Insights Hero Woman In Kitchen In Front Of Laptop
Miten maksuvalmiutta voi ylläpitää koronan aikana?

Miten maksuvalmiutta voi ylläpitää koronan aikana?

Koronavirusepidemia on tuonut suuria haasteita yritysten kassavirralle. Nordean kassanhallinnan asiantuntijat kertovat, mitä pahasti kärsineet pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä parantaakseen maksuvalmiuttaan (likviditeettiään) ja voidakseen jatkaa toimintaansa COVID-19-pandemian aikana.
englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

Koronavirusepidemian myötä usean yrityksen liiketoiminta on hiipunut sitä mukaa, kun normaali taloudellinen toiminta on pysähtynyt.

Monien pienten yritysten, esimerkiksi ravintoloiden ja baarien, on ollut pakko sulkea ovensa. Joissakin yrityksissä kysyntä on romahtanut, kun ihmiset eristäytyvät koteihinsa ja välttävät sosiaalisia kontakteja.

Nordean norjalaisen Business Insight -tiimin vetäjä Magnus Forsnes Krogstad neuvoo työssään yrityksiä kassanhallintaan ja maksuvalmiuteen liittyvissä asioissa. Hänen mielestään suurin pienyrityksiin kohdistuva välitön haaste on nyt se, että kassavirtaa ei yksinkertaisesti ole.

– Kun tuotot hiipuvat, on tärkeää keskittyä maksuvalmiuteen, hän lisää.

Mahdollisia maksuvalmiutta tukevia toimia:

 1. Hyödynnä pankkien tarjoamia lyhennysvapaita.
 2. Tutki ja hyödynnä hallituksen tuet.
 3. Irtisano konsulttisopimukset.
 4. Käy läpi yrityksen ohjelmistolisenssit.
 5. Aloita vuoropuhelu tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa ja neuvottele maksuaikojen pidentämisestä.
 6. Ole yhteydessä asiakkaisiin. Selvitä, olisivatko he halukkaita maksamaan etuajassa.
 7. Mieti mahdollisia uusia tulonlähteitä.
 8. Yrityksen saatavat voivat olla likviditeetin lähde.
 9. Aloita vuoropuhelu velkojien kanssa mahdollisimman pian.
 10.  Etsi vaihtoehtoista rahoitusta.
 11. Muunna varastot käteiseksi, jos mahdollista.
 12. Toteuta irtisanomisia varovasti.

Maksuvalmius on ydinasia

 

Krogstad sanoo, että kun yrityksen kassavirta alkaa kärsiä, on ensimmäiseksi muodostettava tarkka kokonaiskuva maksuvalmiustilanteesta. Miten paljon likviditeettiä yrityksellä on, miten se on muutettavissa käteiseksi ja missä valuutoissa se on? Kun nämä asiat ovat tiedossa, on tehtävä lista konkreettisista toimista, joihin yritys voi ryhtyä parantaakseen maksuvalmiuttaan. Faktalaatikossa on lueteltu useita mahdollisia toimenpiteitä.

Eri vaihtoehtojen pohjalta voidaan laatia useita erilaisia skenaarioita. Esimerkiksi:

 • Miten pitkään yritys selviytyy nykytilanteessa nykyisellä likviditeetillä?
 • Miten pitkään käteisvarat riittävät, jos toteutetaan toimenpiteet (1) ja (2)?
 • Miten pitkään yritys selviytyy, jos toteutetaan toimenpiteet (1), (2) ja (3)?

 

– Ihannetilanteessa likviditeettiä olisi mukavasti riittävän pitkään. Jokainen yritys joutuu päättämään itse, miten pitkästä ajasta puhutaan tässä tilanteessa, Krogstad sanoo. Hän varoittaa myös siitä, että painotetaan liikaa kulujen leikkaamiseen liittyviä toimia, sillä niihin sisältyy piileviä kuluja, jotka vaikeuttavat toiminnan vauhtiin saamista kriisin päätyttyä.

 

Lisäksi kannattaa muistaa, että asioiden tärkeysjärjestys on saattanut muuttua nykyisessä tilanteessa. Esimerkiksi verojen maksaminen on yleensä asetettu etusijalle, mutta nyt maksuaikaa on pidennetty joissakin maissa osana hallituksen tukipakettia. Arvioi siis uudelleen, mitä on pakko maksaa ja mitä ei, ja tee uusi tärkeysjärjestys.

 

Tutustu Nordea Research -yksikön katsaukseen siitä, millaisia toimia Pohjoismaiden hallitukset ovat jo ottaneet käyttöön koronakriisin taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi.

Yhteydenpito on ratkaisevan tärkeää

 

Krogstad toteaa, että kaikkiin tarvittaviin sidosryhmiin on olennaisen tärkeää olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Aloita vuoropuhelu yrityksen velkojien kanssa mahdollisimman pian. Selitä tilanne ja kysy, olisivatko ne halukkaita muuttamaan sopimusehtojaan. Ota yhteyttä pankkiisi ja keskustele lyhennysvapaista. Esimerkiksi Nordea on päättänyt tarjota kuuden kuukauden lyhennysvapaata ja muuta lainoihin liittyvää tukea pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat apua koronaepidemian vuoksi.

Käy keskustelua myös yrityksen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa. Niille on todennäköisesti eduksi, jos yrityksesi selviytyy tästä tilanteesta, joten Krogstad kehottaa neuvottelemaan mahdollisuuksista pidentää maksuaikoja.

 

Hän neuvoo pitämään yhteyttä nykyisiin asiakkaisiin ja varmistamaan, että nämä tietävät yrityksen toimivan edelleen ja pystyvän toimittamaan tilauksia. Selvitä, olisivatko jotkut asiakkaat halukkaita maksamaan etuajassa. Pidä myös henkilöstö jatkuvasti ajan tasalla ja tietoisena tilanteesta. Ole avoin ja anna tunnustusta hyvästä työstä.

Jokaiseen kriisiin sisältyy mahdollisuus

 

Maksuvalmiuteen liittyy kulujen leikkaamisen lisäksi toinenkin, kenties itsestään selvä asia: tulojen maksimointi. Nordean norjalaisessa Business Insight -tiimissä työskentelevä Cash management -konsultti Joakim Bredahl kehottaa yrityksiä toimimaan luovasti ja mukautumaan vallitsevaan tilanteeseen.

 

– Jollei yritys voi enää olla tekemisissä asiakkaiden kanssa kasvokkain, sen on mentävä verkkoon. Nyt voisi olla oikea hetki aloittaa digitaalisen jakelukanavan käyttö, hän sanoo. Esimerkiksi jotkut hotellit ja ravintolat ovat siirtyneet myymään ruokaa verkossa kotiinkuljetuksella. Bredahl mainitsee esimerkkinä myös rautakaupan, jonka asiakkaat voivat nyt tehdä tilauksen verkossa ja ajaa hakemaan tavarat. Kaupan työntekijä lastaa ne käsineet kädessä auton tavaratilaan.

 

– Haasteena on ajatella yrityksen liiketoimintamalli uusiksi, jotta tuotteita voidaan myydä etäältä käsin ja välttää fyysistä läheisyyttä tänä aikana, hän sanoo. Tämä tarkoittaa todennäköisesti verkkokauppaa, kampanjoita sosiaalisessa mediassa ja mobiilimaksuratkaisuja. Nordea voi pankkina auttaa yrityksiä ottamaan käyttöön maksupalveluratkaisun verkossa ja liittymään mobiilimaksujärjestelmään.

Suunnitelma kriisin jälkeistä aikaa varten

Irtisanomisille on olemassa vaihtoehtoja, jos yrityksen maksuvalmius mahdollistaa ne. Mieti, voitaisiinko resursseja käyttää jollakin toisella tavalla. Esimerkiksi hotellien osaavia siivoojia voitaisiin hyödyntää paikoissa, joissa tarvitaan paljon työvoimaa sellaisten toimistotilojen desinfiointiin, joissa on esiintynyt COVID-19-tartuntoja. Yritykset voivat hyödyntää tätä aikaa myös kouluttamalla työntekijöitään ja kehittämällä heidän osaamistaan.

Krogstad toteaa, ettei kannata unohtaa sitä, että kriisi kyllä päättyy joskus. Yrityksillä, jotka pystyvät saamaan toimintansa vauhtiin nopeasti, on mahdollisuus voittaa markkinaosuutta kilpailijoilta, jotka jäävät jälkeen aloituksessa. Kovat kululeikkaukset ja laajat irtisanomiset tekevät uudestaan aloittamisen paljon vaikeammaksi. Se kannattaa pitää mielessä, kun yritys leikkaa nyt kuluja.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading