Hent publikationen her

Frygt er et stærkt ord at bruge i enhver sammenhæng, men ser vi på adfærden på de finansielle markeder og blandt centralbankerne, er det et passende ord at bruge i den aktuelle globale situation, som er så præget af usikkerhed. Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen opsummerer det således:

”Der er en reel risiko for, at forholdet mellem USA og Kina, som dybest set drejer sig fremtidens verdensherredømme, forværres yderligere,” siger han. ”Bl.a. derfor er der en større risiko for, at væksten skuffer end overrasker positivt over de kommende år.”

Afsmittende effekter

For et år siden var situationen en helt anden. Vi spekulerede på, om handelskrigen mellem USA og Kina var ved at nærme sig sin afslutning. Vi forventede, at der ville komme en aftale om Brexit. Og det var ventet, at Tyskland ville understøtte lønudviklingen i Norden. Men nu går vi mod 2020 med en kraftig eskalering af handelskrigen, et Storbritannien, der er på vej ud af EU uden en aftale, og en tysk økonomi, der bevæger sig på randen af recession. Det er derfor ikke så underligt, at de nordiske lande i større eller mindre grad slås med afsmittende effekter af det seneste års udvikling.
I Sverige ventes BNP-væksten at udgøre 1,4% i 2019 og derefter bunde på et niveau tæt på 1,0% i 2020. Det skyldes bl.a. et fald i eksporten, som viser alle tegn på stagnation i 2. halvår 2019 efter noget uventet at have understøttet økonomien over det seneste år. Negativ vækst kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, men privatforbruget ventes at stige næste år, og også eksporten ventes at vise en gradvis forbedring. Ikke desto mindre ventes SEK at forblive svag indtil udgangen af 2021.

Finland slås også med markant aftagende momentum i økonomien, hvilket vi forventer kan dæmpe BNP-væksten fra 1,5% i 2019 til beskedne 0,5% i 2021. Finlands stærke afhængighed af handel med det trængte euroområde vil utvivlsomt sende negative bølger gennem økonomien. Samtidig vil den negative udvikling i Tyskland, som er Finlands vigtigste samhandelspartner, gøre det endnu sværere for eksportsektoren. Et opsving i løbet af prognoseperioden er ikke sandsynligt, og derfor vil den vækst, der måtte være, især være drevet af privatforbruget.

Danmark er på ingen måde immun over for, hvad der sker i den globale økonomi. Det ses klart i den aftagende vækst i beskæftigelsen og den svagere erhvervstillid. Men økonomien synes godt rustet til at klare de negative dønninger fra en lavere global vækst. Takket være husholdningernes og virksomhedernes store opsparede reserver og en stor diversitet i dansk eksport ventes BNP-væksten kun at aftage en smule fra 1,8% i 2019 til 1,5% i 2020. Nedgangen vil sandsynligvis være drevet af et lille fald i eksporten og lavere investeringsaktivitet.

Norge er undtagelsen, der bekræfter reglen i Norden. Med en markant stigning i olieinvesteringerne og en solid indtjening i råvareorienterede eksportvirksomheder sammenholdt med den norske erhvervsstruktur synes udsigterne for fremstillingsindustrien positive. Reallønsvæksten ventes at blive 3,4% i 2019. Det eneste problem, der tegner sig i horisonten, er i relation til beskæftigelsen, hvor arbejdsstyrken formentlig ikke vokser nok til at matche efterspørgslen. Og da immigrationen ligger på det laveste niveau siden 2006, der er ingen hjælp at hente fra den kant i nærmeste fremtid.

Læs Economic Outlook her

Se webinaret 

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler