Green Architecture In Camden London
Green Architecture In Camden London

Mitä ESG tarkoittaa ja miten siihen suhtaudutaan yritysten rahoituksessa?

Vastuullisuudesta ja kestävyydestä puhuttaessa käytetään termiä ESG, joka on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

Tänä päivänä ympäristöön liittyvät kysymykset yhdistetään usein ilmastoriskeihin, mutta on hyvä muistaa että yhtiöt kohtaavat muitakin liiketoiminnalleen olennaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Yhteiskunta-alueeseen liittyen työntekijöiden hyvinvointi ja työolot ovat usein tarkastelussa, kun taas hallintotavan osalta mukaan otetaan myös  kokonaisvaltaisesti raportointiin liittyviä aiheita.

Markkinoilla lähestymiskulma kestävyyskysymyksiin on pitkälti ollut ESG-riskipainotteinen. On katsottu, mitä olennaiset kestävyysriskit voivat yhtiölle tarkoittaa ja riskien tunnistamisen jälkeen tarkasteltu, miten yhtiö on varautunut niihin. Sijoittajat seuraavat ESG-riskejä yhä enenevissä määrin. Mitä suurempi sijoittaja on kyseessä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tällä on omia resursseja tekemässä ESG-analyysiä. Sama pätee myös perinteisiin rahoituslaitoksiin.

Tämän lisäksi on olemassa kourallinen paikkansa vakiinnuttaneita ESG-palveluiden tarjoajia, joilta osa sijoittajista saattaa ostaa ESG-arviointipalvelua. Viimeisten vuosien aikana myös luottoluokittajat ovat alkaneet tuoda seikkaperäisemmin ESG-asiat esiin osana luottoluokitusprosessiaan. ESG-palveluiden markkina on kokenut muutoksia viimeisen vuoden aikana. Odotettavissa onkin enenevissä määrin standardoituva toimiala, jonka merkitys tulee varmasti vielä kasvamaan markkinoiden kehittyessä.

Vihreä rahoitus mahdollistaa entistä paremman läpinäkyvyyden

Sijoittajien ja luottoluokittajien lisäksi pankit tekevät yhä useammin ESG-arviointeja asiakkaistaan osana toimintaansa ja prosessejaan. Pankin on mahdollista saada paremmin informaatiota asiakkaiden luototus- tai lainaprosessiin mahdollisesti vaikuttavista riskeistä pankin itse tekemän ESG-analyysin kautta.

Nordeassa on oma nimetty yksikkönsä joka tekee riskianalyysiä osana Nordean lainanantoa ja luottoprosessia. Arviointia tehdään pääasiassa suurten (pörssi)yhtiöiden osalta ja luottoprosessissa käytetään Nordean omia ESG-analyytikoita. Nordean luottoprosessin arviointia täydentävät myös muiden ESG-arvioijien tarjoamat tietolähteet, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva yhtiöiden riskeistä ja niiden tavoista hallita riskejään.

Omat ESG-prosessit ohjaavat myös vastuullista lainanantoa, jota teemme Nordeassa. Tutustu tarkemmin vihreisiin yrityslainoihin!

Lue lisää:

Kuinka pitkällä pohjoismaiset yritykset ovat vastuullisuudessa?

Pienyrittäjät: Mitä tulee tietää vastuullisuudesta?

Lähteet

Open Insights -uutiskirje pitää sinut ajan tasalla!

TILAA UUTISKIRJE TÄSTÄ
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading