Balloons against a blue sky
Nordea Economic Outlook: Vækst uden restriktioner

Nordea Economic Outlook: Vækst uden restriktioner

Verdensøkonomien er på vej mod det stærkeste opsving i næsten 50 år, og dansk økonomi står stærkt rustet til fremtiden. Få den nyeste udgave af Nordea Economic Outlook og tilmeld dig vores webinar.

Download Economic Outlook

English
Swedish
Norwegian Bokmål
Finnish

Ups! Tillad marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Verdensøkonomien er på vej mod det stærkeste opsving i næsten 50 år, drevet af udrulningen af effektive vaccinationsprogrammer og en historisk lempelig økonomisk politik i de avancerede økonomier.

– I år vil verdensøkonomien vokse med hele 5,8% efter et fald på 3,3% i 2020. Fremgangen ventes at fortsæt-te ind i 2022, hvor væksten dog vil aftage lidt til 4,5%. For Danmarks vedkommende vil BNP i år vokse 3%, efter en tilbagegang på 2,7% sidste år. Allerede mod slutningen af året vil det samlede økonomiske aktivi-tetsniveau nå tilbage på niveauet før Covid-19. Arrene efter coronakrisen bliver ikke nær så dybe som tidlige-re frygtet, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Privatforbruget er motoren i genrejsningen af økonomien

Trods restriktionerne i de første måneder af 2021 tyder de foreløbige indikatorer på, at der kun har været tale om et moderat fald i aktiviteten. Det styrker, i kombination med den hurtige genåbning, troen på en stærk fremgang i dansk økonomi i 2021, som især drives af det private forbrug, der får medvind af udbetalingen af de indefrosne feriemidler, historisk lave renteudgifter, en fortsat positiv reallønsvækst og rekordstore formuer.

Eksporten vil også stige i takt med fremgangen i verdensøkonomien. Især er der forventninger om et betyde-ligt løft i eksporten af turisme, som har ligget underdrejet siden begyndelsen af pandemien.

Arbejdsmarkedet udvikler sig solidt. Siden midten af februar er antallet af ledige på Jobnet således faldet med godt 25.000 og mange flere jobs ventes at blive skabt over de kommende måneder. Ved udgangen af i år ventes ledigheden at være faldet til ca. 4% og der er risiko for, at der kan opstå flaskehalse på arbejdsmar-kedet langt tidligere end hidtil ventet.

– Allerede nu er der udbredt mangel på arbejdskraft inden for bygge- og anlægssektoren, og situationen på boligmarkedet må karakterises som glohed. I år vil huspriserne stige med ca. 12 % i forhold til sidste år. Det er den kraftigste stigning siden 2006. Denne gang er der dog ikke i samme udstrækning tale om et gældsfi-nansieret bolig-boom. Det giver en tro på, at udviklingen er mere holdbar, men følsomheden over for f.eks. rentestigninger er fortsat betragtelig, siger Helge J. Pedersen.

Lav offentlig gældskvote giver stor frihedsgrad

De offentlig finanser kom utrolig godt gennem 2020. Underskuddet blev således kun på knap 27 mia. kroner eller 1,1% af BNP. Det var det laveste i EU. Udviklingen skyldtes dog for en stor dels vedkommende store indtægter fra pensionsafkastskatterne, skattebetalinger fra udbetalingen af de indefrosne feriepenge samt et noget mindre træk på de mange støtteordninger end oprindelig budgetteret.

– I år ventes de offentlige finanser at balancere og den offentlige gældskvote vil falde til 40% ved udgangen af 2021. Det er meget lavt i en international sammenhæng. Det giver en stor frihedsgrad i den økonomiske politik og medvirker samtidig til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt, påpeger Helge J. Pedersen.

ECB ventes ikke at sætte renten op, ligesom Nationalbanken også ventes at holde renten i ro henover prog-noseperioden selvom Nationalbanken for tiden griber ind for at undgå, at kronen bliver for stærk over for eu-roen. De lange renter vil dog stige i takt med, at de internationale renter bevæger sig opad. Udviklingen vil være med til at stabilisere udviklingen på boligmarkedet.

Find, download og læs Nordea Economic Outlook.

Se webinaret, hvor Helge Pedersen præsenterer hovedkonklusionerne fra rapporten.

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler