Insights Hero Hand On Wheat Plants
Miksi pienen yrityksen pitäisi tehdä vastuullisuustyötä?

Miksi pienen yrityksen pitäisi tehdä vastuullisuustyötä?

Suurelle ja hyvämaineiselle yritykselle vastuullisuutta koskevat periaatteet, kannanotot ja vuosittaiset vastuullisuusraportit ovat nykyään jo lähes vakiokäytäntöjä. Sen sijaan pienelle yritykselle vastuullisuus voi tuntua abstraktilta, turhalta ja jopa toimintaa hankaloittavalta tekijältä.
englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

ESG (Environmental, Social and Governance) on pääomamarkkinoiden ja sijoittajien käyttämä yleistermi yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta ja hyvästä hallintotavasta. ESG-tekijöiden kautta arvioidaan yrityksen toimintaa ja tulevaa taloudellista kehitystä.

Pienillä yrityksillä on valtava vaikutus Pohjoismaiden talouksiin. Niillä on myös keskeinen rooli, kun eri maiden talouksissa ja yhteiskunnissa siirrytään kohti kestävämpiä ratkaisuja. Esimerkiksi Suomessa yritykset työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja kaikista yrityksistä jopa 93% on alle 10 hengen yrityksiä. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien koostamasta Yritystilastot-koosteesta.

Mediassa uutisoidaan yhä enemmän kuivuudesta, tulvista, metsäpaloista ja kuihtuvista ekosysteemeistä, mikä on saanut nuoret ympäri maailman vaatimaan muutosta. ESG-tekijät ovat nousemassa poliittisten ja yritysten asialistojen kärkeen maailmanlaajuisesti yhdeksi aikamme polttavimmista aiheista.

Siksi ympäristötietoiset kuluttajat odottavat yritysten vaikuttavan positiivisesti ympäristöön ja vauhdittavan muutosta. Kuluttajat ovat entistä tietoisempia nykypäivän kulutuksen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksista, mikä muuttaa kuluttajien käyttäytymistä. Jos yritys haluaa menestyä myös tulevaisuudessa, sen on vääjäämättä siirryttävä kestävämpään suuntaan.

Vastuullisuudesta on tullut perustarve nykyaikaiselle kuluttajalle.

200504 Nordea Infographics 02

Hyötyä ja mahdollisuuksia pienille yrityksille

“Kaikkien yritysten on sisällytettävä vastuullisuus osaksi liiketoimintamalleja voidakseen vähentää riskejä ja tunnistaa mahdollisuuksia. Vaikka yrityksen asiakkaat eivät sitä tällä hetkellä vaatisikaan, meidän on kuitenkin edistettävä vastuullisia toimintatapoja, koska tavaroiden ja palvelujen toimittajat, sääntelijät ja yhteiskunnat odottavat yritysten hallitsevan vastuullisuuteen liittyviä asioita, sanoo Nordean Business Bankingin Sustainability Business -toiminnan vetäjä Poya Motai.

Vastuullisuusriskien hallinta auttaa yritystäsi

  • välttämään maineriskiä
  • vähentämään riskejä, jotka liittyvät sääntelystä johtuviin seuraamuksiin, rangaistuksiin ja sakkoihin
  • tunnistamaan ilmastoriskit, kuten äärimmäiset sääolosuhteet, jotka vaikuttavat sekä yrityksesi että koko toimitusketjun toimintaan
  • tunnistamaan siirtymäriskit, jotka liittyvät esimerkiksi veroihin, teknologiamuutoksiin ja kuluttajien mieltymyksistä tai käytöksestä johtuviin muutoksiin

Vastuullisuutta ei kuitenkaan pitäisi kokea kuluttajien ja sääntelijöiden esittämänä työläänä vaatimuksena. Kun pienet yritykset siirtyvät kestävämpään tulevaisuuteen, ne voivat

  • parantaa mainettaan ja saada kilpailuetua
  • parantaa kykyään noudattaa voimassa olevia ja tulevia säännöksiä
  • houkutella osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä ja sijoittajia

Myös pankit ja rahoituslaitokset tutkivat, miten yritykset ovat sisällyttäneet vastuullisuuden, eli ESG-tekijät, strategiaansa ja liiketoimintaansa. Jos pienen yrityksen vastuullisuusasiat ovat hyvällä mallilla, se voi edesauttaa rahoituksen saamista. Pankin näkökulmasta tärkeintä on pystyä arvioimaan riskit.

Vastuullisuus on tärkeää, mutta tekeekö joku jotain konkreettista?

Vastuullinen liiketoiminta on hyvää bisnestä asiakkaille, pankille ja koko yhteiskunnalle. Nordean Business Insight-raportista ilmenee, että vaikka yrityksissä koetaan vastuullisuus tärkeäksi, siitä on vielä pitkä matka varsinaiseen toimintaan. Näemme, että asenteiden ja käyttäytymisen välillä on selkeä kuilu.

200504 Nordea Infographics 03png

Suurin kuilu on Ruotsissa, jossa 66 prosenttia vastaajista koki vastuullisuuden erittäin tärkeäksi asiaksi, mutta vain 45 prosenttia kertoi tekevänsä jotain asian eteen.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin vastuullisuus on sisällytetty yrityksen toimintoihin. Pienillä yrityksillä on vielä kirittävää.

200504 Nordea Infographics 04

Nordeassa vastuullisuus on keskeinen osa liiketoimintaa ja yrityskulttuuria. Voit lukea lisää vastuullisuustyöstämme uusimmasta vastuullisuusraportistamme (englanniksi).

Ota yhteyttä neuvojaamme, niin kerromme mielellämme lisää siitä, miten yrityksesi voi kehittää vastuullisuuttaan.

Lue lisää:

Pienyrittäjät; Mitä tulee tietää vastuullisuudesta

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading