Balloons against a blue sky
Nordean talousennuste: Rajoittamaton kasvu

Nordean talousennuste: Rajoittamaton kasvu

Koronarajoitteiden purkautuessa maailmantalouden kasvuvauhdin odotetaan olevan nopeinta lähes 50 vuoteen ja Suomen talouden kasvavan sekä tänä että ensi vuonna 3,0 prosenttia. Suomi palaa pikavauhtia tilanteeseen, jossa suurimpana kasvun esteenä nähdään työvoiman saatavuus. Erittäin elvyttävän talouspolitiikan seurauksena myös maailmantaloudessa voidaan nähdä ylikuumenemisen merkkejä.

Lataa economic outlook tästä

englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

Talouksien erittäin nopeaa toipumista koronakriisistä tukee kriisin aikana kertyneiden säästöjen kuluttaminen sekä vahvana jatkuva elvytyspolitiikka. Maiden väliset erot kehityksessä ovat kuitenkin merkittäviä.

– Yhdysvalloissa puhutaan jo mahdollisista ylikuumenemisen merkeistä taloudessa, kun taas euroalueella tilanne on pari pykälää vaatimattomampi. Tilanne heijastuu myös inflaationäkymiin sekä rahoitusmarkkinoille, ja rahapolitiikan odotetaan kiristyvän Yhdysvalloissa euroaluetta nopeammin, pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi.

– Kaikilla maailman päätalousalueilla kriisi on kasvattanut valtioiden roolia taloudessa, johtanut omavaraisuuden korostamiseen sekä nopeaan valtioiden velkaantumiseen. On vielä hyvin epäselvää, onnistutaanko tällä politiikkalinjalla kiihdyttämään pysyvästi tuottavuuskehitystä vai jättääkö kriisi vain kohonneet velka-asteet jälkeensä, Koivu pohtii.

Suomen taloudessa näkyvissä laaja-alaista kasvua

Suomen talouden lähiajan kasvunäkymät ovat positiiviset talouden toipumisen ollessa laaja-alaista. Teollisuudessa tilauskirjat ovat alkaneet täyttyä, asuntomarkkinoiden imu vauhdittaa rakentamista ja palvelualoilla odotetaan koronavuoden aikana patoutuneen kulutuskysynnän purkautumista kesän myötä. Ennustamme edelleen BKT:n kasvavan tänä vuonna 3,0 prosenttia, mutta nostimme vuoden 2022 talouden kasvuennustetta 2,0 prosentista 3,0 prosenttiin kulutus- ja investointinäkymien parantuessa myös ensi vuodelle.

Pääekonomisti Tuuli Koivu ja ekonomisti Juho Kostiainen

Pääekonomisti Tuuli Koivu ja ekonomisti Juho Kostiainen

– Nordean korttimaksutilastot osoittavat kotimaisen kulutuksen toipumisen alkaneen huhtikuun lopulla. Työllisyyden kasvu sekä kotitalouksien säästämisasteen normalisoituminen tukevat talouden kasvua tänä ja ensi vuonna, tosin osa kuluttajien rahoista valuu maan rajojen ulkopuolelle matkailun palautuessa, ekonomisti Juho Kostiainen ennakoi.

– Talouden kasvupyrähdys on kuitenkin jäämässä väliaikaiseksi ja edessä siintävät Suomen talouden pidemmän aikavälin haasteet: supistuva työikäinen väestö, heikko tuottavuuden kasvu sekä ikäsidonnaisten menojen kasvu. Osaavan työvoiman saatavuus alkaakin rajoittaa talouden kasvua jo nopeasti, joten työmarkkinauudistuksia tulisikin jatkaa määrätietoisesti talouden kasvuedellytysten takaamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi, Kostiainen analysoi.

– Suomalaisten asuntolainakanta on kasvanut maltillisesti viime vuosina ja nopeampaa velkaantumista on nähty lähinnä taloyhtiölainojen kautta. Pankit tekevät asuntolainan hakijalle aina stressitestin, millä varmistetaan asiakkaan maksuvalmius myös korkotason noustessa. Stressitesti määrittää lainakaton, eli kuinka suuren lainan suhteessa tuloihin asiakas voi saada. Kotitalouksien velkaantumisen hillinnässä katseet kannattaakin suunnata taloyhtiölainojen sääntelyn kehittämiseen, toteaa Kostiainen viitaten viimeaikaisiin sääntelyehdotuksiin.

Lue koko ennuste täältä

 

Katso webinaari täältä:

Hups! Salli markkinointi evästeet katsoa tällaista sisältöä Nordea

Open Insights -uutiskirje pitää sinut ajan tasalla!

TILAA UUTISKIRJE TÄSTÄ
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit