Currency risk
Currency risk

5 askelta valuuttariskin hallitsemiseen

Jos olet sitä mieltä, että valuutat ja valuuttakurssit ovat vain pankkien päänvaiva, kannattaa ehkä miettiä uudelleen.
englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

Viimeaikaiset kansainvälisten valuuttojen kurssimuutokset ovat tuoneet valuuttariskin takaisin niiden yritysten asialistalle, joiden asiakkaat, tavaran- ja palveluntoimittajat ja valmistajat käyttävät eri valuuttoja. Jos olet sitä mieltä, että valuutat ja valuuttakurssit ovat vain pankkien päänvaiva, kannattaa ehkä miettiä uudelleen. Valuuttariskit koskevat monia yrityksiä, vaikka ne eivät välttämättä ymmärrä sitä.

Tänä kesänä monien valuuttojen kurssit ovat heilahdelleet voimakkaasti. Kansainvälisen kauppasodan kiihtyminen on aiheuttanut sekasortoa valuuttamarkkinoilla. Yhdysvaltain dollari hyötyy globaalista riskinottohalukkuuden vähenemisestä, kun taas monet kehittyvien markkinoiden valuutat ovat joutuneet kärsimään. Turkin liira joutui yhdessä vaiheessa vapaaseen pudotukseen ja sen arvo laski yhdessä päivässä melkein 20 prosenttia suhteessa Yhdysvaltain dollariin . Muita uhreja ovat olleet Venäjän rupla ja Argentiinan peso.

Tärkein opetus näistä tapahtumista on seuraava: jos yrityksesi saa tuottoja ulkomailta tai suorittaa maksuja muihin maihin, se on todennäköisesti altis valuuttariskeille. Poliittiset tapahtumat, joille yrityksesi ei voi mitään, voivat vaikuttaa yrityksesi tuloihin ja lisätä kustannuksia.

Kuinka suuri ongelma valuuttariskien hallinta on?

HSBC ja FT Remark tekivät kyselyn, johon vastasi 200 talousjohtajaa ja 300 varainhoitajaa. 70 prosenttia talousjohtajista kertoi, että yrityksen tulos on kärsinyt kahden viime vuoden aikana vältettävissä olevista valuuttariskeistä, joita vastaan ei oltu suojauduttu. 58 prosenttia suurten yritysten talousjohtajista mainitsi, että valuuttariskien hallinta on toinen kahdesta riskistä, johon suurin osa heidän ajastaan tällä hetkellä kuluu, kun taas 51 prosenttia sanoi, että heidän yrityksensä on varautunut kaikkein huonoimmin juuri valuuttariskin hallitsemiseen.

Jos katsomme asiaa toisesta näkökulmasta, valuuttariskien hallitseminen voi olla yritykselle eduksi:

  • Se voi suojata kassavirtaa ja voittomarginaaleja.
  • Se voi parantaa talousennusteita ja budjetointia.
  • Se voi auttaa ymmärtämään, kuinka valuuttakurssien muutokset vaikuttavat yrityksen taseeseen.
  • Se voi lisätä yrityksen mahdollisuuksia ottaa lainaa.

Kun valuuttakurssit heilahtelevat, yritykset kiirehtivät suojautumaan mahdollisilta tappioilta. Millaisilta valuuttariskeiltä pitäisi suojautua ja miten?

5 askelta yrityksen valuuttariskin hallitsemiseen

Ei ole helppoa ymmärtää, miten ja milloin valuuttakurssien heilahtelut vaikuttavat yrityksen kassavirtaan. Monet erilaiset tekijät kuten makrotalouden trendit ja kilpailu eri segmenteissä määräävät sen, kuinka valuuttakurssit vaikuttavat yrityksen kassavirtaan.

1. Käy läpi yrityksesi liiketoiminnan kulku, jotta näet missä valuuttariskejä piilee

Käy läpi yrityksesi liiketoiminnan kulku, jotta näet missä valuuttariskejä piilee. Tämä auttaa määrittämään, kuinka herkkiä voittomarginaalit ovat valuuttakurssien heilahtelulle.

2. Arvioi valuuttariskit ja hallitse niitä

Tämä tarkoittaa riskialttiuden arvioimista ennen kuin liiketoimesta, kaupasta tai sopimuksesta päätetään ja todellista riskiä sen jälkeen. Kun olet selvillä näistä riskeistä, voit päättää millainen suojautumisaste on tarpeen.

Transaktioriskit ovat valuuttariskeistä helpoimpia arvioida ja hallita. Nämä riskit johtuvat sopimusten ja todellisten kassavirtojen toteutumisen eriaikaisuudesta. Esimerkki: jos yritys valmistaa jotakin tuotetta Kiinassa ja myy sitä Tanskaan hinnalla, joka on määritelty Tanskan kruunuina, ja jos maksuehdot antavat ostajalle päiviä tai viikkoja maksuaikaa, yrityksen kassavirta altistuu valuuttakurssien heilahtelulle sen odottaessa maksua.  Transaktioriskeiltä voi suojautua erilaisten rahoitusinstrumenttien avulla. Näihin kuuluvat valuuttafutuurit, valuuttaswapit ja valuuttaoptiot.

3. Suojaudu valuuttariskiltä

Suojautuminen tarkoittaa, että käyttämällä hyödyksi erilaisia rahoitusinstrumentteja kuten valuuttatermiinejä voit lukita valuuttakurssin niin että se pysyy samana tietyn määritellyn ajan.

4. Laadi valuuttapolitiikka ja noudata sitä

Tehokas valuuttapolitiikka perustuu selkeään yritysstrategiaan ja selkeisiin tavoitteisiin. Politiikassa tulisi määritellä selkeästi keskeiset mittarit, esimerkiksi kassavirta, EBITDA, kirjanpitoarvot, velanhoitokyky ja korkokate. Lisäksi sen tulee sisältää jonkinlainen mitta-asteikko liiketoimintaan liittyvän riskin sietokyvylle.  Tämä riskinsietokyky voidaan ilmaista maksukyvyttömyystodennäköisyytenä, cash-flow at risk (CFaR) –tunnuslukuna tai yksinkertaisesti tavoiteltuna velanhoitokykynä tai luottoluokituksena.

5. Hyväksy, että yrityksesi kassavirta on ainutlaatuinen

Jokainen yritys on ainutlaatuinen, ja tämä heijastuu yrityksen valuuttavirtoihin, mutta myös yhtiön varojen ja velkojen rakenteeseen.  Tärkeintä on ymmärtää, että valuuttojen heilahteluilla on merkitystä ja että päätös suojaamisesta ei ole aivan yksinkertainen. Nordea Markets on kehittänyt erityisen palvelun yrityksille, jotka käyttävät ulkomaisia valmistajia tai tavarantoimittajia.

Click here and learn more on Exchange at home

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit