Female model in Zizzi clothing ad for Ball Group
Female model in Zizzi clothing ad for Ball Group

Sådan kommer Ball Group igennem COVID-19

Ball Group, en europæisk førende aktør på markedet for dametøj i plusstørrelser, implementerede i 2016 en strategi for valutarisikostyring med henblik på at begrænse sin eksponering mod valutasvingninger. Strategien har hjulpet virksomheden med at undgå store valutaudsving under COVID-19-pandemien.
English
Swedish
Norwegian Bokmål
Finnish

BallGroup Logo

Ball Group blev grundlagt i Danmark i 1988 som en privatejet beklædningsvirksomhed. I 2007 blev Ball Group opkøbt af en dansk kapitalfond, som i 2016 valgte udelukkende at fokusere på mærket Zizzi. Selskabet er gået fra en franchisemodel til selv at eje alle butikker. Selskabet ejer og driver mere end 100 konceptbutikker i Nordeuropa og onlineplatformen zizzi.dk. 

Selskabet er vokset med 20 pct. om året siden 2016 med en årlig omsætning på DKK 710 mio. i 2019.  Denne trend bliver formentlig brudt i år, hvor pandemien har gjort et indhug i selskabets salg i 2020.  

Ball Group blev overtaget af en tysk kapitalfond i 2019. Hovedsædet med 150 medarbejdere ligger i Billund i Danmark. 

COVID-19 har rystet de finansielle markeder, skabt forsyningsproblemer og slået forbrugerefterspørgslen i bund og dermed ramt den globale modeindustri hårdt. Færre kunder i butikkerne og folk der er isoleret hjemme påvirker tøjsalget negativt.  

Det er lykkedes Ball Group at komme helskindet gennem coronaviruskrisen. Ball Group er en af Europas førende detailhandlere indenfor plus size-fashion med mærket Zizzi. Selskabets stærke online salgsplatform og dets strategi for styring af valutarisiko har skabt stabilitet i en urolig tid.  

”Salget var mildest talt forfærdeligt i foråret,” fortæller Palle Lilleøre, CFO for Ball Group. ”Men vi har set god vækst i vores onlineforretning. Derudover har vores strategi for valutaafdækning beskyttet os mod nogle voldsomme kursudsving i perioden.” 

Palle Lilleøre, CFO, Ball Group

Vores strategi for valutaafdækning beskyttet os mod nogle voldsomme kursudsving i perioden.

Palle Lilleøre, CFO, Ball Group

Vigtigheden af valutarisikostyring 

Da Ball Group køber de fleste af sine produkter i Bangladesh, Kina og Indien, faktureres over 70 pct. af indkøbet i amerikanske dollar. Men da størstedelen af salget foregår i Skandinavien og Nordeuropa sker salget hovedsageligt i DKK, EUR, SEK og NOK. Selskabet er derfor utroligt sårbart overfor valutaudsving. 

Derudover forpligter de fleste detailhandlere i modeindustrien sig ligesom Ball Group til at købe deres produkter adskillige måneder før de faktisk betaler og modtager varerne. 

”Tidsforskellen er derfor vigtig, når vi skal styre vores eksponering mod valutarisici. Hvis vi køber på et tidspunkt med betydelige valutaudsving, kan det få stor betydning for os,” siger Palle Lilleøre fra Ball Group. 

Derfor hjalp Nordea i 2016 Ball Group med at udvikle en strategi for styring af valutarisikoen ved hjælp af niveauopdelt afdækning (layered hedging). Selskabet opererer med tre perioder af fire måneder og fastsætter valutakursen som en procentdel af sit valutabehov ved hjælp af en kombination af valutaterminsforretninger og valutaoptioner.  

Beskytter budgetkurserne 

Afdækningsstrategien har betalt sig især i forhold til NOK og SEK, som styrtdykkede i foråret. Selskabet havde også fastlåst en højere kurs på sin primære betalingsvaluta, USD, som også faldt drastisk i starten af pandemien.

Richard Christensen, Chief Sales Manager, Nordea Markets

Richard Christensen, Chief Sales Manager, Nordea Markets

”Selvom spotkurserne på USD var lavere end vores afdækningskontrakter, opfyldte strategien sit formål om risikostyring.  Vi gør det for at beskytte budgetkurserne, så vi ikke får store udsving i de finansielle poster, og vi ved, hvad vi får,” fortæller Palle Lilleøre.  

Det er netop hele pointen med afdækning, siger Richard Christensen fra Nordea Markets, nemlig at undgå at kortvarige udsving truer selskabets langsigtede mål.  

”Ideen er, at du bedre kan planlægge og sikre dig mod negative udfald,” siger Richard Christensen, som samarbejder med Ball Group om deres valutaafdækning. 

Selvom Ball Group stræber efter at afdække 85 pct. af valutabehovet otte måneder frem i tiden, anbefaler Palle Lilleøre, at andre selskaber afdækker mindst 50 pct.  Ikke alle selskaber er så velforberedte. 

En ny undersøgelse fra Nordea viser, at omkring halvdelen af små og mellemstore selskaber i Norden ikke har gjort noget for at sikre sig mod valutarisici til trods for de store og uventede valutatab, mange selskaber har oplevet i år. 

Model in different poses for Zizzi fashion ad

En stærk platform for onlinehandel  

Udover selskabets strategi for styring af valutakursrisici viste Ball Groups online infrastruktur sig også at være en styrke. Selv inden COVID-19 ramte, fokuserede selskabet på at fremskynde udviklingen af en stærk og fuldt integreret platform for onlinehandel. 

I foråret, hvor der var færre kunder i selskabets fysiske butikker, og hvor mange af engroskunderne lukkede butikker eller gik konkurs, endte Ball Group med et kæmpe lageroverskud. Selskabet brugte onlinekanalerne til at skabe mere trafik på sin onlinehandelsplatform. 

”Vi har set god vækst indenfor onlinehandel, men det er ikke noget, man kan gøre på et par måneder. Platformen er blevet udviklet over en del år og er nu på et ret modent niveau,” siger Palle Lilleøre. 

Andre nødforanstaltninger for at beskytte pengestrømmen 

Ball Group har også truffet andre nødforanstaltninger for at beskytte pengestrømmen under pandemien. For eksempel forhandlede selskabet med sine leverandører i Asien om at udskyde ordrer, reducere ordrestørrelser og forlænge betalingsbetingelser.  

”Vi har været utroligt heldige med vores forhold til vores leverandører,” fortæller Palle Lilleøre og tilføjer, at da salget steg i sommermånederne gengældte Ball Group tjenesten ved at betale leverandørerne før tid. 

En anden stor udgift er husleje. Det lykkedes Ball Group at forhandle en lempet leje på plads med sine udlejere, hvilket også har bidraget positivt til selskabet pengestrømme. Derudover har de også fået del i regeringens hjælpepakker.  

Hvor sommeren var et lyspunkt med færre restriktioner, er detailsalget nu under pres igen, da lokale restriktioner er skærpet under pandemiens anden bølge.  

“Hvor onlinesalget klarer sig bedre, end vi havde forventet, har især detailhandlen det rigtig svært lige nu, og det gælder for hele branchen. Vi ser gerne, at det ændrer sig, ” siger Palle Lilleøre. 

Læs mere:

Udsigt til valutauro – små og mellemstore virksomheder bør håndtere risikoen nu

COVID-19 blev springbrættet til valutarisikostyring

En effektiv afdækningsstrategi hjalp denne virksomhed med at undgå valutatab under COVID-19

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading