Grøn omstilling – det nye danske erhvervseventyr

En verserende handelskrig, sabelrysten i Mellemøsten, en langtrukken skilsmisse og en nødvendig grøn omstilling var emner, der blev flittigt drøftet på Nordea Markets årlige symposium; Dansk økonomi og statsgæld 2020.
English

Erhvervsminister, Simon Kollerup, åbnede ballet, og indførte arrangementets deltagere i Kongerigets økonomiske tilstand og tegnede et billede af det nye Danmark, der venter forude. Erhvervsministeren blev flankeret af Nationalbankens Chef for Statsgæld, Thorsten Meyer. Arrangementet blev styret af Nordea’s cheføkonom, Helge J. Pedersen.

Helge Simon

Inden Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, havde fornøjelsen af at byde de inviterede gæster velkommen, bød han hjerteligt Erhvervsminister, Simon Kollerup, velkommen.

Inden Erhvervsministeren vendte blikket mod Danmark, adresserede han handelskrigen mellem USA og Kina, den potente konflikt i Mellemøsten og et Brexit, som forventes at blive en realitet om mindre end to uger.

På trods af den bekymrende globale udvikling, står Danmark ikke på randen af en økonomisk krise. Fundamentet for den danske økonomi er godt. Siden 2008 er +16.000 personer kommet i arbejde. Et tal der forventes at stige med +59.000 personer i 2021. Danmark har en lav offentlig gæld og en høj kreditvurdering. Desuden står Danmark stærkt på næsten alle økonomiske nøgletal, slog Erhvervsministeren fast.

Med disse beroligende ord fra Simon Kollerup var scenen sat til at tale om den nye retning, som den socialdemokratiske regering ønsker at styre Danmark hen imod.

 

Et grønnere Danmark

Historisk set har der i Danmark været stor sammenhæng mellem energiforbrug, udledning af drivhusgasser og den økonomiske vækst. De seneste 30 år er der imidlertid sket en afkobling mellem disse. Den udvikling vil regeringen, med målsætningen om at reducere de danske drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030, gerne lave om på.

Danmark skal være et foregangsland inden for grøn omstilling, og med den nye klimalov fra 2019, er vi netop det. Verdens øjne hviler på Danmark, slog Erhvervsministeren fast.

Med indgåelsen af den nye klimalov har den til enhver tid siddende regering forpligtet sig til at arbejde for virkeliggørelsen af 70 pct. reduktionsmålet i 2030.

 

Ingen omstilling uden (grøn) finansiering

I 2020 har staten et finansieringsbehov på 57 mia. kr., som dækker almene boliger, afdrag af statsobligationer og naturligvis nettofinansieringsbehovet. Finansieringen af statens finansiering sker gennem salg af statsobligationer. Det resterende beløb trækkes fra statens konto i Nationalbanken.

Thorsten

Nationalbankens chef for Statsgæld, Thorsten Meyer, løfter sløret for arbejdet med en ny model for grønne obligationer.

Da salg af statsobligationer er en stor del af finansieringen af behovet for 2020, introducerede Nationalbankens chef for Statsgæld, Thorsten Meyer, en ny 30-årig nominel statsobligation, som åbnes i første halvår af 2020 og udløber i november 2052. Der sigtes mod at udstede mellem 5 til 10 mia. kr. i direkte udstedelse alene i 2020. Dette sker via auktioner og tapsalg. Det årlige udstedelsesomfang i det 30-årige segment ventes fremadrettet at være i samme størrelsesorden. I 2039 udgår 4,5 pct. af låneviften, når den nye 30-årige obligation åbner.

I tråd med regeringens ambitiøse klimaplaner, løftede Thorsten Meyer sløret for Nationalbankens arbejde med udstedelsen af grønne obligationer. Frugten heraf er en helt ny model for grønne obligationer.

Lande med større årlige udstedelsesbehov end Danmark har udstedt grønne obligationer efter modeller, som kan være udfordrende for likviditeten i et statspapirmarked som det danske. Netop derfor var det nødvendigt at tænke nyt, forklarede Nationalbankens chef for statsgæld.

 

Ny model for statsobligationer

Grønne Obligationer

For at investere i grønne obligationer, skal man, som det fremgår af ovenstående model, samlet købe en konventionel obligation og et grønt certifikat. Disse kan købes på såkaldte grønne auktioner, som erstatter nogle af de konventionelle auktioner, som vi kender i dag, forklarede Thorsten Meyer fra Nationalbanken.

De grønne certifikater er, som følge heraf, en forpligtelse fra den danske stats side om, at de grønne udgifter, som minimum matcher provenuet fra salget af en pakke indeholdende en konventionel statsobligation og et grønt certifikat, afsluttede han.

Vil du vide mere om Nationalbankens nye grønne statsobligationer klik her.

 

Starten på et erhvervseventyr er skudt i gang

Grønne obligationer vil imidlertid ikke være en tilstrækkelig finansieringskilde til at sikre den nødvendige finansiering af 70 pct. reduktionsmålet i 2030. Der er flere forhindringer på vejen mod et grønnere Danmark, åbnede Erhvervsminister, Simon Kollerup, op.

“Den grønne opstilling kræver at vi udvikler og anvender teknologier og metoder, som vi ikke allerede kender i dag. Det er en udfordring, da vores planer for et grønnere Danmark bygger på i dag ukendt teknologi og virkemidler, men det åbner også op for helt nye erhvervseventyr”, forklarede Erhvervsministeren, mens forsamlingen nikkede interesseret.

Med vores kunnen og entreprenante erhvervsliv, kan vi gøre en dyd ud af den nødvendige grønne omstilling. Verdens øjne er med vores nye ambitiøse klimaplan rettet mod Danmark. Verden venter på grønne løsninger fra os. Det har de historisk set fået, og det skal vi sammen sørge for at de også får i fremtiden. Det er godt for klimaet og dansk erhvervsliv, afsluttede Erhvervsministeren.

Penge skal der til …  

Der er penge i grøn omstilling, men det koster også penge at omstille sig. Derfor har Nordea introduceret et grønt realkreditlån, et grønt banklån og grøn billeasing for at gøre det lettere for virksomheder at blive en del af den grønne omstilling. Du kan læse mere om grøn finansiering her.

 

 

 

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading