Asuntomarkkinat ovat jakautuneet
Asuntomarkkinat ovat jakautuneet

Asuntomarkkinat ovat jakautuneet

Suomen asuntohinnoissa ja hintatrendeissä on valtavia alueellisia eroja

Suomen asuntohinnoissa ja hintatrendeissä on valtavia alueellisia eroja. Useimmissa maakunnissa hinnat ovat viime vuosina laskeneet suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, joten yleistä hintakuplaa ei ole.  Kotitalouksien velkaantuminen on maltillista muihin pohjoismaihin verrattuna.

Onko kotitalouksilla liikaa velkaa?

Monet tahot, keskuspankki mukaan lukien, pitävät velkaantumisen jatkuvaa nousua ainakin jossain määrin huolestuttavana, vaikka nykyiset velkatasot eivät vielä ongelmallisia olekaan.

Alueelliset erot ovat suuria

Suomen asuntomarkkinat ovat mitä suurimmassa määrin alueellisesti jakautuneet. Esimerkiksi koko maan keskiarvoja kuvaavat asuntojen hintatilastot eivät anna kunnollista kuvaa hinnoista missään päin Suomea.

Ei hintakuplaa

Onko asuntomarkkinoilla merkkejä hintakuplasta? Tätä kysytään suomalaisiltakin aika ajoin ilman ilmeistä syytä. Luultavasti kohonneet hinnat muissa pohjoismaissa herättävät huolta Suomenkin tilanteesta.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit