Man With Umbrella
Man With Umbrella

Valuuttakurssit heilahtelevat jatkossakin – riskit hallintaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Nordean äskettäin tekemän tutkimuksen mukaan liian monet pienet ja keskisuuret yritykset aliarvioivat edelleen valuuttariskinsä. Tilannetta ei ole muuttanut se, että tänä vuonna monet yritykset ovat kärsineet suurista ja odottamattomista valuuttatappioista. Lisäksi yritysten maksukyky tulevien kolmen kuukauden aikana aiheuttaa laajalti huolta.
englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

Koronaviruspandemian puhjettua Yhdysvaltain dollarin, Kiinan juanin ja euron heilahtelut olivat vielä paljon dramaattisempia kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2008.

Etenkin Suomessa ja Tanskassa vähittäiskauppa on kärsinyt tilanteesta. Heilahtelu on saanut aikaan suuria ja odottamattomia taloudellisia tappioita myös ruotsalaisissa ja norjalaisissa pk-yrityksissä, joilla on tuontia Yhdysvalloista ja Kiinasta

Nordea arvioi, että Suomessa näistä valuuttakurssien heilahteluista johtuvia odottamattomia taloudellisia tappioita on kärsinyt peräti 66 prosenttia sellaisista pk-yrityksistä, joilla on vähintään jonkin verran valuuttatapahtumia. Näin kertoo Nordea Business Bankingin tutkimus, jonka toteutti riippumaton tutkimusyhtiö YouGov.

66% pk-yrityksistä kertoo, että valuuttakurssimuutoksilla on ollut vuonna 2020 yrityksen taloudelle negatiivisia vaikutuksia

Tutkimuksesta käy ilmi myös se, että yritykset ovat aidosti huolissaan maksukyvystään tulevien kolmen kuukauden aikana. Silti vain hyvin harvat yritykset ovat suojautuneet valuuttariskeiltä tai edes analysoineet tämänhetkisiä valuuttariskejään.

80% pk-yrityksistä on huolissaan maksuvalmiudestaan, mutta yli 40% ei ole suojautunut valuuttakurssien heilahtelulta

Epävarmuus jatkuu

Nordean ekonomistit ennustavat epävarmuuden jatkuvan. Pandemia aiheuttaa edelleen huolta, rokotusten alkamisesta huolimatta. Myös Yhdysvaltojen ja Kiinan viime vuosina kiristyneet välit kauppapolitiikassa lisäävät epävarmuutta.

– Valuuttakurssien heilahtelut pysyvät viime vuosiin verrattuna suurina. Yhteiskuntien sulkemisen seuraukset toisella neljänneksellä osoittivat, miten jyrkkiä valuuttamarkkinoiden liikkeet voivat joskus olla, Chief Global FX Strategist Andreas Steno Larsen Nordean tutkimusyksiköstä.

Kyselyn mukaan lähes puolet yrityksistä ei kuitenkaan ole ryhtynyt riittäviin toimiin suojautuakseen valuuttakurssivaihteluilta.

Lyhyen aikavälin maksukyvystään erittäin huolissaan olevat yritykset korostuvat tutkimuksen tuloksissa. Suurin osa näistä yrityksistä kertoo kokeneensa valuuttakurssien heilahteluista johtuvia taloudellisia tappioita. He eivät myöskään ole suojautuneet valuuttariskeiltä muita yrityksiä paremmin, vaikka tarve suojaukselle on tällaisessa tapauksessa entistä suurempi.

– Pk-yritysten, joilla on paljon tuontia ja vientiä, on perehdyttävä suojautumiseen, jotta ne voivat turvata kannattavuutensa riittävän hyvin. Yritykset ovat saaneet koronasta johtuen jo tarpeeksi pahoja iskuja, Nordean pk-yritysasiakkaista Suomessa vastaava johtaja Aleksi Lehtonen sanoo.

– Tässä markkinatilanteessa yritysten pitäisi tarkastella liiketoimintasykliään, selvittää missä niiden valuuttariskit ovat ja ryhtyä toimiin näiden riskien mittaamiseksi ja vähentämiseksi. Siinä me Nordeassa voimme auttaa tarjoamalla tukea ja asiantuntemusta, Aleksi Lehtonen sanoo.

Miten pohjoismaiset yritykset hallitsevat valuuttariskejään?

Tutkimus kertoo, että iso osa pienistä ja keskisuurista yrityksestä on tilanteessa, jossa niillä ei ole valuuttariskien ammattitaitoiseen hallintaan tarvittavaa aikaa eikä osaamista.

71% pk-yrityksistä kokee, että heillä ei ole aikaa tai resursseja suojautua valuuttariskeiltä

– Liian harvat yritykset ovat tietoisia siitä, että nykyään on olemassa juuri tällaisten valuuttariskien käsittelyyn tarkoitettuja automaatioratkaisuja, joiden avulla riskejä on helppo rajoittaa tehokkaasti, Aleksi Lehtonen sanoo.

Suomalainen kalustevalmistaja Pohjanmaan Kaluste Oy käyttää valuuttariskiensä hallinnassa strategiaa, jota kutsutaan porrastetuksi suojaukseksi. Tällaiset valuuttasuojausmenetelmät on suunniteltu siten, että niiden avulla voidaan välttää yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita mahdollisesti uhkaavat lyhytaikaiset heilahtelut. Suojauksia toteutetaan systemaattisesti, jolloin valuuttakurssi pysyy tasaisempana. Kiira Fischer Nordea Marketsin Suomen FX Sales -tiimistä toteaa, että useimmat suojausjärjestelyt pystyvät kyllä vähentämään heilahteluja, mutta mikään muu strategia ei tasaa niitä yhtä tehokkaasti kuin porrastettu suojaus.

Toisaalta moni pk-yritys saattaa kokea tällaiset suojausstrategiat liian paljon aikaa ja resursseja vaativaksi. Nordean AutoFX ratkaisee tämän; se automatisoi valuutan vaihdon asiakaan määrittelemien sääntöjen mukaan. Samalla voidaan automatisoida myös valuuttasuojien käyttö. Asiakas saa siis suojatun valuuttakurssin ilman manuaalista työtä ja muistamista.

Ruotsalainen matkapuhelintarvikkeita valmistava Ideal of Sweden on yksi niistä yrityksistä, jotka käyttävät Nordean AutoFX-palvelua, ja se on antanut yrittäjille enemmän aikaa keskittyä ydinliiketoimintaan. Lue, miten AutoFX on auttanut prosessien optimoinnissa sekä manuaalisen työn ja inhimillisten virheiden riskin vähentämisessä.

Lue lisää:

Viisi askelta valuuttariskin hallitsemiseen

Miten naistenvaateketju navigoi koronamyrskyssä?

Tietoa tutkimuksesta:

Verkkokyselyyn osallistui Suomessa yli 150 pientä ja keskisuurta yritystä. Nordea toteutti muissakin Pohjoismaissa vastaavia tutkimuksia, joissa arvioitiin valuuttakurssivaihtelujen seurauksia ja pienten ja keskisuurten yritysten talouskuntoa kyseisessä maassa.

Open Insights -uutiskirje pitää sinut ajan tasalla!

TILAA UUTISKIRJE TÄSTÄ
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit