10 spørgsmål om ESG og hvorfor det er vigtigt at integrere bæredygtighed i virksomhedens risikohåndtering
10 spørgsmål om ESG og hvorfor det er vigtigt at integrere bæredygtighed i virksomhedens risikohåndtering

10 spørgsmål om ESG og hvorfor det er vigtigt at integrere bæredygtighed i virksomhedens risikohåndtering

Kan en virksomhed blive ESG-certificeret? Hvad er risiciene inden for bæredygtighed? Og hvor trendy er bæredygtige investeringer egentlig?
Finnish

Det har vi bedt Sasja Beslik, leder af Nordeas afdeling for bæredygtige investeringer, og Cecilia Fryklöf, ESG Expert & Implementation driver, om at forklare nærmere.

– Virksomheder, som håndterer risici og muligheder relateret til miljø, socialt ansvar og forretningsetik, står stærkere, fordi de eksponerer sig for færre risici, og derfor anser investorerne dem for at være mere attraktive at satse på, siger Sasja Beslik. Han mener også, at der er gode investeringsmuligheder i virksomheder med stærkt fokus på bæredygtighed.

– Når vi møder kunderne, har vi altid bæredygtighed med i dialogen, og vi mærker tydeligt et større behov for at støtte virksomheder, og at investorerne gerne vil vide mere om ESG, siger Cecilia Fryklöf.

Bæredygtighed er ikke et mål, men en proces

Sasja Beslik
and
Sasja Beslik

Head of Sustainable Finance, Nordea

Cecilia Fryklöf

ESG Expert & Implementation driver, Nordea

Spørgsmål 1

Ved de fleste virksomheder, hvordan man arbejder med bæredygtighed, og hvad ESG står for?
Sasja Beslik
”Alle større børsnoterede virksomheder ved, at det er vigtigt at arbejde med bæredygtighed, for de er udsat for det hver dag”.

Ikke alle ved, at Environmental, Social and Governance (ESG) er en betegnelse, som for investorer og finansielle institutioner verden over beskriver de kvalitative aspekter ved miljøet, arbejdsforhold og forretningsetik, som de ser på, når de skal investere i en virksomhed.
Virksomhedernes svar på ESG er, at de selv arbejder med samfundsansvar – også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR). De to begreber er egentlig ret ens, men adskiller sig på et specifikt punkt: ESG betyder, at man søger efter merværdi eller merrisiko i en virksomhed, mens CSR fortæller noget om, hvordan virksomheden arbejder med bæredygtighed overordnet set.
Når vi fx overvejer at investere i eller yde kredit til en virksomhed, så ser vi på de konkrete finansielle komponenter, der hænger sammen med miljø, arbejdsforhold og forretningsetik, og som kan påvirke vores investeringer eller långivning.
Virksomheder, som håndterer risici og muligheder relateret til miljø, socialt ansvar og selskabsledelse, står stærkere, fordi de eksponerer sig for færre risici, og derfor anser investorerne dem for at være mere attraktive at satse på.

Cecilia Fryklöf
”Vi mærker, at både større og mindre virksomheder får flere og flere spørgsmål om bæredygtighed, men de er stadig ikke altid vant til at svare på dem”.

Der stilles stigende krav til, at virksomheder skal kunne dokumentere en klar strategi for bæredygtighed og har styr på, hvad ESG og CSR indebærer.
Et eksempel er en virksomhed, vi talte med for nylig, der skulle udstede en obligation. I den forbindelse fik den en masse spørgsmål om bæredygtighed fra de store institutionelle investorer og henvendte sig til os for hjælp og vejledning.
For os som bank er det vigtigt at kunne støtte vores kunder med ekspertise inden for bæredygtighed – hvilket vi allerede gør for mange kunder i dag.

 

Læs mere om Nordeas arbejde med bæredygtighed >

 

Spørgsmål 2

Kan en virksomhed blive ESG-certificeret, og hvilket regelsæt styrer dette?
Sasja Beslik
”Nej. Men der sker noget nu på europæisk niveau i forbindelse med certificering”.

Nordea deltager i arbejdet på europæisk niveau både ved at bidrage med teknisk ekspertise, men også ved at deltage i en række forskellige udvalg, hvor disse spørgsmål og konsekvenserne for banksektoren bliver diskuteret.

Cecilia Fryklöf
”Som det ser ud lige nu, har vi en 'do'er' tilgang".

For investorerne er det interessante ved et regelsæt, at det bliver nemmere at sammenligne forskellige investeringsprodukter, hvis alle virksomheder skal opfylde de samme kriterier. Som det er i dag, svarer det til at sammenligne æbler og pærer. Investorerne har derfor selv et vist ansvar for at analysere de virksomheder, de investerer i. Hvis du fx går ind i en filial og siger, ”jeg vil gerne investere i bæredygtige fonde”, så kan banken vise dig en oversigt over bæredygtige produkter ud fra sit syn på bæredygtighed. Og det ændrer sig fremover i kraft af det nye regelsæt, men indtil da er det lidt som det vilde vesten. Har du bare to klimasmarte aktier, kan du kalde produktet bæredygtigt, og det skaber rigtig mange udfordringer. Men det vil på sigt ikke længere være muligt, for du må ikke kalde et produkt bæredygtigt, hvis det ikke opfylder de lovpligtige krav til bæredygtighed.
Ifølge det EU-initiativ, som Sasja nævner, skal bæredygtighed integreres i de nye MiFid-regler. Når vi rådgiver kunder om investeringer, skal vi tage bæredygtighed med. Det bliver forslået, at vi inkluderer dette i vores suitability assessment-proces.The EU initiative mentioned by Sasja also includes incorporating sustainability into the new MiFID regulations. When we provide investment advice to customers, sustainability aspects shall be included. It is proposed that we include this when performing our suitability assessment process.

Spørgsmål 3

Beskriv, hvad en bæredygtig investering indebærer – hvad er de vigtigste aspekter?
Sasja Beslik
”To ting – virksomhedens branche og geografiske område”.

Ud fra de to perspektiver bedømmer man en virksomheds evne til at håndtere risici inden for disse to områder. Vi ser på virksomhedens etiske retningslinjer, præcis som vi fx selv har retningslinjer, vi skal efterleve som bank. Det vil sige, fungerer ”Kend din kunde”-processerne? Er produkter og serviceydelser bæredygtige? Er risiciene ved aktiviteterne forstået? Er der produkter og serviceydelser, som på nogen måde kan være skadelige for miljøet eller mennesker – er der klare processer for dette?

Cecilia Fryklöf
”Miljø, menneskerettigheder og arbejdsvilkår er generelle forhold, som vi baserer vores vurdering på”.

Det, der er vigtigt for os, kan dog være mindre vigtigt for en virksomhed i en helt anden branche, fordi vi er aktive inden for forskellige sektorer og geografiske områder. Men i bund og grund er bedømmelseskriterierne de samme, og det er tydeligt, hvad vi ser efter.
Der er sket en udvikling fra, at vi bare taler om bæredygtige investeringer og kun tager stilling til etik og moral, til en mere moderne tilgang, hvor vi forsøger at integrere bæredygtighed i investeringsprocessen ud fra miljø, sociale forhold og selskabsledelse og undersøger virksomhedernes risici og muligheder og andre vigtige aspekter. Vi screener for at tilvælge de bedste frem for blot at frasortere.

Spørgsmål 4

Hvis du skulle give nogle gode råd om bæredygtighed i forhold til en virksomheds aktiviteter og investeringer, hvad ville de så være?
Sasja Beslik
”Man skal ikke arbejde med bæredygtighed, hvis man ikke mener det. Det er mit første råd”.

Bæredygtighed er ikke et mål, men en proces. Der findes faktisk virksomheder, der arbejder med bæredygtighed i deres processer, uden at de selv er klar over det.

Vil du vide mere om, hvordan virksomheder som fx European Investment Bank, Stora Enso og Tele2 arbejder med bæredygtighed, kan du læse om det i ESG-udgaven af Nordea On Your Mind. Her finder du interviews med bl.a. Bertrand de Maziéres, Director General Finance og Eila Kreivi, Head of Capital Markets, om hvordan EIB blev pioner inden for grønne obligationer. Og på virksomhedssiden kan du læse interviews med Karl-Henrik Sundström, koncernchef for Stora Enso, og Allisoon Kirkby, koncernchef for Tele2, om hvordan de respektive virksomheder har integreret ESG og bæredygtighed i deres forretningsstrategier.

Cecilia Fryklöf
”Man kan altid integrere bæredygtighed i en virksomheds investeringsbeslutninger, uanset hvordan den vælger at forvalte sine penge”.

Helt konkret kan man vurdere sine investeringer ud fra et bæredygtighedsperspektiv og stille spørgsmålet, om man kan gennemføre analysen selv eller skal søge ekstern hjælp. Der er en række ting, man kan gøre, fx stille krav til de modparter, man arbejder sammen med på investeringsområdet. Man kan fastlægge kriterier, fx kontrollere, at modparten har skrevet under på principperne for ansvarlige investeringer, hvilket indebærer, at de skal integrere ESG i investeringsprocessen. Hvilke bæredygtighedsspørgsmål er vigtige for virksomheden? Hvis du fx hver dag arbejder med arbejdsretlige forhold, og de er centrale for virksomheden, så skal det måske være afgørende for, hvilke virksomheder, man vælger at investere i.

Virksomhederne skal arbejde henimod FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling for at opnå en bæredygtig fremtid

FN’s mål inden år 2030: afskaffe ekstrem fattigdom, mindre ulighed i verden, løse klimakrisen, fremme fred og retfærdighed.

FNs mål att till år 2030 att ha avskaffat extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa

Spørgsmål 5

Hvilke bæredygtige investeringsprodukter findes der?
Sasja Beslik
”Masser!” Man kan sammenligne det med en bilflåde – der er både benzindrevne, hybrider og elbiler”.

Der er benzindrevne, altså størstedelen af produkterne, og så er der en række hybrider, hvor man kombinerer almindelige investeringer med elementer af bæredygtighed, og så er der rene elbiler, dvs. fuldt ud bæredygtige investeringsprodukter – som der er meget få af på markedet.
Vi bevæger os mod en verden med bæredygtige produkter, som afspejler de gængse produkter, der findes i dag. Og det sker i en rivende fart. Om fem år er jeg sikker på, at der kun er to alternativer: bæredygtige kurve og ikke-bæredygtige kurve. Og så må man vælge.

Cecilia Fryklöf
”Individuelle investeringer, aktier, obligationer, fonde, kombinationsprodukter mv.”

Det kommer også an på, hvordan man håndterer sin investeringsprofil, og hvilke ressourcer man har. Har virksomheden fx en enhed, der investerer i forskellige virksomheder, bør man sørge for at integrere en bæredygtighedsanalyse i den finansielle analyse af de virksomheder, som man overvejer at investere i.
Investerer du i stedet i fonde, kan du kræve af kapitalforvalterne, at de integrerer bæredygtighed i investeringsprocessen. Du kan stille samme type krav i forhold til alle produkter, uanset om det handler om individuelle investeringer, aktier, obligationer, fonde, kombinerede produkter osv.

Spørgsmål 6

I hvilken retning går udviklingen inden for bæredygtige investeringer – op eller ned?
Sasja Beslik
”Jeg vil mene, at udviklingen går opad af ren og skær nødvendighed for verden, med de asymmetriske udfordringer vi står over for”.

De traditionelle investeringskurve består af fødevarer, energi, vand, medicin, transport, penge. Det er områder, der ”får kloden til at dreje rundt”, og dem skal man stadig investere i. Det er nemlig inden for disse områder, at vi finder de virksomheder, som evner at håndtere de asymmetriske risici, som vi står over for.  Eksempelvis tørken i Mellemøsten, som vil medføre flere konflikter, større flygtningestrømme osv. Ødelæggelse af klimaet er altså en del af det hele. Det forværrer mange situationer i verden, og så er der brug for andre løsninger, fx inden for energiforsyning, vandforbrug osv. Det betyder også, at der er rigtig mange penge i dette på to måder: dels risikostyring og dels investeringsmuligheder i de virksomheder, der er drivkraften bag udviklingen i bæredygtighed.

Cecilia Fryklöf
”Minimumsniveauet øges hele tiden i kraft af nye regelsæt og krav fra kunderne”.

Tendensen peger helt sikkert opad. De kommende generationer er ikke interesseret i investeringer, der påvirker omverdenen negativt. Tidligere fokuserede man næsten udelukkende på at frasortere i investeringsprocessen, såsom norm- og sektorbaseret screening, som fortsat er det mest almindelige. Men vi ser den største stigning inden for Impact-investering og investeringer med bæredygtighedstemaer.
EUROSIF

 

 

Spørgsmål 7

Koster bæredygtige investeringer mere end produkter, der ikke er screenede – og er det ikke mere lønsomt at investere i virksomheder, der ikke fokuserer på bæredygtighed?
Sasja Beslik
”Spørg British Petrolium og Volkswagen, om det koster ikke at være bæredygtig”.

Det koster mange penge ikke at integrere bæredygtighed i sin forretningsstrategi. Det har mange virksomheder med verdenskendte brands måttet sande.

Cecilia Fryklöf
”Se bare på det aktieprodukt, der leverede det bedste afkast sidste år”.

Nordea Swedish Star , som har et tydeligt ESG-fokus og har gennemgået en omfattende analyse med særlig vægt på miljøet, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og forretningsetik.

Spørgsmål 8

I hvilken del af verden ser vi henholdvis mindst og størst interesse for ESG og bæredygtighed?
Sasja Beslik
”Der sker generelt for lidt i udviklingslandene”.

For deres fremtidige udviklings skyld burde de tænke på bæredygtighed ud fra et langsigtet perspektiv, men fordi de ingen penge har, sker der meget lidt. Vi ser også, at USA halter alarmerede langt bagefter, mens store eksportlande som Kina faktisk er begyndt at fokusere stærkt på holdbarhed og gør det ganske godt.

Cecilia Fryklöf
”Europa er nået længst, og Norden ligger helt i front”.

I rapporten  The death of dirty investing blev nordiske institutioner undersøgt, og det viste sig, at hele 99% af nordiske institutionelle aktiver under forvaltning allerede indeholder elementer af en ESG-politik, hvilket er meget positivt.

Ups! Tillad marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Spørgsmål 9

Hvorfor skal banker arbejde med bæredygtighed?
Sasja Beslik
”Bankerne er centrale aktører på markederne. De kanaliserer kapital derhen, hvor det behøves, som en slags finansielt blodomløb”.

Fordi de har den rolle, så er de eksponeret mod risiciene, men også mod mulighederne, og derfor spiller de en afgørende rolle i indsatsen for en bæredygtig fremtid. Vi kan påvirke og blive påvirket. Hvis fx golfstrømmen flyttede sig yderligere 200 km fra Norges kyst, ville vi opleve en mindre istid, og så ville mange af vores kunder få vældig svært ved at tilbagebetale deres lån. Og så er vi nødt til at vide, hvilken type kunder som løber en stor risiko, men samtidig også, hvilke kunder, som er løsningen.

Cecilia Fryklöf
”Vi kan gøre en forskel og bidrage til en bæredygtig fremtid”.

Nordea har indirekte risici og muligheder via vores kunder og skal bidrage til at gøre den omstilling mulig, der er nødvendig for at overholde klimaaftalen og skabe en bæredygtig fremtid. Vi arbejder med bæredygtighed inden for alle forretningsområder på forskellige måder – ikke kun inden for investeringer. Vi engagerer os på forskellige måder, bl.a. ved at forsøge at påvirke sektorer, hvor vi eventuelt har store investeringer, og vi mærker, at der er store risici og udfordringer, som ikke bliver håndteret ordentligt. Et eksempel er medicinalindustrien og leverandørkæden i Indien.

Sådan kan vi som bank gøre en forskel gennem feltbesøg

Medicinalindustrien er et af de hurtigst voksende segmenter i den indiske økonomi. Markedet forventes at vokse til USD 100 mia. i 2025. Som led i Nordeas engagement i at undersøge effekterne af lægemiddelforurening i Indien har vi sammen med Changing Markets Foundation udarbejdet rapporten:
 “Hyderabad’s Pharmaceutical Pollution Crisis: Heavy Metal and Solvent Contamination at Factories in a Major Indian Drug Manufacturing Hub”.

 

Se film fra Nordeas feltbesøg

 

 

Spørgsmål 10

Til sidst – hvad er jeres personlige bæredygtighedsmål?
Sasja Beslik
"Jeg vil rejse mindre!".

Cecilia Fryklöf
"Udbrede mere viden om, hvordan man selv kan være med til at gøre noget for klima og miljø".

Nordeas seks kortsigtede mål for bæredygtighed i 2018*:

  1. Forbedre ESG-screeningen for ansvarlige investeringer, ansvarlig finansiering og ansvarlige indkøb.
  2. Indføre risikostyringsrammer for at identificere de vigtigste risici i værdikæden med fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, bekæmpelse af korruption og beskyttelse af miljøet.
  3. Udarbejde et KPI-rammedokument.
  4. Fortsat følge den opdaterede politik for bæredygtighed og principperne for bæredygtig finansiering, investeringer og rådgivning.
  5. Fastlægge et hovedscenario for risici relateret til klimaforandring og menneskerettigheder i hele værdikæden.
  6. Fastlægge standpunkter og retningslinjer inden for relevante områder, fx forsvars- og søfartsindustrien.

 

*De første tre mål er fra 2017, mens de sidste tre er nye.

 

Download Nordeas årlige bæredygtighedsrapport

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler