løsning. Men ofte er det sådan, at du først finder ud af, hvad et nyt værktøj kan, når du begynder at bruge det.

Det er vigtigt at bruge god tid på at finde værktøjer og løsninger, der understøtter dine mål for virksomheden og hjælper dig på længere sigt. Hvis du har et stort sortiment og forventer en stor omsætning af de forskellige produkter, kan det valgte e-handelssystem vise sig ikke at være den bedste løsning for din virksomhed.

Fx kan du vælge en webplatform, der fokuserer på design med mange forskellige foruddefinerede valgmuligheder, fordi det er vigtigt for din virksomhed. En såkaldt open source-webplatform kan måske også bruges, men det kræver, at du har nogen, der kan hjælpe dig med at kode softwaren. Hvis du ikke ved noget om, hvordan man opbygger en webshop, kan det naturligvis give udfordringer. Det samme gælder, hvis hele din hjemmeside går ned, eller opsætningen ikke er korrekt, og du ikke ved, hvor du kan få hjælp til at løse problemet.

Der findes flere SaaS-løsninger (Software as a Service), som nok er lidt dyrere, men som er at foretrække, fordi de tilbyder hjælp over telefonen og support online. Disse løsninger kan ofte være mere stabile for en virksomhed uden erfaring i systemudvikling. Mange eksperter vil nok sige, at man ikke skal låse sig fast på et system, der ikke er en open source-løsning, fordi man ikke selv kan foretage ændringer. Men som lille virksomhed skal du nemt og effektivt kunne foretage tilpasninger, uden at det kræver det helt store IT-kendskab internt.

Du skal sikre dig, at du kan trække data ud af de systemer, du bruger, og at du kan konsolidere dem, så du nemt kan analysere din performance og se, hvordan tingene udvikler sig.

Alexandra Wiseman, Senior Business Developer at Nordea

5. Nem integrering og data er nøglen

Du skal altid sørge for, at alle de værktøjer, du vælger til at understøtte din e-handelsvirksomhed, er kompatible med hinanden. Fx skal din webplatform kunne integreres automatisk med dit økonomisystem og dine backend-systemer. Desuden skal det også være muligt at koble e-mailmarkedsføring til. Formålet er at sikre, at alle værktøjerne kan integreres, så du ikke kommer til at arbejde i siloer.

Der er mange gode værktøjer og løsninger tilgængelige, men du kan ikke få et fuldt overblik, hvis systemerne ikke kan tale sammen. Det kan skabe store problemer især i forhold til databehandling, da du skal kunne måle alt på såvel en detaljeret som en helhedsorienteret måde. Du skal sikre dig, at du kan trække data ud af de systemer, du bruger, og at du kan konsolidere dem, så du nemt kan analysere din performance og se, hvordan tingene udvikler sig.

Det er min erfaring, at mange mindre virksomheder ikke rigtig tænker over strategier baseret på konsoliderede data, fordi de tror, at det kun er noget, større og veletablerede virksomheder har brug for. Det er naturligvis ekstremt vigtigt, at du kan måle alt i din e-handelsvirksomhed, også selvom du kun lige har startet den. Ellers kan det være meget vanskeligt at retfærdiggøre investeringer i markedsføring.

Du får langt nemmere adgang til de nødvendige data, hvis du bruger værktøjer, der automatisk kan samle og konsolidere dem, fx funnel.io eller noget lignende. En generel misforståelse, jeg ofte møder blandt virksomheder, er, at Google Analytics er tilstrækkelig for at få et fuldt overblik. Det er bestemt også en god start. Men har du solide markedsføringsdata, der også omfatter dine omkostninger, kan du få et meget bedre overblik, så du kan træffe velbegrundede beslutninger om enten at begrænse omkostningerne eller investere mere i det, der virker.

I stedet for at bruge tid på at samle data kan du reagere på dem og det, du kan udlede af dem. Endelig kan det også være en rigtig god ide at tjekke Googles kurser mv., da de hurtigt kan hjælpe dig med at opbygge en viden om sådanne analyser.

Læs mere om Nordeas nye online betalingsplatform Nordea Connect her, eller kontakt Alexandra på  Alexandra.Wiseman@nordea.com.

Læs flere relaterede artikler, og abonner på TxB insights, som kommer en gang om måneden.


Notice: Undefined index: banner_visible in /var/www/vhosts/insights.nordea.com/httpdocs/www/wp-content/themes/nordea/single.php on line 207

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler