Valutarobot understøtter Volatis pengestrømme
Valutarobot understøtter Volatis pengestrømme

Valutarobot understøtter Volatis pengestrømme

Nordeas valutarobot AutoFX optimerer betalingsstrømme og reducerer således selskabets renteudgifter og administrative arbejde.
English
Swedish
Norwegian Bokmål
Finnish

Det kunne ikke lade sig gøre manuelt

Volati AB (publ) er en børsnoteret svensk industrikoncern, som erhverver veldrevne selskaber, der, efter koncernens vurdering, har opnået en rimelig værdiansættelse, hvorefter selskaberne videreudvikles med fokus på langsigtet værdiskabelse. Blandt de 14 i porteføljen er Akademibokhandeln og bilsynsvirksomheden Besikta vel nok de mest kendte. Samlet omsætter koncernen for 5,6 milliarder svenske kroner og har over 1.700 medarbejdere i 16 lande.

På hovedkontoret i Stockholm er 12 personer beskæftigede. Der findes også en Treasury-funktion, der er fælles for koncernen, og hvor CFO Mattias Björk arbejder med likviditetsplanlægning og finansiering samt med at optimere selskabets betalingsstrømme i de forskellige valutaer:

– Vores datterselskaber ejer deres resultatopgørelser, hvorimod koncernen ejer balanceopgørelserne og styrer al ekstern finansiering. For at dette skal fungere, kræves det, at moderselskabet får adgang til datterselskabernes likviditet, siger han.

Global cashpool

Volati har derfor skabt en global cashpool for størstedelen af sin virksomhed. De fleste af datterselskabernes bankkonti er koblet til denne cashpool med i alt ni forskellige valutaer, som strømmer ind og ud.

– De 14 datterselskaber findes i 16 lande og har forskellige forretnings- og økonomisystemer og er ydermere forskellige virksomhedstyper, som giver anledning til forskellige former for likviditetsstrømme. Konsekvensen af at have alt dette samlet bliver en lang række strømme i forskellige valutaer, påpeger Mattias Björk.

Volati henvendte sig til Nordea for på en omkostnings- og ressourceeffektiv måde at få kontrol over koncernens valutastrømme og håndtere koncernens valutarisiko ved at undgå unødvendige valutaeksponeringer. Endvidere ønskede man at minimere koncernens renteudgifter.

Hvis vi selv skulle have skabt et system til på kort og langt sigt at lave likviditetsprognoser for de forskellige valutaer og effektivt håndtere de fælles kassebeholdninger, ville det være blevet alt for ressourcekrævende, mener Mattias Björk:

– Det ville have været umuligt og en meningsløs investering at forsøge at prognosticere alle strømmene i hver enkelt valuta. Vi er en decentraliseret organisation og har kun 12 medarbejdere på moderselskabsniveau. For at være i stand til at håndtere en balance på over 4 milliarder kræves en høj grad af automatisering, siger han og fortsætter:

– Vi satte os ned med Nordea for at se, hvilke systemværktøjer der kunne hjælpe os med både at få kontrol over vores valutastrømme og samtidig sørge for, at vi kom til at betale så lidt som muligt i renter. Renteniveauet er ganske vist lavt lige nu, men mange bække små … Og hvad sker der, når renteniveauet ændrer sig? Så på den måde har vi allerede sikret vores strømme.

Vi simulerede en periode på tre måneder for at se, hvor meget det er lykkedes os at reducere vores renteudgifter ved hjælp af AutoFX og de swaps, som robotten udfører, og det var anseelige beløb, Mattias Björk, CFO Volati.

Valutarobotten arbejder med algoritmer

Det har Volati gjort ved hjælp af Nordeas valutarobot AutoFX. AutoFX arbejder ved hjælp af algoritmer, som bygger på et samlet billede af/og tendenser for Volatis strømme i de forskellige valutaer. AutoFX udfører valutatransaktioner med forskellige instrumenter, som har til formål at sikre en optimal balance på de forskellige valutakonti i forhold til eksisterende positioner og kommende betalingsstrømme. Mattias Björk forklarer en af fordelene i denne forbindelse:

– Hvis der for eksempel er et overskud af USD på dollarkontoen, får man i dag en meget lav rente. I andre valutaer kan det ovenikøbet indebære en negativ rente. Eller lad os antage, at man har et overskud på sin SEK-konto og underskud på USD-kontoen. Rentemæssigt kan man ikke udligne disse positioner indbyrdes. Løsningen er et instrument kaldet valutaswap, som indebærer, at man bytter dollarpositionen med en SEK-position i en vis tid. Derved minimeres den samlede rente, der skal betales. I stedet for at låne penge til at dække underskuddet anvender man tilfældige overskud i en anden valuta. Dette gøres billigere og sker automatisk ved hjælp af AutoFX.

Kan man ikke bare veksle et overskud og overføre pengene til kontoen med underskud?

– Jo, men det ville dels koste et vekslegebyr, og dels måske indebære en valutaeksponering, som jeg ikke er interesseret i. Vores forretningsidé er at erhverve og udvikle veldrevne selskaber, ikke at spekulere i valutaer. Med AutoFX, som udfører valutatransaktioner svarende til 27 milliarder svenske kroner om året, behøver vi ikke træffe aktive beslutninger om at gribe ind.

AutoFX afstemmer koncernens valutastrømme hvert døgn, kontrollerer balancerne og sørger for, at valutapositionerne neutraliseres ved hjælp af instrumenter som valutaswaps, terminer og spottransaktioner.

– Tidligere gjorde vi dette manuelt en gang om ugen, men det var alt for tidskrævende og krævede for mange ressourcer.

Frigør tid til vækst
Hvad har Volati så tjent på AutoFX?

– Vi simulerede en periode på tre måneder for at se, hvor meget det er lykkedes os at reducere vores renteudgifter ved hjælp af AutoFX og de swaps, som robotten udfører, og det var anseelige beløb. Rent finansielt har det været en positiv forretning for os at indføre AutoFX, alene når det gælder rentebesparelser, mener Mattias Björk og tilføjer:

– Desuden vækster vi voldsomt, og vi ville ikke have haft kapacitet til at fokusere på vores vækst uden den aflastning, som AutoFX har været. Man kan ganske vist udføre transaktioner som swaps manuelt, men bare det at skulle sidde og kontere dem ville have taget alt for lang tid.

For de enkelte datterselskaber har aflastningen frigjort tid til udvikling af virksomheder:

– Vi på Volati programmerer selv valutarobotten med vores analyser af de langsigtede strømme. Men derefter kan vi læne os tilbage og slippe for at bekymre os om kostbare tab eller unødvendige overskud i de valutaer, som selskaberne arbejder med.

Volati har nu integreret AutoFX med sine regnskabssystemer, hvilket gør, at robotten også tager sig af kontering og rapportering af alle valutatransaktioner.

– Vi har virkelig fået en fuldautomatiseret løsning. Det eneste, vi laver manuelt, er af og til at gå ind og foretage en analyse af, om parametrene er indstillet rigtigt, så robotten udfører transaktionerne “rigtigt”, afslutter Mattias Björk.

Fakta: Volatis udfordringer og AutoFX-løsningen:

  • På årsbasis har koncernen cirka 27 milliarder svenske kroner i strømme via AutoFX – størsteparten heraf er valutaswaps.
  • På årsbasis udfører Volati knap 2.000 valutatransaktioner via AutoFX.
  • Volatis globale cashpool består af ni valutaer, men hovedparten af strømmene er i EUR, SEK, NOK, DKK samt USD, og mere begrænsede strømme i PLN, JPY, GBP samt kinesiske CNH.

 

3 spørgsmål til Christian Hjalmarsson, valutarådgiver

Hvorfor anbefalede I Nordea AutoFX til Volati?
– Vi anså AutoFX for at være en perfekt løsning, eftersom de har meget tydelig fokus på kernevirksomheden. Selv om valuta- og likviditetshåndteringen ofte bliver en stor del af en CFO’s hverdag, forstod vi hurtigt, at det ikke var på manuelle kontoafstemninger og Excel-ark, at selskabet ville bruge sin tid og skabe værdi.

Hvordan vurderer du resultatet?
– Det er i sagens natur særdeles glædeligt, at Volati gennem AutoFX både har kunnet automatisere sine manuelle rutiner og på den måde skære ned på omkostninger og samtidig opnå en mere optimal likviditetshåndtering.

Hvordan ved jeg, om AutoFX er en løsning for mig?
– Hvis du vil vide mere eller spekulerer på, hvad AutoFX kan gøre for din virksomhed, så tøv ikke med at henvende dig til din kontaktperson på Nordea Markets. Du kan også læse mere om AutoFX her!

Det er vigtigt, at du forstår, hvordan de forskellige instrumenter fungerer, inden du begynder at handle. Få mere at vide om valutaswaps og valutarisikohåndtering her!

 

 

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler