Touchpoint: Yrittäjän kymmenen neuvoa itselleen

Mitkä neuvot työvaateyritys Touchpointin pääosakkaat Carita Peltonen ja Outi Luukko antaisivat nyt itselleen finanssikriisin aikaan aloittaneen yrityksen alkutaipaleelle? Lue, mitä asioita heidän mukaansa kannattaa pitää kirkkaina mielessään.

Ei ole helppoa antaa itselleen neuvoja jälkikäteen, mutta toisaalta niistä voi olla apua myös esimerkiksi aloittavalle yrittäjälle, Carita ja Outi pohtivat.

– Ensimmäiseksi yrittäjän pitää uskoa itseensä ja omaan erottautumiskykyynsä. Kun liikeidea on löytynyt ja siinä on mukana erilaistava tekijä markkinoihin nähden, pitää uskoa, että se vie haluttuun suuntaan – ja myös tuoda se innostavasti esille. Liikeidean punainen – tai meidän tapauksessa vihreä – lanka pitää olla selvä.

– Ekomateriaaleissa olemme pienestä koostamme huolimatta ollut suuri asiakas ja kehityksen veturi. Olemme saaneet muutosta aikaan ottamalla myös riskiä esimerkiksi eri piloteilla. Paljon on työtä tehty, mutta nyt vastuullisuustrendi kasvaa. Suurta potentiaalia on: Sitran mukaan esimerkiksi kiertotaloudessa voi olla jopa 2,5 miljardin potentiaalinen business Suomelle.

– Viime vuosina tuotekehityksessä, esimerkiksi työvaatteiden kestävyydessä ja materiaalien monipuolisuudessa on tapahtunut valtaisaa kehitystä. Ne kestävät ja tuntuvat päällä hyviltä. Samoin suurten eurooppalaisten kangastoimittajien kangasportfolioissa ekologisten materiaalien määrä on selvästi noussut, mikä on Euroopan mittakaavassa selvä trendi.

Ylivertainen palvelu on toinen neuvo.

– Asiakaspalvelun merkitystä ei voi riittävästi korostaa. On kultainen taito osata kuunnella hiljaisia signaaleja ja poimia niitä asiakkaan toiveita – ja mielellään ylittää ne odotukset.

Kumppanuuksien rakentaminen on kolmas teesi.

– Uusien ekologisten materiaalien osalta olemme halunneet löytää kumppaneita, jotka näkevät missiokseen jätteen vähentämisen maailmasta. Vastuullisuudesta syttyneet ovat ottaneet sen oman toimintansa ytimeen. Hyviä laatuja on löytynyt, mutta kiivaasti etsimme lisää, jotta edelläkävijyytemme säilyy. Strategisista kumppanuuksista voi muodostua kilpailuetu, niin kuin meille.

Neljäs tipsi on päämäärätietoisuus.

– On keskeistä uskoa vahvasti omaan visioonsa ja ylläpitää can do -asennetta ja kykyä heittäytymiseen. Ei kannata pysyä mukavuusalueella, vaan haastaa kunnolla itseään. Jatkuva itsekriittisyys ja pohdinta, missä voi parantaa, on olennaista.

– Alkuun pitää tehdä koviakin valintoja, jotta kasvu olisi myöhemmin mahdollista. Esimerkiksi elintason suhteen täytyy usein edetä aluksi pienemmällä liekillä palkkatyöhön verrattuna. Kun näkee mahdollisuuden kasvaa ja löytää uusia asiakkuuksia, on ahdistavaa miettiä riittävätkö rahkeet. Meitä on hirvittävän paljon helpottanut, kun olemme saaneet sellaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä, kuin Nordean kasvuyritysyksikön Saarikankaan Annen kanssa olemme.

Viidentenä he muistuttavat, että ilman hyvää tiimiä ei tapahdu menestystä.

Kuudentena Touchpointinkin kehityskaaressa olennaista on ollut, että tekee asiat laadukkaasti.

– Taloudellinen puoli ja onnistuminen tulevat usein sen seurauksena, että on tarpeeksi vahva tahtotila tehdä asiat paremmin kuin kilpailijat. Laatu näkyy muun muassa työvaatteidemme tyylikkyydessä, hyvin pitkässä elinkaaressa ja helppohoitoisuudessa. Pesun jälkeen kun ravistelee, se on heti valmis käyttöön ja mukava käyttää. Se hylkii kosteutta ja hengittää.

Seitsemäntenä neuvoa on kysyä jatkuvasti miksi.

– Yrittäjänä saa oppikokemuksia joka päivä. Jatkuva miksi-kysymykseen vastaaminen on hyvä idea ja se auttaa konkretisoimaan, miten kilpailijoihin nähden on erilainen ja miten .

Kahdeksantena on uskaltaa lähteä liikkeelle, vaikkei vielä olisi valmista.

– Ei kannata tehdä kaikkea liian valmiiksi. Asioita voi toki hieroa loputtomiin – mutta sitten joku muu tuleekin rinnalle ja ohi. On pakko uskaltaa edetä, vaikka kaikki askelmerkit eivät ole selvillä. Voi ottaa myös askeleita taaksepäin, jos tuntuu että valittu suunta ei ole oikea.

– Ei kannata pelätä liikaa virheitä. Nehän meitä opettavat ja niistä voi oppia paljon. Jos ei tee koskaan virheitä, niin herää kysymys, että tehdäänkö tarpeeksi. Tarvitaan herkkyyttä olla markkinoiden trendeissä mukana, jotta voidaan tehdä etenemisessä tarvittavia suunnanmuutoksia.

– Omaa alkutaipalettamme helpotti yksi isompi asiakas, mittavahko ensimmäinen projekti ja seuraava asiakaskin oven takana. Hyvät ensimmäiset referenssimme tukivat ajatustamme, että ”rohkeasti liikkeelle, ei pienesti piipertäen”.

Yhdeksäs neuvo on kaikesta huolimatta pitää varovaisuusprinsiipit ja riskinhallinta mielessä.

– Varovaisuudella on paikkansa. Pitää ymmärtää, mitä on tekemässä. Pitää tunnistaa omat vahvuudet ja ne alueet, mihin tarvitsee apuja. Esimerkiksi hyvä taloudenhallinta on must. Ilman sitä hyväkin liikeidea voi päätyä vauhdilla roskakoppaan.

Viimeisenä neuvona on, että ulkopuolinen perspektiivi on ehdoton. Touchpointinkin seuraavia kasvuaskeleita varten on hyödynnetty ulkoisen konsultin ravistelua, joka auttoi muun muassa vision kirkastamisessa ja prosessien tarkistamisessa. Advisory boardit antavat jatkuvasti ulkoista perspektiiviä.

– Kovin samanlaisia ongelmia on muillakin yrittäjillä. Kannattaa hyödyntää vertaistukea ja ilman detaljeja tapahtuvaa sparrausta, pallottelua ja vuorovaikutusta.

Miten yrittäjyys on muuttunut?
Kun neuvot itselle on annettu, kysytään vielä miten vuosien myötä yrittäjyys on Suomessa Touchpointin näkökulmasta muuttunut.

Naiset sanovat, etteivät ole massiivista muutosta nähneet. Yrittäjyydelle on nostetta, mutta sudenkuopat tulevat esiin muun muassa siinä, että lainsäädäntö ei aina tue yrittäjyyttä eikä varsinkaan pienyrittäjyyttä.

– Verotuksellisesti ja rekrytoinneissa yrittäjällä on aika painavat vastuut. Pientä edistystä esimerkiksi mikroyrityksille tai verotuksessa on tapahtunut, mutta esimerkiksi muutostilanteissa yrittäjän elämä on edelleen joustamatonta.

Sen sijaan enemmän muutosta on tapahtunut asenteissa ja kunnioituksessa yrittäjiä kohtaan.

– Yhteiskunnassamme nähdään selvemmin, ettei nousua tule ilman yrittäjyyttä. Nähdään myös, että Suomen luovalla alalla ja esimerkiksi meidän tapaisella toimijalla voisi olla mahdollisuuksia. Meidän kasvua ja kansainvälistymistä on edesauttanut yhteistyö Nordean lisäksi Finpron ja luovien alojen konsortion kanssa.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit