AutoFX-sovellus automatisoi Volatin valuuttaliikenteen
AutoFX-sovellus automatisoi Volatin valuuttaliikenteen

AutoFX-sovellus automatisoi Volatin valuuttaliikenteen

Nordean AutoFX-valuuttasovellus on auttanut yritystä optimoimaan maksuvirtoja ja vähentämään korkokuluja ja hallintotyötä.
englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

Tähän emme olisi pystyneet manuaalisin keinoin

Ruotsalainen pörssiyhtiö Volati AB (publ) hankkii omistukseensa hyvin hoidettuja yrityksiä, joiden osakkeiden arvostuksissa katsotaan olevan nousun varaa, ja kehittää niiden toimintaa arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä. Näistä neljästätoista yrityksestä kenties tunnetuimmat ovat Akademibokhandeln-kirjakauppa ja autokatsastusyritys Besikta. Konsernin kokonaisliikevaihto on noin 570 miljoonaa euroa, ja sillä on yli 1 700 työntekijää 16 maassa.

Tukholman pääkonttorissa työskentelee 12 henkeä. Pääkonttorissa hoidetaan myös koko konsernin varainhallinta. Talousjohtaja Mattias Björkin tehtäviin kuuluu likviditeetin ja rahoituksen suunnittelu sekä konsernin eri valuuttojen määräisten maksuvirtojen optimointi.

– Tytäryhtiömme huolehtivat omista tuloslaskelmistaan. Konserni puolestaan vastaa taseen laatimisesta ja hoitaa kokonaan ulkoisen rahoituksen. Jotta työnjako toimisi sujuvasti, tytäryhtiöiden likvidien varojen täytyy olla emoyhtiön saatavilla, sanoo Björk.


Yhteinen cash pool järjestelmä

Toiminnan sujuvoittamiseksi Volati on luonut useimmille toiminnoilleen yhteisen cash pool -järjestelmän. Lähes kaikki tytäryhtiöiden pankkitilit on liitetty järjestelmään, ja tileillä liikkuu yhdeksää eri valuuttaa.

– Tytäryhtiöitä on 14, ja ne toimivat 16 maassa, joissa on erilaiset kaupankäynti- ja talousjärjestelmät. Lisäksi tytäryhtiöiden toimialat ja liiketoiminnat ovat erilaisia, joten niistä syntyy monia erityyppisiä likviditeettivirtoja. Lopputuloksena on suuri määrä monen eri valuutan määräisiä rahavirtoja, sanoo Björk.

Volati toivoi Nordealta kustannus- ja resurssitehokasta ratkaisua, jolla valuuttavirtoja ja konsernin valuuttariskejä voitaisiin hallita ja tarpeettomalta riskeiltä voitaisiin suojautua. Lisäksi Volati halusi minimoida korkokulut.

Björk sanoo, että yritykseltä olisi vienyt liikaa resursseja luoda omin neuvoin järjestelmä, jolla tuotetaan lyhyen ja pitkän aikavälin likviditeettiennusteet eri valuutoille ja toteutetaan tehokkaasti kassanhallintaa.

– Emme olisi pystyneet kohtuullisin kustannuksin ennakoimaan kaikkia valuuttavirtoja jokaisessa eri valuutassa. Organisaatiomme on hajautettu, ja emoyhtiössä on vain 12 työntekijää. Yli 407 miljoonan euron taseenhallintaan tarvitaan pitkälle automatisoitu ratkaisu, sanoo Björk.

– Pyysimme Nordeaa kertomaan, millaisilla järjestelmäratkaisuilla voisimme sekä hallita valuuttavirtoja että minimoida korkokulut. Juuri nyt korot ovat alhaalla, mutta pienistäkin puroista kertyy melkoinen virta. Ja entä kun korot kääntyvät nousuun? Silloin meillä on toimivat suojausratkaisut valmiina.

Valuuttasovellus käyttää algoritmeja

Volatin valuuttaratkaisu on toteutettu Nordean AutoFX-sovelluksen avulla. AutoFX-sovelluksen toiminnan lähtökohtana ovat Volatin valuuttadatan perusteella laaditut algoritmit. AutoFX käyttää valuuttatransaktioissa erilaisia instrumentteja, joilla pyritään optimoimaan eri valuuttatilien välinen tasapaino sekä ottamaan huomioon tämänhetkiset positiot ja tulevat maksuvirrat. Tästä on Björkin mukaan monia etuja.

– Jos dollaritilillä on ylijäämä, siitä saadaan tällä hetkellä hyvin alhainen korko, ja muissa valuutoissa korko voi olla jopa negatiivinen. Tai ajatellaan, että yrityksellä on ylijäämä kruunutilillä ja alijäämä dollaritilillä. Näiden positioiden korot eivät kumoa toisiaan. Ratkaisuna on valuuttaswap eli instrumentti, jossa yritys vaihtaa dollariposition kruunupositioksi tietyn ajan kuluessa. Näin kokonaiskorko, jonka yritys joutuu maksamaan, jää mahdollisimman pieneksi. Yrityksen ei tarvitse lainata rahaa alijäämän kattamiseksi, vaan siihen voidaan käyttää toisessa valuutassa olevaa tilapäistä ylijäämää. Se tulee halvemmaksi, ja AutoFX-sovelluksen avulla se käy automaattisesti.

Eikö yritys voi vain vaihtaa ylijäämäisen valuutan toiseen ja siirtää summan alijäämäiselle valuuttatilille?

– Tietysti voi, mutta silloin syntyy valuutanvaihtokuluja, ja lisäksi saattaa syntyä turha valuuttariski, jota yrityksemme ei halua ottaa. Liikeideamme on ostaa ja kehittää hyvin hoidettuja yrityksiä, ei keinotella valuutoilla. Kun AutoFX toteuttaa puolestamme vuosittain noin 2,7 miljardin euron valuuttakaupat, meidän ei tarvitse jatkuvasti käyttää aikaa yksittäisistä toimenpiteistä päättämiseen.

AutoFX täsmäyttää konsernin valuuttasaldot joka vuorokausi ja kirjaa ne. Se myös huolehtii valuuttapositioiden välisestä tasapainosta erilaisilla instrumenteilla, kuten valuuttaswapeilla ja -termiineillä sekä spot-kaupoilla.

– Aikaisemmin teimme kaiken tämän manuaalisesti kerran viikossa, mutta se vei meiltä aivan liikaa aikaa ja resursseja.

Mattias Björk, Volati

Teimme kolmen kuukauden simulaation, jonka aikana selvitimme, kuinka paljon olimme pystyneet vähentämään korkokuluja AutoFX:n ja sen tekemien swap-transaktioiden avulla. Määrä oli huomattava.
Mattias Björk, CFO Volati.

Vapauta aikaa kasvulle
Mitä hyötyä AutoFX-sovelluksen käytöstä on ollut Volatille?

– Teimme kolmen kuukauden simulaation, jonka aikana selvitimme, kuinka paljon olimme pystyneet vähentämään korkokuluja AutoFX:n ja sen tekemien swap-transaktioiden avulla. Määrä oli huomattava. Puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta AutoFX:n käyttöönotto on ollut kannattavaa jo pelkästään korkosäästöjen vuoksi, sanoo Björk.

– Lisäksi yrityksemme elää voimakkaan kasvun kautta, ja ilman AutoFX-sovellusta meillä ei olisi ollut kapasiteettia panostaa kasvuun. Tietysti esimerkiksi swap-transaktioita voisi tehdä myös manuaalisesti, mutta jo pelkästään niiden tiliöiminen on työlästä.

Yksittäisten tytäryhtiöiden näkökulmasta AutoFX:n käyttöönotto on vapauttanut aikaa liiketoiminnan kehittämiseen.

– Olemme ohjelmoineet AutoFX-sovelluksen itse oman valuuttavirtoja koskevan pitkäaikaisanalyysimme pohjalta. Kun se on tehty, meidän ei tarvitse huolehtia kuluja aiheuttavasta alijäämästä tai turhasta ylijäämästä yrityksen käyttämissä valuutoissa.

Volati on nyt integroinut AutoFX-sovelluksen taloushallinnon järjestelmään, joten AutoFX hoitaa jopa kaikkien valuuttakauppojen tiliöinnin ja viennin kirjanpitoon.

– Saimme tosiaankin Nordealta täysin automaattisen ratkaisun. Ainoa manuaalinen toiminto on, että silloin tällöin tarkistamme parametrit, jotta sovellus toimii edelleen haluamallamme tavalla, sanoo Björk.

 

Faktat: Volatin haasteet ja AutoFX-sovellus

  • AutoFX pyörittää vuosittain noin 2,7 miljardin euron valuuttavirtoja. Suurin osa niistä on valuuttaswap-sopimuksia.
  • Vuosittain Volatissa tehdään noin 2 000 valuuttakauppaa AutoFX:n kautta.
  • Volatin yhteinen cash pool -järjestelmä käsittää kaikkiaan yhdeksän valuuttaa. Suurin osa valuuttavirrasta on euroja, Ruotsin, Norjan tai Tanskan kruunuja ja Yhdysvaltain dollareita. Vähemmän liikkuu Puolan zlotyja, Englannin puntia ja Kiinan renminbejä.

 

3 kysymystä Nordea Marketsin valuutta-asiantuntijalle

Christian Hjalmarsson, miksi suosittelitte Volatille Nordean AutoFX-sovellusta?
– Näkemyksemme mukaan AutoFX oli Volatille täydellinen ratkaisu, koska heille oli kaikkein tärkeintä saada keskittyä täysillä ydinliiketoimintaansa. Vaikka valuutta- ja likviditeettitoiminnot ovatkin usein suuri osa talousjohtajan työpäivää, oli selvää, että Volati ei halunnut työpanoksen menevän tilien manuaaliseen täsmäyttämiseen ja Excel-taulukoiden täyttämiseen, vaan arvon luomiseen.

Millaiseen tulokseen on päästy?
– AutoFX:n avulla Volati on pystynyt automatisoimaan manuaalisia rutiinitehtäviä ja siten vähentämään kuluja ja optimoimaan likviditeetin hallintaa. Olemme tietysti hyvin tyytyväisiä tähän lopputulokseen.

Mistä yritys tietää, sopiiko AutoFX sen tarpeisiin?
– Jos yritys haluaa lisätietoja AutoFX:stä tai miettii, millaista hyötyä siitä voisi olla, kannattaa heti ottaa yhteyttä Nordea Marketsin yhteyshenkilöön. Lisätietoja AutoFX-sovelluksesta on myös täällä.

Ennen valuuttakauppojen aloittamista on tärkeää ymmärtää, miten eri valuuttainstrumentit toimivat. Lue lisää valuuttaswapeista ja valuuttariskien hallinnasta täältä.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/insights.nordea.com/httpdocs/www/wp-content/themes/nordea/layouts/related/latest-insights.php on line 4

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /var/www/vhosts/insights.nordea.com/httpdocs/www/wp-content/themes/nordea/layouts/related/latest-insights.php on line 4

Kaikki artikkelit