Miksi automaatio mullistaa valuuttamarkkinat?

Ennen valuuttakaupat hoituivat Excelillä, mutta tässä haastattelussa Nordean Patrik Holmberg kertoo, miksi automaatio ja digitalisaatio muuttaa kaiken.

Excel on pian historiaa valuuttakaupoissa, sillä digitalisaatio valtaa alaa. Haastattelimme Nordean valuuttakauppojen automatisoinnin ja digitalisoinnin asiantuntijaa Patrik Holmbergia, joka kertoo, miksi automaatio on korvaamassa taulukkolaskennan ja vanhat järjestelmät ja miten valuuttakaupat sujuvat helpommin.

Miksi valuuttakauppaprosessit kannattaa automatisoida?

Valuuttakauppojen tekniset ratkaisut ovat olleet hieman jälkijunassa osakekauppoihin verrattuna. Robotiikan, koneoppimisen ja tekoälyn kehittymisen sekä ohjelmointirajapintojen (API) lisääntymisen myötä myös valuuttamarkkinat ovat valmiina muutokseen.

Yllättävän monet yritykset käyttävät yhä vanhoja järjestelmiä ja luottavat Excel-taulukoihin valuuttakaupoissaan. Tällainen prosessi on aikaa vievä ja altis operatiiviselle riskille ja puutteelliselle riskienhallinnalle. Siksi ei pidä aliarvioida sääntöpohjaisen robotin ja edistyneen algoritmin kykyä muuntaa data ja tiedot toiminnaksi. Fakta on, että robotit ovat puolueettomampia ja vähemmän virhealttiita kuin ihmiset.

Sääntöpohjainen valuuttakauppaprosessi takaa, että valuuttakaupat noudattavat aina yrityksen strategiaa, jolloin käsittelijän omat spekuloinnit eivät vaikuta lopputulokseen. Tämän myötä yrityksissä voidaan käyttää enemmän aikaa ydinliiketoimintaan tai riskien vähentämiseen, koska valuuttojen ja likviditeetin päivittäinen manuaalinen hallinta on automatisoitu.

Nykymaailmassa varainhoitajien ja talousjohtajien vastuut kasvavat, joten ajan löytäminen kaikkiin päivittäisiin tehtäviin on haastavaa – valuuttaprosessit ovat kuitenkin vain yksi tärkeä osa muiden tehtävien joukossa. Automaatio on keskeisessä asemassa organisaatioiden ja johtajien päätöksentekoprosesseissa. Nykypäivänä on yhä yleisempää, että johto asettaa yksilöllisiä tavoitteita varainhoitajille tai kassanhallintahenkilöstölle, sillä yrityksissä kannustetaan hyödyntämään uutta automaatioteknologiaa ja työkaluja, jotka lisäävät operatiivista tehokkuutta.

Voiko kaikki valuuttakäsittelyvaiheet automatisoida?

Se riippuu organisaation ja liiketoiminnan monimutkaisuudesta. Jotkin prosessit vaativat yhä manuaalista työtä. Otetaanpa esimerkki. Yritykselläsi on paljon valuuttakauppaa kahdella markkina-alueella ja eri valuutoissa, sillä se saa suurimman osan tuloista ulkomaankaupasta. Koska nämä tulonlähteet ovat yrityksellesi tärkeitä, haluat hallinnoida tapahtumia ja tietää tarkalleen kauppahinnat ja -ajat. Saatat myös suunnitella toimintasi laajentamista näille kahdelle markkina-alueelle fuusioiden ja yritysostojen myötä. Yrityskauppojen jälkeen käytössä olevien eri prosessien, tietolähteiden ja käytäntöjen yhtenäistäminen voi olla hankalaa.

Useissa yrityksissä tehdään toisinaan isoja kertakauppoja, joissa olevat pienet marginaalit halutaan suojata eri tavoin kuin muista kaupoista tulevat rahavirrat. Tällaisessa tilanteessa ei ole optimaalisinta laittaa koneita tekemään päätöksiä ihmisten puolesta, sillä ohjelmointirajapintaan integroitu järjestelmä tai pelkkä data eivät välttämättä pysty ymmärtämään tilanteen monimutkaisuutta.

Minusta menestyksekkäimmät yritykset yhdistävät automaation ja ihmisälyn, Patrik Holmbergia sanoo

Minusta menestyksekkäimmät yritykset yhdistävät automaation ja ihmisälyn – tämä pätee myös Nordean palveluihin ja valuuttatarjoomaan. Kun yritykset automatisoivat pienempiä valuuttavirtoja, joita ei suojata, ne voivat usein säästää aikaa, sillä yhden dollarin valuuttakauppa vie yhtä paljon aikaa kuin viiden miljoonan euron suojaus. Automaatio ei ole oikotie onneen, mutta parhaimmillaan se säästää aikaa ja hoitaa toistuvat tehtävät, kuten valuutanvaihdot ja yksinkertaiset suojausstrategiat. Monimutkaisempiin suojausstrategioihin, jotka vaativat esimerkiksi optioita, suosittelen neuvontaa.

Mitä hyötyä valuuttarajapinnoista on?

Suurin etu on siinä, että integroit valuuttaprosessin ohjelmistoosi. Näin valuuttaprosessista tulee automaattisesti hoituva osa päivittäistä liiketoimintaasi. Periaatteessa ohjelmointirajapinnoilla voidaan automatisoida suurin osa valuuttakaupoista aina tavallisista spoteista termiineihin ja swapeihin. Näkyvin hyöty on tietysti se, että manuaalisten tehtävien hoitamiseen tarvitaan vähemmän resursseja. Ohjelmointirajapinnat ovat myös hyviä riskinhallintatyökaluja, koska ne poistavat operatiiviset riskit ja inhimilliset virheet. Valuuttariskiä myös hallitaan reaaliaikaisesti esimerkiksi siten, että laskut tai myynti-, tilaus- tai maksutiedot käynnistävät valuuttakaupan.

Lisäksi integraatio on helppo ottaa käyttöön, kun seuraat täältä löytyviä ohjeita . Sivustolla voit rekisteröityä käyttäjäksi hetkessä ja kokeilla ohjelmointirajapintoja testiympäristössä.

Automation - the new trick of FX trading

Fakta on, että robotit ovat puolueettomampia ja vähemmän virhealttiita kuin ihmiset, Patrik Holmbergia.

Minkä valuuttarajapinnan valitsisin?

FX Market Order API -ohjelmointirajapinta on suunniteltu asiakkaille, jotka haluavat valuutanvaihdot vallitsevaan markkinahintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmointirajapinta käy puolestasi kauppaa suoraan valuuttamarkkinoilla – eli samaan tapaan kuin jos käyttäisit useampaa välittäjää tai pankkia. Jos sinulla on esimerkiksi Yhdysvaltain dollareita, jotka haluat muuntaa euromääräisiksi, ohjelmointirajapinta mahdollistaa muunnon valitsemallesi arvopäivälle tai jopa valuuttaswapina. Saatavilla on spotit, termiinit ja swapit.

FX Listed Rates API -ohjelmointirajapinta on suunniteltu asiakkaille, jotka tarvitsevat ennalta määritellyn valuuttakurssin, joka on voimassa pidemmän aikaa. Esimerkkinä verkkokauppamyynti tai verkkokaupan ulkopuolinen myynti, joissa asiakkaille halutaan näyttää hinnat ja tarjota maksumahdollisuudet paikallisissa valuutoissa. Näin asiakkaiden ei tarvitse huolehtia valuuttakurssien heilahteluista ja piilokuluista. Tämän ohjelmointirajapinnan ansiosta asiakas näkee kiinteät valuuttakurssit, jotka ovat voimassa jopa vuorokauden ajan (spot, tänään ja huomenna) arvopäivästä. Lisäksi on mahdollista saada ”viikonloppukurssi”, joka on voimassa viikonlopun ajan vaikka markkinat ovat kiinni.

Miten otan käyttöön valuuttarajapintoja?

Käyttöönotto onnistu suoraan Nordean Open Banking -kehittäjäportaalissa, jossa voit välittömästi aloittaa työnkulkusi testauksen. Kun olet valmis siirtämään ratkaisun tuotantoon, Nordean FX Sales -asiakkuusprosessi edellyttää yritystunnuksen, KYC-tietojen ja muiden tietojen kartoittamista ennen kaupankäynnin aloittamista. Voit myös ryhtyä käyttämään esituotantojärjestelmää, joka pohjautuu käyttäjän hyväksyntätestausympäristömme (UAT) reaaliaikaisiin markkinatietoihin. Tämä vaatii kuitenkin luettelon sallituista IP-osoitealueistasi. Voit rekisteröityä täällä.

Mitä se maksaa?

Integraatio ja palvelu ovat ilmaisia.

Millaiselta automatisoitujen valuuttaratkaisujen tulevaisuus näyttää?

EU:n toinen maksupalveludirektiivi eli PSD2 astui voimaan syyskuussa 2019. Se muuttaa sekä pankkiympäristöä että asiakkaiden pankkiasiointitapoja. PSD2-infrastruktuuri on rakennettu avoimelle ohjelmointirajapinnalle. Direktiivi edellyttää, että kaikkien pankkien on asiakkaan pyynnöstä toimitettava kilpailijoilleen ja kolmansille osapuolille asiakkaan digitaaliset tiedot. Tämä hyödyttää kuluttajia ja yrityksiä, sillä ne saavat käyttöönsä kilpailukykyisimmät tuotteet riippumatta siitä, minkä pankin asiakkaita ovat. Lisäksi se on mahtava mahdollisuus meille, sillä voimme tarjota yksinkertaisemmin automatisoituja ratkaisujamme asiakkaille, jotka käyttävät useita pankkeja tai jotka eivät ole Nordean asiakkaita.

Kuluttajamarkkinoilla ollaan jo valmiimpia hyödyntämään tarjoamiamme ratkaisuja. Uskon kuitenkin, että pian on saatavilla myös hyviä yritysratkaisuja, joilla saadaan käyttöön pohjoismaisten yritysten tili- ja tapahtumatietoja. Sen myötä pääsemme toden teolla muovaamaan pankkialan ekosysteemiä tulevaisuutta silmällä pitäen.

Tällä hetkellä panostamme vahvasti nykyisten ohjelmointirajapintojen kehittämiseen ja parantamiseen entisestään sekä uusien rajapintojen rakentamiseen, jotta voimme vastata entistä paremmin asiakkaidemme jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

 

Uudet automatisoidut ratkaisut korvaavat Excel-taulukot

Esimerkiksi verkkopankin digikehitykseen verrattuna uusien valuuttaprosessiratkaisujen ja -työkalujen kehitys on ollut vaatimatonta. Nyt valuuttamarkkinat ovat vihdoinkin valmiita korvaamaan perinteiset taulukot ja vanhat järjestelmät uusilla automatisoiduilla ratkaisuilla. Se tapahtuu viime tipassa, sillä yritykset ovat jo korvaamassa vanhoja järjestelmiään ja vähitellen siirtymässä kalliista manuaalisista prosesseista uusiin automatisoituihin ratkaisuihin.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit