Webinaarikuva 1
Venture-rahoitus poikkeustilanteessa

Venture-rahoitus poikkeustilanteessa

Vaikka koronaepidemia luo paljon uhkakuvia yhteiskuntaamme, synnyttää se samalla uusia mahdollisuuksia. Kutsuimme koolle joukon rahoituksen huippuammattilaisia keskustelemaan koronan vaikutuksesta startupien rahoitukseen.
englanti

Artikkeli on kooste 14.4.2020 toteutetusta Venture-rahoitus poikkeustilanteessa webinaarista. Voit kuunnella nauhoituksen webinaarista täältä.

Mitä aiemmat kriisit ovat meille opettaneet?

Artturi Tarjanne on Suomen vanhimman pääomasijoitusyhtiö Nexit Venturesin perustajia ja on toiminut sijoittajana jo vuosien 2000 ja 2008 kriisien aikana.

– Vuonna 2000 venturerahaa oli tarjolla käsittämätön määrä, mutta vuoden 2001 aikana rahoitus loppui liki kokonaan, Artturi Tarjanne kertoo 2000-luvun alun it-kuplan puhkeamisesta koituneesta markkinaromahduksesta ja sen vaikutuksesta startup-rahoitukseen.

Syitä rahoituksen tyrehtymiseen aiempien vuosien kriiseissä Artturi Tarjanne listaa useita.

– VC-rahastojen pääomat hupenivat kuitenkin nopeasti. Ulkomaiset VC-rahastot poistuivat suomalaisilta markkinoilta, joten kasvuyritysten rahoitusvastuu jäi puhtaasti kotimaisille harteille. Samalla portfolioyhtiöiden rahoitustarve kasvoi rajusti markkinoiden kadottua alta.

– 2000-luvun lama pysäytti yrityskaupat, eikä näistä virrannut enää aiempaan tapaan rahaa takaisin uusiin sijoituksiin. Samaan aikaan suuryritysten corporate venture capital katosi myös rahoituslähteenä. Talouden romahduksen myötä venturerahoitus oli ensimmäinen asia, josta isot yritykset ryhtyivät säästämään.

VC-rahastojen takana olevien sijoittajien (eli LP) varat olivat kiinni osakkeissa, kiinteistöissä ja muissa sijoituksissa. LP:t eivät halunneet myydä näitä rajusti tappiolle laskeneita sijoituksiaan voidakseen lähettää luvattuja rahoja VC-rahastoille.

-Joiltakin LP:ltä yksinkertaisesti loppui raha. Joidenkin rahastojen kokoja leikattiin LP:den painostuksesta. Lisäksi uusien VC-rahastojen synty tyrehtyi täysin. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena Suomesta katosi lähes kaikki VC-rahastot seuraavina vuosina.

– Oli myös nähtävissä, että kriisissä sijoittajat keskittyvät kotimarkkinoihin. Vuonna 2000 – amerikkalaiset olivat kiinnostuneita Euroopasta sijoituskohteena, mutta kiinnostus katosi kriisin pitkittyessä.

Sijoitusten vähenemisen ja suoranaisen rahapulan myötä yritysten valuaatiot putosivat reilusti, jopa noin puolella. Samalla pääomasijoittajat tiukensivat rahoituksen ehtoja. Rajut ehdot otettiin käyttöön viimeistään siinä vaiheessa, kun yhtiöillä alkoi olla rahan määrä vähissä.

Koronakriisin kestoa on vaikea määritellä

– Tässä vaiheessa on vielä vaikeaa nähdä, kuinka pitkään kriisi kestää. Venturerahoituksen määrä on aiemmissa kriiseissä seurannut pienellä viiveellä Nasdaq-indeksiä. On ennakoitavissa, että kun Nasdaq toipuu, rahahanat aukeavat myös startupien rahoitukseen.

Artturi Tarjanne ei kuitenkaan näe, että nykytilanne olisi aivan yhtä synkkä kuin aiemmissa kriiseissä.

– Ongelmat ovat kuitenkin pienempiä kuin esimerkiksi vuoden 2000 seurauksena, sillä näillä näkymin julkinen raha paikkaa nopeammin ja aktiivisemmin tilannetta.

Kun markkina voi hyvin, kasvu on VC-sijoittajan näkökulmasta yleensä tärkein mittari. Tiukassa markkinatilanteessa kannattavuuden kehitys sijoituskohdetta arvioitaessa korostuu. Jos markkinahäiriö pitkittyy, sijoittajat eivät halua olla ruokkimassa pitkäaikaisesti tappiollisia yhtiötä.

-Tästä syystä realistiset arviot lähivuosien lisärahoitustarpeesta on erittäin tärkeä kriteeri – eli paljonko tarvitaan rahoitusta ennen kuin kassavirrat muuttuvat positiivisiksi, Artturi Tarjanne tiivistää.

Pääomasijoitusten huippuvuodesta koronakriisiin

 

– Edeltävät vuodet ovat olleet pääomasijoittamiselle hurjan hienoja. Pääomasijoitusten kokonaisvolyymi vuonna 2019 oli reilu puoli miljardia euroa. Tästä yli puolet tuli ulkomailta. Vielä vuoden 2020 ensimmäinen kvartaali on näyttänyt upeita rahoituskierroksia, muistuttaa Sami Lampinen, Pääomasijoittajien puheenjohtaja ja Inventure-rahaston perustaja.

Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä huomio kääntyy kuitenkin alkuvuoden rahoituskierroksista enenevissä määrin jo tehtyihin sijoituksiin.

– Oman portfolion osalta on selvitettävä, mikä on tilanne koronan myötä – painetaanko kaasua tai tehdäänkö valintoja? Tärkeää on myös arvioida, mikä on capital runwayn riittävyys ja onko näkymät selkeät seuraavat 6 tai 12 kuukautta.

On nähtävissä, että VC-rahastot varaavat aiempaa enemmän rahastovaroistaan portfolioyhtiöidensä jatkorahoituskierroksiin.  Tullaan näkemään myös lyhytaikaisempaan varainhankintaa tarkoitettuja bridge funding-kierroksia, jotta elinkelpoisten yhtiöiden rahoittaminen pystytään varmistamaan.

Uusia rahoituskierroksiakin tullaan näkemään, mutta todennäköisesti hieman pienempiin eriin pilkottuna. Näin tiimille annetaan aikaa näyttää, miten tässä markkinatilanteessa pärjätään ennen kuin tehdään mahdollisia jatkosijoituksia.

Sami Lampinen on kasvattanut sijoitusrahasto Inventuren 10 hengen tiimiksi, joka toimii aktiivisesti niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin. Inventuren rahasto on edelleen täydessä vauhdissa – tämän ja ensi vuoden aikana on tarkoitus tehdä kymmenkunta uutta, maltillista sijoitusta. Mitä neuvoja Sami kokeneena sijoittajana antaisi rahoitusta tarvitsevalle startupille?

– Korostan kansainvälisen verkoston merkitystä. Kansainvälisten sijoitusten rooli on erityisen merkittävä, jotta päästään takaisin kasvuvauhtiin

Ovatko enkelit kadonneet maan päältä?

– Edelliset vuodet ovat olleet ennätysvuosia myös enkelisijoittajille. Pelkästään viimeisen kahden vuoden aikana FiBanin jäsenet ovat tehneet sijoituksia Suomessa yli 400 uuteen yhtiöön kumpanakin vuotena. Ennätyssijoitukset tarkoittavat, että myös jatkorahoitusta on hakemassa tulevaisuudessa ennätysmäärä yhtiöitä. Kun samalla venture capital -sijoittajat keskittyvät enemmän nykyisiin portfolio-yrityksiinsä ja vähentävät sijoituksia uusiin yhtiöihin, tulevat myös enkelisijoittajat keskittymään sijoituksissa nykyisiin portfolioyrityksiinsä, tiivistää Reima Linnanvirta, enkelisijoittaja ja FiBANin puheenjohtaja.

– Enkelit voivat nyt ottaa enemmän roolia jatkosijoituksista. Usein bisnesenkelin motivaatio sijoittamiseen on se, että on mahdollisuus antaa takaisin. Enkelit ovat tyypillisesti tehneet jo pitkän uran yrittäjänä, joten sijoittamisen motiivit ovat henkilökohtaisemmat ja arvolähtöisemmät. Enkelit eivät suinkaan ole kadonneet maan päältä kriisin myötä, Reima Linnanvirta vakuuttaa

Oleellista startupien kannalta on nähdä reitti, millä selvitään koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Takana on ollut harvinaisen hyvät ajat viimeiset 12 vuotta. Sijoittajia kannattaa nyt kuunnella, sillä heillä on usein kokemusta myös aiemmista kriiseistä, toisin kuin foundereilla.

Vinkit poikkeustilanteesta selviytymiseen startupeille

Jotta selviytyminen on mahdollista, Reima Linnanvirralla on viisi vinkkiä startupeille:

1. Cash is King

Lykkää ei-välttämättömiä investointeja ja hyödynnä esimerkiksi erilaiset lyhennysvapaat ja edullinen käyttöpääomarahoitus.

2. Pidä nykyiset sijoittajat lähellä

Nykyiset rahoittajat ovat todennäköisimmät rahoittajat myös seuraavalla rahoituskierroksella ja heidän aktiivisuutensa vaikuttaa uusien rahoittajien saamiseen.

3. Varmista avoin kommunikaatio

Kerro sekä hyvät että huonot uutiset. Kerro myös, jos ei ole uutisia.

4. Päivitä liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma

Ennen koronaa tehdyt suunnitelmat eivät enää ole ajantasaisia. Rakenna kestävä pohja ja tee suunnitelmasta aiempaa konkreettisempi.

5. Erinomaiset yhtiöt löytävät aina rahoitusta

Enkelisijoittajan sijoitushorisontti on 7-10 vuotta. Varmista, että yhtiö sopeutuu koronatilanteeseen ja pystyy siten varmistamaan pitkän tähtäimen kehityksen. Pidä mielessä, että korona luo myös uusia mahdollisuuksia.

Mitä tietoja yrittäjä tarvitsee valmistautuessaan rahoitusneuvotteluun:

 1. Viimeisin tilinpäätös ja koronan jälkeen päivitetyt ennusteet vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.
 2. Kokonaisrahoitustilanne selvitettynä, mukaan lukien lainat muissa rahoituslaitoksissa sekä erilainen tukirahoitus.
 3. Analyysi koronan vaikutuksesta liiketoimintaan.
 4. Selvitys nykyisten omistajien mahdollisuudet tehdä lisäsijoituksia.
 5. Läpikäynti siitä, mitä muita sopeutuskeinoja on olemassa: mitä on jo tehty tai mikä on mahdollista tehdä, jos tilanne pitkittyy? Tämä koskee mm vuokranmaksua, palkkoja ja muita juoksevia kuluja.

 

 

Rahoitamme edelleen nykyisiä ja uusia startup- & kasvuyrityksiä

Nordea Startup & Growth ei ole laittanut rahoitushanoja kiinni, päinvastoin teemme järjestelyjä nykyasiakkaillemme kriisitilanteen helpottamiseksi sekä lisärahoituksia nykyisille ja uusille asiakkaille. Uudet perustettavat ja muiden pankkien startupit ja kasvuyritykset ovat siis edelleen tervetulleita, kertoo Vesa Riihimäki.

Lue lisää: https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/

 

Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa:

 • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella

Finnveran ratkaisut poikkeustilanteen aiheuttamaan käyttöpääomatarpeeseen:

 • Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.
 • Pk-takaus  on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Finnveran takausosuus on aina 80 %. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.
 • Muut rahoitustarpeet, esimerkiksi luotollisen tilin takaus, rahoitetaan tapauskohtaisesti normaalin käsittelyn mukaisesti.

Lue lisää: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Business Finlandin tuki koronan aiheuttamaan häiriötilanteeseen

 1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin: Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Avustus max 10 000eur.
 2. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin: Tällä rahoituksella yritys toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joita se on esiselvityksessä tai muuten on tunnistanut. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin, palveluihin tai tuotantoon liittyen. Avustus max100 000eur.
 3. Business Finlandin Dealflow Finland-palvelu:Dealflow.fi on avoin kaikille kotimaisille yrityksille, joilla on valmis tuote tai vahva IPR, ja joiden tähtäimessä on kansainvälinen kasvu ja siihen haettava rahoitus.Palvelu yhdistää yritykset sopivien pääomasijoittajien kanssa. Sijoittajaesittelyjä tehdään Dealflow.fi-palvelun rinnalla myös Business Finlandin globaalin Investor Services-tiimin toimesta.Lue lisää: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Open Insights -uutiskirje pitää sinut ajan tasalla!

TILAA UUTISKIRJE TÄSTÄ
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading