Sunset On A Cute Little Cottage In The Archipelago
Kuinka pitkällä pohjoismaiset yritykset ovat vastuullisuudessa?

Kuinka pitkällä pohjoismaiset yritykset ovat vastuullisuudessa?

Pohjoismaisilla yrityksillä on vielä kirittävää vastuullisuuden saralla. Tämä käy ilmi Nordean Business Insights-tutkimuksesta, jossa selvitimme pohjoismaisten yritysten vastuullisen liiketoiminnan nykytilaa. Eri maiden ja yritysten välillä erot ovat suuria. Lisäksi useat yritykset kertovat, että niillä on hyvin vähän tietoa vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.
englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

Mitä tarkoittaa ESG?

ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. Näistä puhutaan usein myös vastuullisuutena.

Nykyajan yritysjohtajan on huomioitava ihmisten ja liikevoiton lisäksi planeettamme. Aiemmin vastuullisuus oli toissijainen huolenaihe tai kiva lisä brändi-imagoon, mutta ajat ovat muuttuneet. Sijoittajat ja rahoituslaitokset huomioivat yhä enemmän ESG-tekijöitä päätöksenteossaan. Tämän seurauksena yrityksen ESG-toiminta voi vaikuttaa suoraan ulkoisen rahoituksen saamiseen.

Suomen Business Bankingin johtajan Aleksi Lehtosen mukaan yhä useammat pankit ja rahoituslaitokset sisällyttävät ESG-tekijät malleihinsa.

“Jos aiomme myöntää yritysasiakkaalle lainaa, haluamme ensin tietää, onko yrityksellä kestävä liiketoimintamalli. Haluamme arvioida riskit. Pitkäkestoiset pankkisuhteet ovat hyvää bisnestä asiakkaille, pankille ja koko yhteiskunnalle”, hän sanoo.

Miten pohjoismaiset yritykset pärjäävät vastuullisuudessa?

Yritysten ESG-toimien ymmärtäminen on välttämätöntä. Tätä taustaa vasten Nordea julkaisi Business Insight-tutkimuksen. Siinä selvitettiin, miten pitkällä pohjoismaiset yritykset ovat vastuullisuudessa ja mitä haasteita yrityksillä on.

Yritysten välillä on suuria eroja siinä, missä mittakaavassa vastuullisuus on sisällytetty liiketoimintaan.

Suomalaiset ja jossain määrin myös ruotsalaiset yritykset ovat sisällyttäneet vastuullisuuden paremmin liiketoimintaansa kuin norjalaiset ja tanskalaiset yritykset. Maakohtaisten erojen lisäksi eroa on myös eri kokoisten yritysten välillä. Suuremmilla yrityksillä vastuullisuus on integroitu vahvemmin liiketoimintaan ja strategiaan kuin pk-yrityksillä.

 

200504 Nordea Infographics 05

Suomessa ESG-toiminta on heikointa ja Tanskassa vahvinta.

Jopa 68 prosenttia suomalaisista yrityksistä ilmoittaa sisällyttäneensä vastuullisuuden liiketoimintamalleihinsa. Norjassa vastaava luku on 33 ja Tanskassa 39. Suurissa yrityksissä ESG-toiminta on keskimäärin aktiivisempaa. Poikkeuksen tähän tekee Suomi, jossa ESG-toimintaa on enemmän pienissä yrityksissä.

Suuri osa yrityksistä ilmoittaa tietävänsä liian vähän ESG-tekijöihin liittyvistä riskeistä ja kehityskohteista.

Hyvä hallintatapa on  monille yrityksille vastuullisuuden vierain osa-alue. Ympäristöön liittyvistä riskitekijöistä ja kehityskohteista nousi esiin kolmen kärki: jätteen ja melun syntyminen, vesi ja energia sekä raaka-aineiden käyttäminen. Pienissä yrityksissä tiedetään vähiten eri ESG-tekijöihin liittyvistä riskeistä. Asiantuntijamme kertovat lisää aiheesta ja antavat muutamia vinkkejä tässä artikkelissa (englanniksi).

200504 Nordea Infographics 01

On olemassa hyvin dokumentoitua tietoa siitä, kuinka tärkeäksi yritykset kokevat vastuullisuuden ja mitä yrityksissä todellisuudessa tehdään asian eteen.

Mitä suurempi yritys, sitä tärkeämpänä vastuullisuutta pidetään. Lisäksi asenteiden ja käyttäytymisen välinen kuilu – eli mitä yritykset ajattelevat ja oikeasti tekevät – kasvaa yrityskoon pienentyessä.

200504 Nordea Infographics 04

Asiakkaiden kysyntä ja maine ovat tärkeimmät syyt vastuulliselle liiketoiminnalle.

Pienissä yrityksissä asiakkaiden kysynnän kerrotaan olevan tärkein syy vastuullisuuteen panostamisessa. Keskisuurilla ja suurilla yrityksillä tärkeimmät syyt ovat maine ja brändi.

200504 Nordea Infographics 02

Nordea Business Insights-tutkimus toteutettiin Pohjoismaissa elo-syyskuussa 2019. Tutkimuksessa oli mukana kaiken kokoisia yrityksiä. ¹ Vastaajia oli yhteensä 2145, joista 536 Suomesta, 615 Ruotsista, 530 Norjasta ja 464 Tanskasta. Vastaajat saatiin Norstatin Nordic Panels -paneeleista. Käsityksemme mukaan kysely tarjoaa ainutlaatuista tietoa pohjoismaisesta näkökulmasta ja eri kokoisten yritysten välisistä eroista. Tällä hetkellä useimmat barometrit ja indeksit keskittyvät yrityksiin.


¹ YRITYSTEN KOKO RAPORTISSA: PIENET YRITYKSET 0–19 TYÖNTEKIJÄÄ, KESKISUURET YRITYKSET 20–100 TYÖNTEKIJÄÄ JA SUURET YRITYKSET YLI 100 TYÖNTEKIJÄÄ.

Koolla on selkeästi merkitystä, jotta vastuullisuus muuttuu osaksi liiketoimintamalleja. Suuren yritykset ovat pienempiä edellä hiilijalanjäljen raportoinnissa, vihreään teknologiaan panostamisessa ja vastuullisuuden sisällyttämisessä liiketoimintamalleihin. Aleksi Lehtosen mukaan vastuullisuuteen tullaan panostamaan entistä enemmän pohjoismaisilla markkinoilla.

“Yritysasiakkaiden kanssa käydyssä vuoropuhelussa käy selvästi ilmi, että vastuullisempaan liiketoimintaan siirtyminen on vasta aluillaan. Päämäärän saavuttamiseen on monia tapoja, jotka riippuvat markkina-alueesta ja liiketoiminnan luonteesta. Esimerkiksi tehdasteollisuudessa ja luonnonvarojen hyödyntämisessä keskitytään todennäköisimmin ympäristöasioihin, kun taas palvelusektorilla panostetaan enemmän yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan “, hän sanoo.

Lue lisää:

Pienyrittäjät: mitä tulee tietää vastuullisuudesta

 

 

Open Insights -uutiskirje pitää sinut ajan tasalla!

TILAA UUTISKIRJE TÄSTÄ
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading