Negative renter kan vendes til muligheder
Negative renter kan vendes til muligheder

Negative renter kan vendes til muligheder

Frisk statistik fra Dansk Erhverv viser, at danske virksomheder har 297 mia. kroner stående på bankkonti, hvor renten i gennemsnit er negativ

Nationalbanken har negativ indlånsrente, og det betyder, at bankerne skal betale for at have penge stående i Nationalbanken. Den negative rente bliver da flyttet over på danske virksomheder, der har penge stående på deres bankkonti. ”Konsekvensen af det negative renteniveau er, at de negative rentebetalinger reducerer virksomhedernes egenkapital. Hvis egenkapitalen bliver reduceret, så mindskes motivationen til at investere typisk. Det er ikke en ideel situation for hverken dansk økonomi, for vores samfund eller for vores kunders virksomheder,” vurderer Helge J. Pedersen, Cheføkonom, Nordea Markets. Men man kan som virksomhed også vælge at benytte situationen ved at overveje, hvor store likvide midler man egentlig har behov for.

Nationalbanken vurderer, at 53 % af ikke-finansielle selskabers og 94 % af forsikrings-og pensionsselskabers indlån er forrentet negativt. Renteniveauet på indlån afspejler i høj grad de vedvarende negative renter på indskudsbeviser, som slår igennem til lave eller negative renter for finansielle og ikke-finansielle selskaber.*

Negative renter kan vendes til noget positivt

Nordea Markets kan hjælpe erhvervskunder med at finde alternative placeringer af deres indlånsoverskud end på transaktionskonti.

En betydelig del af indeståender på transaktionskonti er reelt likviditetsoverskud eller opsparet overskud. Nordea Markets vil hjælpe erhvervskunder til at finde andre placeringer af deres indlånsoverskud end transaktionskonti. En mulighed kan eksempelvis være som aftaleindlån på f.eks. et år, alternativt som egentlig investering i obligationer eller investeringsforeninger.

Log på e-Markets for at se flere investeringsalternativer eller kontakt jeres kunderådgiver:

Telefon: 3343 9786 eller send en mail: e-desk @nordea.com

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler