Mennään sinne missä tuotto-odotus on korkein

Sijoittajan on siis hyvä tietää, että laskevaankin markkinaan löytyy omat tuotteensa

Tietenkin mahdollisimman pienellä riskillä. Tätä kaavaa toistetaan sijoittamisessa vuosikymmenestä toiseen, kun korot ovat nousussa ja talous kohenee, suositaan osakkeita ja kun taloudessa menee heikommin ja korot laskevat, ovat vuorossa pitkiin korkoihin sijoittavien juhlat, näin kärjistetysti. Kuten hyvin tiedetään, alkaa korkosijoittajan juhlat olla jo lopussa, tai jo loppuneet, ja samaan aikaan osakkeet ovat nousseet uusiin ennätyksiin.

Otsikon kääntäminen ympäri saattaa kuulostaa hullulta, kun nimenomaan ollaan hakemassa tuottoja, mutta saattaa joskus olla jopa järkevää. Mikäli uskoo siihen, että Markuksen mainitsemat osakesijoitusten pitkään jatkunut nousu ja keskuspankkien ostotalkoot tulevat tiensä päähän voi näkemystä ottaa myös osakkeiden laskusta. Erilaiset tuotteet mahdollistavat muun muassa indekseihin sijoittamisen negatiivisilla kertoimilla, jolloin sijoittaja hyötyy indeksien negatiivisesta kehityksestä. Tämän tapainen sijoittaminen poikkeaa ehkä perinteisen osakesijoittajan arvomaailmasta, mutta toimii hyvin esimerkiksi suojana mahdollista romahdusta vastaan.

Jos sijoittaja uskoo siihen, että osakkeiden arvonnousut johtuvat vain välillisesti siitä, että mikään muu sijoituskohde ei vain näytä yhtään sen houkuttelevammalta ja ennen pitkää tilanne tulee muuttumaan, voi tähän näkemykseen löytyä ratkaisu Bear-sertifikaateista ja myyntiwarranteista. Ne mahdollistavat sijoittajan hyötyvän eri kohde-etuuksien arvonlaskusta. Bear-sertifikaattien hinnat nousevat kohde-etuuksien hintojen laskiessa ja myyntiwarranttien haltija saa tuottoa, mikäli kohde-etuuden arvo warrantin eräpäivänä on alle warrantin lunastushinnan. Toki warrantin arvo muuttuu matkan varrella kohde-etuuden muutosten myötä. Näillä laskevaan markkinaan suunnitelluilla tuotteilla voi ottaa näkemystä aina yksittäisistä osakkeista isoihin indekseihin.

Bear-sertifikaateilla on liikkeeseenlaskijan markkinatakaus, joka takaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteeraukset sen pörssin aukioloaikoina, jossa sertifikaatit on noteerattu. Kaupankäynti sertifikaateilla ei ole yhtään sen erikoisempaa, kuin osakkeillakaan. Nousevaan markkinaan tarkoitetut Bull-sertifikaatit tarjoavat sijoittajalle siis mahdollisuuden suurempien tuottojen tavoitteluun vahvempaan näkemykseen, toki riskin kasvaessa vipuvaikutuksen mukana. Laskevaan markkinaan suunnitellut Bear-sertifikaatit taas toimivat kuten käänteiset osakkeet ja näihinkin saa halutessaan suurempia vipuvaikutuksia.

Vipuvaikutuksella viitataan sertifikaateille ominaiseen kertoimeen, eli siihen, miten suurella vaikutuksella kohde-etuuden arvonmuutokset näkyvät sertifikaatin arvossa. Bear-sertifikaattien kertoimet lähtevät yhdestä ja nousevat aina viiteentoista asti. Kertoimen ollessa yksi, näkyy kohde-etuuden päivänsisäiset muutokset käänteisenä Bear-sertifikaatin hinnassa, esimerkiksi kohde-etuuden arvon laskiessa päivän aloituksesta viisi prosenttia, nousee yksinkertaisella vivulla olevan Bear-sertifikaatin arvo viisi prosenttia. Vastaavasti 15-kertaisella vivulla olevan Bear-sertifikaatin päivänsisäiset arvonmuutokset näkyvät 15-kertaisena ja käänteisenä Bear-sertifikaatin arvossa, esimerkiksi kohde-etuuden arvon noustessa päivän aloituksesta viisi prosenttia, laskee 15-kertaisella vivulla olevan Bear-sertifikaatin arvo 75 %.

Sijoittajan on siis hyvä tietää, että laskevaankin markkinaan löytyy omat tuotteensa. Lisäksi todella vahvaan näkemykseen löytyy suurella vipukertoimella olevia tuotteita. Riski kasvaa myös yhtä suurella vauhdilla vipukertoimen kasvaessa, joten aloittelevamman sijoittajan kannattaa aloittaa pienillä vipukertoimilla. Todella suuren riskin omaavat suuren kertoimen tuotteet sopivatkin vain lyhytaikaisen näkemyksen ottamiseen, eivätkä välttämättä pitkäaikaiseen hallussapitoon.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit