Tre ting en valutastrategi skal omfatte
Tre ting en valutastrategi skal omfatte

Tre ting en valutastrategi skal omfatte

Chefanalytiker Niels Christensen forklarer, hvad en god valutastrategi skal indeholde

Siden 2. januar 2017 er dollaren blevet svækket over for danske kroner. Den er således faldet fra DKK 7,1 til DKK 6,6 pr. 26. juni 2017. Faldet er ikke voldsomt stort, men for en virksomhed med eksponering mod dollaren, kan et fald af denne størrelse påvirke nettoresultatet. En importvirksomhed kan øge sine indtægter og få fordel af en styrket dansk krone, mens en eksportvirksomhed kan få svært ved at kompensere for den svagere dollar. ”Vælger man bare at dække de øgede omkostninger ved valutaeksponeringen ved at forhøje priserne over for kunderne, er det en kortsigtet løsning”, siger Niels Christensen, Chefanalytiker i Nordea Markets.

Uanset om det drejer sig om en import- eller en eksportvirksomhed, skaber udsving på valutamarkederne usikkerhed for virksomheden og giver finansafdelingen problemer. Udenlandske transaktioner kan påvirke virksomhedens marginer meget forskelligt.

 

I nogle virksomheder med internationale aktiviteter kan valutaeksponeringen være så begrænset, at afdækning ikke er nødvendig. Men disse virksomheder bør som minimum have tænkt over, hvilken effekt valutakursudsving kan have på deres virksomhed

Niels Christensen, Chefanalytiker, Nordea Markets

Valutastrategi

”Derfor er det vigtigt at have en valutastrategi og afdække potentielle risici. Det mindsker risikoen for, at valutakursbevægelser påvirker virksomheden negativt,” siger Niels.

”Der er nogle, der påstår, at valutaafdækning giver et kunstigt resultat, der gør det sværere at foretage en ordentlig analyse af en virksomhed,” siger Niels. ”Jeg er analytiker, og jeg mener, at med en valutaafdækningsstrategi, der giver stabilitet og forudsigelighed, kan ledelsen i en virksomhed bedre fokusere på driften af virksomheden.”

Ikke alle virksomheder med eksponering mod de internationale markeder har gavn af valutaafdækning. Niels forklarer: ”I nogle virksomheder med internationale aktiviteter kan valutaeksponeringen være så begrænset, at afdækning ikke er nødvendig. Men disse virksomheder bør som minimum have tænkt over, hvilken effekt valutakursudsving kan have på deres virksomhed.

En vurdering af, hvordan valutakursudsving påvirker virksomhedens indtægter, omkostninger og resultat.

Beslutning om, hvor stor en risiko man er villig til at løbe i virksomheden.

Virksomhedens muligheder for at afdække valutakursrisikoen.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler