Directly Above Shot Of Solar Panels
Directly Above Shot Of Solar Panels

Kuinka rahoitusmarkkinat voivat edistää vastuullisuutta?

Rahoitusmarkkinoilla on omat keinonsa sekä roolinsa vastuullisuuden edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Rahoitusratkaisuilla voidaan kannustaa ja palkita lainoitettavia yrityksiä vastuullisesta toiminnasta, mikä voi tehdä vastuullisen lainan ottamisesta yritykselle myös taloudellisesti houkuttelevaa.

Monet rahoituslaitokset tekevät töitä ESG-integraation* parissa saadakseen vastuullisuuden entistä vahvemmin osaksi lainanantoaan ja odotamme tämän kehityksen näkyvän myös yhä selkeämmin Pohjoismaissa seuraavien vuosien aikana. Pyrin tässä ja tulevissa blogikirjoituksissani avaamaan tätä melko uutta rahoituksen aluetta kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Miten vastuulliset lainat eroavat toisistaan?

Lainamarkkinoilla on tunnistettavissa kaksi pääkategoriaa: vihreät ja vastuullisuuteen linkitetyt lainat. Ero näiden kahden välillä on tärkeä tiedostaa erityisesti regulatiivista kehitystä ajatellen, mutta myös käytännön toteutuksen kannalta.

Vihreä laina on sananmukaisesti käyttötarkoitukseltaan vihreä. Tällöin lainan käyttötarkoitus on rajattu vihreät kriteerit täyttävään tarkoitukseen ja lainanottaja on sitoutunut raportoimaan säännöllisesti myös ympäristöön liittyvistä vaikutuksista. Kaikki vihreät transaktiot, oli kyseessä sitten joukkolaina tai laina, pitävät sisällään edellytyksen suuremmasta läpinäkyvyydestä. Toimme aiemmin keväällä Suomen markkinoille ensimmäisenä pankkina Suomessa sekä vihreät yrityslainat että vihreät asuntolainat.

Vastuullisuuteen linkitetyssä lainassa yhtiö raportoi lainanantajille säännöllisesti suoriutumisestaan suhteessa ennalta määritettyihin tavoitteisiin. Tällöin lainaehdot on siis linkitetty yhtiön omaan kokonaisvastuulliseen toimintaan. Mittarina voi toimia myös ulkopuolinen ESG-arviointi, jollaisia on pääasiassa listatuilla pörssiyhtiöillä. Lainaehtojen esimerkkinä voi toimia marginaali, jota muutetaan vuosittain joko ylös tai alas riippuen siitä, saavuttaako yhtiö ennalta määritellyt vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet vai ei. Esimerkkinä toimii äskettäin julkaistu Kemiran vastuullisuustavoitteisiin sidottu valmiusluottosopimus.

Vihreät ja vastuullisuuteen linkitetyt lainat ovat nopeassa kasvussa

Bloombergin tilastojen mukaan vihreiden ja vastuullisuuteen linkitettyjen lainojen markkinan suuruus oli vuonna 2017 muutama miljardi dollaria, mutta erityisesti vastuullisuuteen linkitettyjen lainojen markkina kasvoi vuoden 2018 aikana noin 36 miljardiin dollariin. Myös vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla kasvu on ollut voimakasta erityisesti Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla.

Lainamarkkinan voidaan odottaa kasvavan entisestään, jos se seuraa samanlaista kehitystä kuin vihreiden joukkolainojen markkina viime vuosina.

Vihreille lainoille julkaistiin vuonna 2018 oma kansainvälinen ohjenuoransa, ja myös vastuullisuuteen linkitetyt lainat saivat maaliskuussa 2019 vastaavanlaisen ohjeen transaktioiden järjestämiselle**. Nordea oli mukana laatimassa ohjeistusta ainoana pohjoismaisena pankkina.

Seuraavassa blogissa kerron tarkemmin, mitä ESG tarkoittaa ja miten siihen suhtaudutaan erityisesti yritysten rahoituksessa.

Lähteet

1. * ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

2. **Sustainability Linked Loan Principles

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.