Nordea at Slush
Miten valita se oikea sijoittaja startupilleni?

Miten valita se oikea sijoittaja startupilleni?

Aloittelevalla startupilla on lyömätön bisnesidea, mutta pääoma sen kehittämiseksi puuttuu. Alkuvaiheen startupiin sijoittavia rahastoja löytyy lukuisia, mutta mikä niistä on juuri sinun startupillesi oikea?
englanti
tanska

Nordean Deal Flow Manager Teija Nousiainen kertoo, miten lähteä liikkeelle sijoittajaa valitessa.

Investor Speed Dating

Nordea Investor Speed Dating on matchmaking-tapahtuma nopean kasvun startupeille ja scaleupeille. Nordea Startup and Growth-palveluun kuuluu olennaisena yhteistyö laajan kotimaisen ja kansainvälisen sijoittajaverkoston kanssa startupien kasvun tukemiseksi. Lue lisää Investor Speed Datingista.

Mieti selkeästi, mitä todella sijoittajalta haluat

Ennen sijoittajan kontaktoimista on hyvä tehdä selväksi, mitkä asiat ovat itselle merkityksellisiä. Kun yritys hakee sijoittajaa, se hakee itselleen bisneskumppania, josta tulee myös yrityksen omistaja. Minkä verran rahoitusta haet, mihin suuntaan startupia halutaan kehittää ja mitkä ovat yrityksen kasvun edellytykset? Selkeän kriteeristön avulla on helppo lähteä etsimään oikeanlaista sijoittajaa.

– Kun sitten päästään tapaamaan sijoittajia ja omat toimintatavat ja toiveet ovat kirkkaat, on yhteisen tahtotilan löytäminen helpompaa, Nousiainen sanoo.

Puuttuuko omasta yrityksestäsi osaamista, jota sijoittaja voisi tuoda startupiin mukanaan? Kaivataanko esimerkiksi kokemusta vai laajaa henkilöverkostoa? Sijoittajat ovat monesti hyvin verkottuneita ihmisiä, joiden avulla on mahdollista avata jälleen uusia, omalle liiketoiminnalle suotuisia ovia.

– Raha on toki tärkeää, mutta sijoittajakaan ei toivo, että se on se ainut asia, jota haetaan.

Teija Nousiainen 2560x1440 3

Raha on toki tärkeää, mutta sijoittajakaan ei toivo, että se on se ainut asia, jota haetaan.

Teija Nousiainen, Deal Flow Manager, Nordea Startup & Growth

Startup-termistö tutuksi

Deal Flow Manager = henkilö, joka etsii potentiaalisia sijoittajia ja yrityksiä ja saattaa nämä yhteen tuottaviksi sijoituksiksi

startup = nuori, alkuvaiheen kasvuhakuinen yritys

scaleup = nopeasti kasvava kasvuyritys

venture capital = pääomasijoitus

SaaS = pilvessä sijaitseva ohjelmistopalvelu, joka korvaa perinteisen tavan ostaa lisenssipohjaisia palveluja ja asentaa ohjelmistoja

angel = enkelisijoittaja, yleensä alkuvaiheen yritykseen sijoittava yksityinen henkilö

family office = varakkaan perheen tai suvun oma sijoitusyhtiö

CVC = corporation venture capital, pääomasijoittamista harjoittava yritys, joka sijoittaa muihin kuin pörssiyrityksiin (erityisesti start- ja scaleupeihin)

 

Lähesty ja luota henkilökemiaan

Suurin osa startupeista lähestyy sijoittajia suoraan tapahtumissa, yhteydenottolomakkeilla tai esimerkiksi LinkedInissa. Missä tahansa missä on ihmisiä, on myös sijoittajia. Alkuvaiheessa erottautuminen muista startupeista voi olla kuitenkin haastavaa.

– Rahoituskierrostaan aloittava startup voi hyödyntää Nordean Deal Flow Manager -palvelua, joka yhdistää startupit ja sijoittajat Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Me tiedämme, minkälaisia sijoituskohteita rahastot etsivät, jolloin aloittelevat startupit ja sijoittajat on mahdollista linkittää yhteen.

Matchmaking voi tapahtua myös sijoittajan aloitteesta, etenkin jos startup on onnistunut samaan jo orgaanista näkyvyyttä. Sijoittajat haluavat löytää huippuidean, josta kasvaa seuraava suuri globaali kasvutarina, mutta yhtä lailla sijoittajat haluavat uskoa tiimiin startupin takana.

– Sijoittajaa valitessa on todella tärkeää, että tullaan hyvin toimeen ja jaetaan yhteinen näkemys yrityksen tulevaisuudesta. Startup-ekosysteemissä kaikki haluavat auttaa toisiaan: yrityksellä on idea, sijoittajalla resurssit sen kaupallistamiseen sekä kontaktien luomiseen, Nousiainen kertoo.

– Toimiva sijoittajan ja yrityksen välinen suhde voi pohjautua myös täysin toisistaan poikkeavaan osaamiseen tai toimintatapaan, mutta sujuva henkilökemia on aina oltava yhteisen tekemisen taustalla. Kovin ristiriitaiset näkemykset tekevät yhteistyöstä hankalaa.

 

Valitse yrityksesi tason mukainen sijoittaja

Osa markkinoilla olevista venture capital -rahastoista sijoittaa vasta aloitteleviin, varhaisen vaiheen startupeihin ja osa kasvuyrityksiin, joilla on jo olemassa olevaa kysyntää, asiakkaita ja liikevaihtoa. Haettavan rahoituksen määrä on siis riippuvainen siitä, millä tasolla yritys kehityksessään on.

– Ideavaiheessa haettavat investointisummat ovat pienempiä, sillä riskikin on suurempi – eihän ole vielä todennettu, että liiketoimintamalli aidosti kantaa. Eli alkuvaiheessa mukaan tulevat sijoittajat odottavat rahoilleen selkeästi korkeampaa tuottoa.

Vastaavasti liiketoiminnan ollessa jo hyvässä vauhdissa, sijoittajat ovat valmiita investoimaan suurempia summia pienemmällä tuottokertoimella. Tässä vaiheessa pyritään viemään yrityksen kasvusykäystä edelleen eteenpäin tai laajentamaan liiketoimintaa kansainväliseksi.

–Ideavaiheessa haettavat investointisummat ovat pienempiä, sillä riskikin on suurempi – eihän ole vielä todennettu, että liiketoimintamalli aidosti kantaa. Eli alkuvaiheessa mukaan tulevat sijoittajat odottavat rahoilleen selkeästi korkeampaa tuottoa.

Teija Nousiainen, Deal Flow Manager, Nordea Startup & Growth

Tutki sijoittajan portfoliota

Osa rahastoista on sijoitusstrategiassaan keskittynyt puhtaasti jonkin tietyn alan, kuten ruokateknologian tai lääketieteen rahoittamiseen. Oikeaa rahastoa etsiessä kannattaa vierailla sijoittajan kotisivuilla ja tutustua sen portfolioon. Mitä startupini toimialaa vastaavia yrityksiä sijoittaja on rahoittanut ja kuinka ne ovat menestyneet?

– Oman toimialan jo osaava sijoittaja voi olla yrityksellesi se paras match. Lähtökohtaisesti kaikki sijoittajat hakevat myös digitaalista ja helposti skaalautuvaa sekä monia kiinnostavaa SaaS-teknologiaa (Software as a Service).

Oman toimialan jo osaava sijoittaja voi olla yrityksellesi se paras match. Lähtökohtaisesti kaikki sijoittajat hakevat myös digitaalista ja helposti skaalautuvaa sekä monia kiinnostavaa SaaS-teknologiaa (Software as a Service).

Teija Nousiainen, Deal Flow Manager, Nordea Startup & Growth

Löydä oikeanlainen rahoitusyhdistelmä

Aloittelevan yrityksen ensimmäinen sijoittaja on yleensä enkelisijoittaja, angel investor eli yksittäinen, startupiin sijoittava henkilö. Enkelisijoittajat ovat startupin perustajan perheen ja ystävien jälkeen yleensä ensimmäisiä yritystä rahoittavia henkilöitä. Lisäksi startup voi hakea joukkorahoitusta eli yksittäisten henkilöiden tukea, jossa omistajuus pysyy kuitenkin kokonaan yrityksellä itsellään.

Yleisin startupien rahoittajamuoto on venture capital -rahastot eli yritykset, jotka keräävät sijoitettavat varat ensin esimerkiksi instituutionaalisilta sijoittajilta, firmoilta ja julkiselta sektorilta.

– Ja totta kai on hyvä muistaa myös pankkilainat, family officet ja CVC:t. Eri rahoitusmuodot eivät sulje toisiaan pois. Jos haetaan esimerkiksi viittä miljoonaa, osa voi tulla pääomasijoittajalta ja osa kannattaa rahoittaa pankkilainana, Nousiainen muistuttaa.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading