Sådan sikrer du likviditeten i svære tider

Nordeas cash management-eksperter giver tips til, hvad hårdt ramte små og mellemstore virksomheder kan gøre for at styrke likviditeten og komme helskindet gennem COVID-19-pandemien.
English
Swedish
Norwegian Bokmål
Finnish

Coronaudbruddet har skabt store likviditetsmæssige udfordringer for små og mellemstore virksomheder – når den normale økonomiske aktivitet går i stå, smitter det af på aktivitetsniveauet.

Mange små virksomheder som fx restauranter, barer, fitnesscentre og skønhedssaloner har efter påbud fra myndighederne været tvunget til at holde lukket under pandemien. Andre har oplevet et styrtdyk i efterspørgslen, fordi kunderne har isoleret sig derhjemme for at undgå kontakt med andre.

– Den største udfordring for disse virksomheder er i første omgang, at de ikke længere har et cashflow, siger Magnus Forsnes Krogstad, leder af Business Insight i Nordea i Norge, som rådgiver virksomheder indenfor cash management og likviditet.

– Når indtægterne forsvinder, er likviditeten altafgørende, fortsætter han. Likviditet, likviditet og atter likviditet.

Mulige tiltag for at styrke virksomhedens likviditet:

 • Benyt muligheden for afdragsfri perioder.
 • Benyt myndighedernes hjælpepakker.
 • Opsig kontrakter med konsulenter.
 • Gennemgå virksomhedens softwarelicenser.
 • Tal med dine leverandører.
 • Tal med dine kunder.
 • Tænk over nye indtægtsmuligheder.
 • Fordringer kan være en kilde til likviditet.
 • Kontakt dine kreditorer hurtigst muligt.
 • Overvej alternativ finansiering.
 • Omsæt lagerbeholdningen til kontanter, hvis det er muligt.
 • Hjemsendelser/afskedigelser (bør overvejes nøje).

Likviditet, likviditet, likviditet

En virksomhed med likviditetsmæssige problemer skal først og fremmest skaffe sig et solidt overblik over likviditeten, vurderer Magnus Forsnes Krogstad. Hvor mange likvide midler er der, hvor er midlerne, og hvilke valutaer er der tale om? Når disse spørgsmål er besvaret, skal virksomheden lave en liste over konkrete tiltag til at forbedre likviditeten. Faktaboksen nedenfor indeholder flere mulige tiltag.

På baggrund af tiltagene kan virksomheden opstille flere forskellige scenarier:

 • Hvor længe kan vi klare os med den likviditet, vi har nu, hvis den nuværende situation varer ved?
 • Hvor længe kan vi klare os med den likviditet, vi har, hvis vi gennemfører tiltagene (a) og (b)?
 • Hvor længe kan vi klare os, hvis vi gennemfører tiltagene (a), (b) og (c)?

“Det ideelle scenario vil give en tilstrækkelig runway, dvs. den periode, hvor virksomheden har adgang til penge. Det er op til den enkelte virksomhed at finde ud af, hvor lang en runway den bør have i denne situation,” siger Magnus Forsnes Krogstad. De fleste tiltag fokuserer på omkostningsbesparelser, og han advarer derfor også mod den skjulte omkostning, der ligger i vanskelighederne ved at trappe op igen efter krisen.

Husk også, at nogle af de gængse parametre nok har ændret sig. Normalt prioriteres indbetaling af skatter og afgifter højt, men myndighederne har givet udsættelse i forhold til flere frister som led i den statslige hjælpepakke. Overvej derfor, hvad der skal og ikke skal betales indenfor de givne frister, og prioriter betalingerne efter det.

Se Nordea Researchs oversigt over nogle af de tiltag, myndighederne i Norden allerede har iværksat i et forsøg på at begrænse de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

Dialog, dialog og atter dialog

Det er rigtigt vigtigt så tidligt som muligt at kontakte og være åben overfor alle interessenter, siger Magnus Forsnes Krogstad.

Kontakt dine kreditorer hurtigst muligt. Forklar din situation, og hør om mulighederne for at ændre vilkårene. Tal med din bank om muligheden for afdragsfrie perioder. Nordea har fx besluttet at tilbyde en afdragsfri periode på seks måneder til små og mellemstore virksomheder, der har brug for hjælp som følge af coronaudbruddet. Vi tilbyder også andre kreditfaciliteter.

Tal med dine leverandører. Ifølge Magnus Forsnes Krogstad vil det sandsynligvis være til deres fordel, at din virksomhed kommer helskindet gennem perioden. Så måske er det muligt at aftale nye betalingsvilkår.

Han anbefaler også, at du taler med dine kunder og sikrer dig, at de ved, at du fortsat er aktiv og kan levere det, de køber. Find ud af, om nogle af dine kunder er villige til at betale før tid. Du skal også løbende holde dine medarbejdere orienteret og involvere dem i det, der sker. Vær åben, og vis, at du sætter pris på deres indsats.

“Udforske jeres kreativitet”

Udover omkostningsbesparelser er der en anden faktor, der naturligvis påvirker likviditeten, nemlig optimering af virksomhedens cashflow.

Magnus Forsnes Krogstad and Joakim Bredahl in podcast studio

Nordea cash management eksperter Magnus Forsnes Krogstad og Joakim Bredahl hoster en norsk podcast, “Betalingspodden”, som fokuserer på betalinger og teknologi i forhold til betaling.

– Her må virksomhederne være kreative og tilpasse sig den aktuelle situation, siger Joakim Bredahl, cash management-rådgiver og en del af Nordeas Business Insight-team i Norge.

– Kan du ikke møde kunderne fysisk, må du gøre det online. Det kan måske være det rette tidspunkt at lancere din første digitale distributionskanal, siger han. Nogle hoteller og restauranter er fx gået over til at levere mad, som bestilles online. Joakim Bredahl fortæller også om en isenkræmmer, der nu giver kunderne mulighed for at bestille varer på nettet og hente dem i deres egen bil. Varerne placeres i kundens bagagerum af en ansat, der bruger handsker.

– Udfordringen i denne periode er at ændre på forretningsmodellen, så den fysiske kontakt i forbindelse med salg af varer minimeres. Det vil i bund og grund sige e-handel, kampagner på de sociale medier og mobilbetalingsløsninger. Nordea kan hjælpe virksomheder med betalingstjenester på deres hjemmesider og mobilbetalingsløsninger.

Læs mere: Finding new revenue streams in COVID-19 world

Sørg for at styrke kontantbeholdningen

– I forhold til likviditet skal virksomhederne også sørge for, at deres kontanter er placeret bedst muligt, siger Joakim Bredahl.

– Du skal være opmærksom på virksomhedens valutaeksponering. Der er nemlig meget store udsving i valutamarkedet for tiden, siger han. Som eksempel peger han på den norske krone, der har oplevet et historisk fald.

– Likviditeten kan blive hårdt ramt, hvis virksomheden har mange penge i fremmed valuta, fortsætter han.

En mulighed er bankens løsning med flere konti – de såkaldte cash pool-ordninger. Her kan virksomheder kombinere forskellige valutakonti i én cash pool, så de kan låne én valuta mod en anden valutakonto uden at skulle veksle valutaen. Banken kan rådgive dig om, hvorvidt din valuta ventes at stige, eller om det er det nye normale – altså om du skal vente et stykke tid eller bare gennemføre handlen nu. Men vær opmærksom på, at denne type konto beregner likviditeten ud fra alle tilgængelige likvide midler. Du skal derfor holde dig indenfor valutaeksponeringen, så du ikke risikerer at ende med negativ likviditet.

Planlæg tiden efter krisen

Hvis likviditeten tillader det, er der alternativer til at hjemsende og afskedige medarbejdere. Overvej, om dine medarbejdere kan løse andre opgaver. Eksempelvis kan rengøringspersonale på hoteller flyttes til områder, nu hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft til at desinficere kontorlokaler som følge af COVID-19. Virksomhederne kan også bruge tiden på uddannelse og videreudvikling af medarbejderne.

– Glem ikke, at krisen går over igen, siger Magnus Forsnes Krogstad. Når virksomheder formår hurtigt at komme op i omdrejninger igen, kan de tage markedsandele fra konkurrenterne, som sakker agterud, når samfundet åbner igen. Omfattende omkostningsbesparelser, hjemsendelser eller afskedigelser gør det meget sværere at komme i gang igen – det skal du tænke over, når du skærer i omkostningerne.

Og gå ikke glip af oversigten over Nordea Researchs analyser på coronavirusområdet. Så kan du holde dig opdateret om den nye udvikling på markederne, de nye retningslinjer fra centralbanker og myndigheder og pandemiens konsekvenser for den globale økonomi og vores egne nordiske økonomier.

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler