Mitä tulee tietää vastuullisuudesta?
Pienyrittäjät: Mitä tulee tietää vastuullisuudesta?

Pienyrittäjät: Mitä tulee tietää vastuullisuudesta?

Nordea Business Insight -tutkimuksen mukaan pohjoismaisilla pienyrityksillä on vielä kirittävää vastuullisuuden saralla. Yrittäjät pitävät vastuullisuutta tärkeänä asiana, mutta vastuullisemman tulevaisuuden hyväksi ei välttämättä tehdä mitään konkreettista. Mistä siis kannattaisi aloittaa?
englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

Monille yrittäjille vastuullisuus voi tuntua epämääräiseltä tai jopa pelottavalta käsitteeltä, sillä ei ole olemassa selkeitä ohjeita siitä, miten vastuullisuudessa voisi päästä alkuun. Nordea Business Insight ESG -tutkimuksen mukaan pohjoismaiset yritykset, jotka työllistävät 0–19 työntekijää, kokevat ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien riskien ja kehityskohteiden hahmottamisen hankalaksi. Varsinkin hyvää hallintotapaa pidetään vaikeana osa-alueena. Pienissä yrityksissä pidetään vastuullisuutta tärkeänä, mutta vastuullisuuden sisällyttämisessä kiinteäksi osaksi liiketoimintaa on vielä parantamisen varaa.

Yli puolet pienistä yrityksistä pitää vastuullisuutta tärkeänä. Silti vain 40 prosenttia yrityksistä, jotka työllistävät 0–19 työntekijää, ilmoittaa siirtyneensä toiminnassaan kohti kestävää tulevaisuutta.

200504 Nordea Infographics 04

Miksi pienen yrityksen pitäisi panostaa vastuullisuuteen?

Asiakkaiden kysyntä ja yrityksen maine ovat suurimpia syitä siihen, miksi pohjoismaiset yritykset panostavat vastuullisuuteen. Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu nopeasti. Aiemmin kuluttajat yhdistivät suuret tunnetut brändit laatuun, mutta nyt pienet yritykset ja paikalliset tuotteet ovat keikauttaneet voimasuhteita. Erityisesti millenniaalit ja nuoremmat sukupolvet kannattavat paikallisia tarinallistettuja brändejä ja omia arvojaan ja vakaumuksiaan ilmentäviä tuotteita. Pienyritys, jolla on vastuullinen tarina, todennäköisemmin houkuttelee modernia kuluttajaa. Näin ollen vastuullinen bisnes on hyvää bisnestä.

Kuluttajien käyttäytymiseen liittyy läheisesti toinen tärkeä asia eli työntekijöiden käyttäytymisen muuttuminen. Ihmiset haluavat työskennellä yrityksissä, joiden arvoihin he voivat samaistua. Vastuullisuus ruokkii ylpeyttä omasta työnantajasta. Tämän myötä yrityksen on helpompi houkutella ja pitää palkkalistoillaan päteviä työntekijöitä, jotka ajattelevat asiasta samalla tavalla. Me kaikki haluamme työskennellä yrityksessä, josta olemme ylpeitä – olipa yritys suuri tai pieni. Työntekijöiden sitoutuneisuudella voi olla merkittävä vaikutus yrityksen maineeseen ja menestykseen.

Lisäksi yritys saattaa kiinnostaa potentiaalisia sijoittajia, jos sijoittajat huomaavat yrityksen pyrkivän vastuullisiin ratkaisuihin. Jos pienillä yrityksillä on selkeä vastuullisuutta koskeva ohjelma tai pyrkimys positiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai ympäristövaikuttamiseen, ne todennäköisemmin houkuttelevat vastuullisuuteen panostavia sijoittajia tai bisnesenkeleitä.

Vaikka pienyritys ei tavoittelisikaan mullistavia vastuullisuusvaikutuksia, ESG-näkökulmien priorisointi yleensä alentaa yrityksen riskiprofiilia. Tästä on hyötyä rahoituksen hankinnassa, sillä myös pankit ja rahoituslaitokset kiinnittävät huomiota siihen, miten yritykset ovat sisällyttäneet vastuullisuuden strategiaansa ja liiketoimintaansa.

Lue lisää: Miksi pienen yrityksen pitäisi tehdä vastuullisuustyötä?

Ympäristövastuu

Ilmastonmuutos, saastuminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat nostaneet ESG-näkökohtiin kuuluvan ympäristövastuun sekä yritysten että valtioiden asialistojen kärkeen. Sijoittajat, työntekijät, asiakkaat, sääntelyviranomaiset ja koko yhteiskunta ovat varmistaneet, että ympäristöasioista on tullut prioriteetti eikä vain pienen joukon asia.

Yrittäjällä on monia mahdollisuuksia toimia vastuullisesti. Paperijätettä voi vähentää siirtymällä paperikuiteista sähköisiin kuitteihin. Myös kertakäyttöisistä kahvikupeista luopuminen, uusiutuvan energian käyttäminen, kierrätettyjen tuotemateriaalien käyttäminen uudelleen ja jätehuollon optimoiminen voivat hyödyttää pienyritystä merkittävästi – samalla myös yrityksen hiilijalanjälki pienenee.

Kysy itseltäsi seuraavat keskeiset kysymykset:

  • Toimitetaanko tuotteeni asiakkaalle ympäristöystävällisessä pakkauksessa tai muodossa?
  • Voiko tuotteitani käyttää uudelleen, kierrättää tai kompostoida?
  • Käyttääkö yritykseni energiatehokkaita LED-valoja sisä- ja ulkotiloissa?
  • Tiedänkö yritykseni hiili- tai vesijalanjäljen?
  • Onko yritykseni asettanut tavoitteet näiden jalanjälkien pienentämiseksi?

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa on monille pienyrittäjille vierain osa-alue. Se kattaa monia teemoja, kuten hallituksen ja hallinnon rakenteet, toimintaperiaatteet, tietojen julkistamisen ja läpinäkyvyyden. Esimerkiksi potentiaaliset sijoittajat haluavat tietää, ovatko yrityksen toimintaperiaatteet eettiset. Jos yritys on laiminlyönyt hyvää hallintotapaa, sijoittajat voivat luopua sijoituksistaan. Nordea Business Insight ESG -tutkimuksessa selvisi, että pohjoismaisissa yrityksissä omistusrakennetta, läpinäkyvyyttä ja hallituksen kokoonpanoa ja riippumattomuutta pidettiin suurimpina riskeinä ja kehityskohteina hyvää hallintotapaan kuuluvista teemoista.

Kysy itseltäsi seuraavat keskeiset kysymykset:

· Onko vastuullisuus kirjattu yritykseni toiminta-ajatukseen?

· Onko yritykseni hallitus monimuotoinen?

· Onko yritykseni kirjanpito paikkansapitävää ja läpinäkyvää?

· Onko yritykselläni eettiset toimintatavat?

· Onko yritykseni sitoutunut ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen? 


Notice: Undefined index: banner_visible in /var/www/vhosts/insights.nordea.com/httpdocs/www/wp-content/themes/nordea/single.php on line 207

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading