Man With Umbrella
Man With Umbrella

Udsigt til valutauro – små og mellemstore virksomheder bør håndtere risikoen nu

Alt for mange små og mellemstore virksomheder undervurderer fortsat deres valutarisiko. Det viser en ny undersøgelse, Nordea har foretaget. Det til trods for de store, uventede valutakurstab, som mange virksomheder har haft i år, og den udbredte bekymring blandt virksomhederne for likviditeten i den kommende tre måneders periode.
English
Swedish
Norwegian Bokmål
Finnish

Efter udbruddet af coronavirus har den amerikanske dollar, den kinesiske Yuan og euroen haft større udsving end selv under finanskrisen i 2008. 

Disse kursudsving har resulteret i store, uventede tab især for norske og svenske små og mellemstore virksomheder med import fra USA og Kina. Virksomheder i Danmark og Finland er også blevet ramt, især indenfor detailhandlen. 

I Danmark skønner Nordea, at hele 50 pct. af de små og mellemstore virksomheder med en omsætning over EUR 2 mio. og et vist omfang af valutatransaktioner har haft uventede tab på grund af disse valutakursudsving. Det viser en undersøgelse foretaget af det uafhængige analyseinstitut YouGov på vegne af Nordea Business Banking.  

50% af små og mellemstore danske viksomheder table penge på valutausdsving i 2020

Undersøgelsen viser også, at omkring halvdelen af disse virksomheder reelt er bekymrede for deres likviditet i den kommende tre måneders periode. Ikke desto mindre har kun få af dem sikret sig eller analyseret deres eksponering mod den nuværende høje valutarisiko.  

74% af alle mellemstore virksomheder er bekymret for deres likviditet de kommende tre måneder

Fortsat usikker fremtid 

Nordeas økonomer forventer, at usikkerheden i markederne vil fortsætte. Det skyldes dels fortsat bekymring over den anden bølge af coronavirus, selvom der synes at være en vaccine på vej i nær fremtid, og usikkerheden omkring et hårdt Brexit i januar 2021.  

”Volatiliteten på valutamarkederne er fortsat høj sammenlignet med tidligere år, og nedlukningen af økonomierne i 2. kvartal viser med al tydelighed, hvor voldsomt valutakurserne nogle gange kan svinge,” siger Andreas Steno Larsen, Chief Global FX Strategist i Nordea Research. 

Alligevel viser undersøgelsen, at tæt på halvdelen af de adspurgte virksomheder ikke har taget tilstrækkelige skridt til at sikre sig mod svingende valutakurser.  

Blandt de virksomheder, som er stærkt bekymret for deres likviditet på kort sigt, har en større andel lidt tab på grund af valutakursudsving. Desuden er de ikke bedre end andre virksomheder til at afdække deres valutarisiko – selvom deres behov for at gøre det er så meget større.  

”Små og mellemstore virksomheder med en større import og eksport bør se nærmere på dette, så de sikrer deres likviditet og kontantbeholdning i tilstrækkeligt omfang. De slag, de har fået gennem det sidste år, har allerede gjort situationen svær nok for de ramte,” siger Bjørn Bøje Jensen, leder af Business Banking i Nordea i Danmark.  

”Under de nuværende markedsforhold bør virksomhederne gennemgå deres forretningscyklus for at klarlægge deres valutarisici og så tage skridt til at måle og afhjælpe risiciene. Det kan vi med vores ekspertise i Nordea hjælpe til med,” siger Bjørn Bøje Jensen. 

Hvordan styrer nordiske virksomheder deres valutarisici i dag? 

Undersøgelsen viser, at mange små og mellemstore virksomheder hverken har nok tid eller viden om håndtering af valutarisici. 

38% oplever manglende in-house kompetence, når det kommer til håndtering af valuta

Bjørn Bøje Jensen forklarer: ”Ikke mange ved, at der i dag findes automatiserede løsninger til at håndtere disse valutarisici, som enkelt og effektivt begrænser virksomhedens valutaeksponering. 

For eksempel anvender den danske virksomhed Ball Group en afdækningsstrategi, der hedder ”layered hedging” (niveauopdelt afdækning over en periode). Denne løsning til at afdække valutarisiko er designet til at undgå eksponering mod kortsigtede valutakursudsving, der kan true virksomhedens langsigtede mål. Ifølge Richard Christensen fra Nordea Markets’ FX Sales-team i Danmark reducerer de fleste afdækningsstrategier risikoen for store kursudsving, men der er ingen strategi, der gør det så effektivt som layered hedging-strategien. 

Disse afdækningsstrategier kræver imidlertid tid og ressourcer, som man ofte ikke har i små og mellemstore virksomheder. Men med Nordeas nye værktøj AutoFX Hedging kan du automatisere afdækningen af valutarisiko og fastsætte dine egne kriterier for afdækningen. 

For eksempel har den svenske virksomhed Ideal of Sweden, der laver tilbehør til mobiltelefoner, valgt at bruge Nordeas AutoFX-valutarobot for at frigøre tid til vigtigere opgaver – nemlig virksomhedens kerneforretning. Se, hvordan virksomheden har brugt AutoFX til at optimere sine processer og minimere det manuelle arbejde og menneskelige fejl. 

Både små og store virksomheder kan have glæde af at automatisere valutahåndteringen. Med Nordeas prisvindende AutoFX-løsning kan du frigøre ressourcer til andre opgaver, eliminere manuelle opgaver og minimere operationelle risici og menneskelige fejl.  

Læs mere:

Sådan kommer Ball Group igennem COVID-19

En effektiv afdækningsstrategi hjalp denne virksomhed med at undgå valutatab under COVID-19

COVID-19 blev springbrættet til valutarisikostyring

Fakta om undersøgelsen: 

Over 150 små og mellemstore virksomheder deltog i onlineundersøgelsen i Danmark. Nordea gennemførte tilsvarende undersøgelser i de andre nordiske lande for at vurdere konsekvenserne af valutakursudsving for små og mellemstore virksomheders finansielle situation.  

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler