Nordea Headquarter Finland 9
Nordea Headquarter Finland 9

Havaintoja tutkimuksestamme: Koronakriisi johtamassa muutoksiin korkoriskin hallinnassa

Ohessa jaamme alustavia havaintoja Nordea Marketsin keväällä teetetystä ”Korkoriskin hallinta 2020” -tutkimuksesta.

Nordealla on laaja pohjoismainen asiakaskunta ja pyrimme jakamaan tietoa havaitsemistamme muutoksista asiakkaiden käyttäytymisessä – varsinkin ympäristön merkittävästi muuttuessa. Teemme myös säännöllisesti kyselytutkimuksia asiakkaidemme riskienhallintaan liittyen ja tällä kertaa aiheeksi valikoitui korkoriskien hallinta matalien korkojen ympäristössä. Kysely lähetettiin toukokuussa noin 150:lle suomalaiselle toimijalle ja vastauksia kertyi 55 kappaletta.

Lopullinen raportti tullaan jakamaan kyselyyn osallistuneille kesän jälkeen ja osa tuloksista tulee olemaan laajemmin hyödynnettävissä myös muille asiakkaillemme. Alle halusimme kuitenkin tehdä jo muutamia nostoja vastauksista erityisesti viime kuukausien keskustelua hallinneeseen korona-kriisiin liittyen.

 

Mitä alustavat tulokset kertovat korkoriskin hallinnasta koronakeväänä 2020?

Vastaushetkellä toukokuussa korona-kriisi ei vielä ollut johtanut suuriin muutoksiin toiminnassa. Valtaosa vastaajista on toistaiseksi toiminut samoin kuin ennen kriisiä. Yleisin muutos toiminnassa on ollut siirtää päätöksiä hieman eteenpäin.

Miten Koronakriisi On Vaikuttanut Korkoriskin Hallintaan

”Pienehkö muutos toiminnassa toistaiseksi tuntui tutkimustuloksena meistä aluksi yllättävältä, mutta tarkemmin ajatellen se on varsin looginen.  Varsinkin koronakriisin alkuvaiheissa fokus on kaikkialla ollut kriisin välittömissä ja nopeaa reagointia vaativissa vaikutuksissa – korkoriski ei tyypillisesti kuulunut näihin. Mutta kevään edetessä riskipolitiikkojen päivitysprojektit ovat alkaneet näkyä melko paljon työssämme” kommentoi Jari Liede, riskineuvonnasta vastaavan Risk Solutions yksikön johtaja.

”Kriisin aiheuttama epävarmuus lähitulevaisuudessa tapahtuvien investointien ajoituksesta ja toteutumisesta on ollut yksi selkeä suojautumispäätösten tekoa eteenpäin siirtävä seikka” hän jatkaa.

Vaikka suurin osa vastaajista ei ole vielä muuttanut toimintaansa, käytännössä kaikki olettavat kriisin johtavan aiempaa suurempaan epävarmuuteen markkinakorkojen tasosta tulevaisuudessa.

Koronakriisi Lisää Riskiä Odottamattomista Muutoksista Markkinakoroissa

”Näkemys lisääntyneestä epävarmuudesta tulevaisuuteen liittyen on helppo allekirjoittaa. On toki mahdollista että korot laahaavat hyvin alhaisilla tasoilla vielä monta vuottakin, mutta kyllä tässä koko ajan kasvatetaan riskejä toiseenkin suuntaan, eli ylöspäin, selvästi” toteaa Jarno Tiainen, Nordean korkojohdannaisten myynnistä vastaava johtaja.

Yli puolet vastaajista uskookin koronakriisin tuovan muutoksia siihen, miten korkoriskejä jatkossa hallitaan. Korkoriskien hallinnasta uskotaan tulevan aiempaa aktiivisempaa.

Miten Oletatte Koronakriisin Jatkossa Vaikuttavan Suhtautumiseenne Korkoriskiin

”Tilannekuva riskeistä on hyvä päivittää vastaamaan muuttunutta ympäristöä. Vähintään on hyvä ymmärtää miten erilaiset skenaariot korkotasojen muutoksissa näkyisivät kuluissa tai varallisuusarvojen muutoksina. Ja sitten analyysin jälkeen tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta riskitaso on hyväksyttävässä vaihteluvälissä”, Jarno kommentoi.

”Keskimäärin koronakriisi tulee valitettavasti nostamaan lainamääriä. Nykytasoilta pienehkökin korkojen nousu uhkaa silloin nostaa korkomenoja merkittävästi suhteessa viime vuosiin. Onneksi halutessaan korot voi lukita pitkiksikin ajoiksi matalalle.” Jari jatkaa.

”Odotamme innolla että pääsemme tarkemmin käsiksi tutkimustuloksiin ja keskustelemaan havainnoista asiakkaidemme kanssa” he lisäävät.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita asiakkaitamme! Mikäli aiheen tiimoilta heräsi kysymyksiä, otathan yhteyttä Nordea Markets -kontaktiisi.

Lue täältä lisää korkoriskien hallintaan liittyvistä ratkaisuistamme!

Kirjoittajista:

Jari Liede, Director, Research & Risk Solutions Finland

Jari Liede

Jarno Tiainen, Director, Derivatives Coverage Finland

Jarno Tiainen

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit