Kjell-Christian Krohn Dale
Kjell-Christian Krohn Dale

Acel viser vei for grønn næringsutvikling

Han har bare så vidt fylt 30 år, men Kjell-Christian Krohn Dale har allerede rukket å bli styreleder i et firma med over 135 ansatte og en omsetning på over 200 mill. – og å bli kåret til en av landets lederspirer av DN.

Det ble han i 2020, da han som styreleder for Haf Power Solutions viste hvordan teknologi og innovasjon kunne redusere både kostnader og klimautslipp.

– Han er en ung leder som viser vei for grønn næringsutvikling, som kan bidra til målet om bærekraftig bruk av havet, het det i DN-juryens begrunnelse.

Miljøbevisst

Nå, ett år senere, har sunnmøringen Kjell-Christian Krohn Dale også overtatt jobben som styreleder i Acel, selskapet Haf Power Solutions springer ut av.

Det skjedde ved årsskiftet 2020/2021, da Kjell-Christian tok over rollen fra senior Eystein Krohn Dale.

Acel er en elektroentreprenør med over 135 ansatte. I 2020 hadde de en omsetning på 208 millioner kroner, og går du inn på Acels hjemmesider, står det at deres «visjon er å være en miljøbevisst, kostnadseffektiv og pålitelig leverandør av elektrotjenester».

Det er slettes ikke tilfeldig at ordet miljøbevisst står først.

– Vi skal drive lønnsom business, men ikke bare se på kroner og øre når vi vurderer prosjekter. Vi skal også vurdere avtrykket, sier 30 år gamle Krohn Dale.

Den unge lederen er en del av en generasjon med klima og miljø innprentet i tankegangen. Å vektlegge positivt avtrykk og lønnsom bedrift er imidlertid ikke motsetninger.

– For noen tok det litt tid å bli overbevist om at dette var retningen å gå, men nå er alle i næringen på samme lag. Det er ikke idealisme lenger, men muligheter. Det er veldig spennende tider, sier han, og utdyper:

– Lønnsomhet og det grønne skiftet er tett knyttet sammen, og norsk maritim næring har kommet lengst i verden. Fremoverlente redere er villige til å ta i bruk ny teknologi, men skiftet er også drevet frem av offentlige innkjøp i fergetjenester. Jeg vil gi kudos til politikere som har trykket på for at fergenorge skal bli elektrifisert.

Kjell-Christian Krohn Dale

Kjell-Christian Krohn Dale med fergen Torghatten i bakgrunnen. Foto: PRIVAT.

Fond med fokus på bærekraft

I Nordea kan du investere og plassere i flere typer fond med bærekraftig fokus.

Bærekraftige kombinasjonsfond:

Velg selv hvilken risikograd du ønsker ut i fra fordeling mellom aksjer og renter.

Nordea Stars-fond:

Disse fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Nordea Liv Bærekraft:

Les mer om porteføljene som er Nordeas mest solgte investeringsvalg med fokus på bærekraft.

Enorme besparelser

Han har en rekke eksempler på hvordan Acel konkret jobber med energieffektivisering og kostnadsbesparelser.

– LED-belysning er et godt eksempel. «Alle» har gått over til LED-lys fordi de krever mindre energi, noe som gir en lavere strømregning. På en båt, der man må brenne diesel for å produsere strøm, sørger LED-belysning for at man bruker mindre diesel, forklarer han.

Acel har også større prosjekter med ladeanlegg for elbiler og verft basert på landstrøm fra en fornybar energikilde istedenfor dieselaggregat. Dette reduserer driftskostnader og forurensning til luft, sjø og lyd, og totalt anslår Acel å ha bidratt til å redusere forbruk og utslipp med mer enn 25 millioner CO2-ekvivalenter per år.

Det tilsvarer 7,9 millioner (!) liter diesel – i året.

– Det er helt enorme besparelser. Det er lønnsomt for oss som produserer og installerer anlegg, men også for rederiene som skal ta dem i bruk, sier Krohn Dale.

Også på privaten tenker 30-åringen mye på miljøet. Blant annet er han med i Ålesund sportsdykkerklubb, der han flere ganger har vært med på å plukke søppel fra havbunnen.

– Og så er jeg i gang med et husprosjekt der planen er solceller og utnyttelse av grunnvarmen for oppvarming. Det skal bli klimanøytralt, og her har Nordea vært veldig hjelpsomme, sier Krohn Dale.

– Ellers er de private investeringene mine så langt veldig begrenset. I fremtidige investeringer kommer jeg til å vektlegge bærekraftsperspektivet, for det kan man ikke se bort ifra i dag. Og her ser jeg at Nordea er en god samarbeidspartner, sier han.

I tillegg til å få hjelp med økonomien privat i Nordeas Ålesund-filial, bistår banken også med rådgivning inn mot Acel og Haf Power Solutions.

– På bedriftssiden har vi et veldig godt samarbeid. De stilte opp for oss i starten som kvalitetssikrere og har blant annet vært sparringspartnere når vi har utformet forretningsmodeller tilknyttet nye systemer, sier han.

Trond Vegsund (t.v) og Torbjørn Leikanger er rådgivere for Nordea i Ålesund.

OPPTATT AV BÆREKRAFT: Trond Vegsund (t.v) og Torbjørn Leikanger er rådgivere for Nordea i Ålesund. Foto: ESPEN WATTØ

Opplært i bærekraft

Krohn Dale høster selv lovord fra Nordeas rådgivere.

– Vi har en jevn dialog med alle kundene våre, og la merke til at Acel og Kjell-Christian var tidlig ute med å finne miljøvennlige og energibesparende løsninger, sier Torbjørn Leikanger, bedriftsrådgiver på Nordeas kontor i Ålesund.

Han forteller at alle Nordeas rådgivere har fått opplæring i bærekraft, blant annet i EUs taksonomi og ESG-analyser, og at banken har som mål å snakke bærekraft med alle sine kunder. Det gjelder bedriftskunder så vel som private.

– Nordeas midler til forvaltning tilsvarer en tredjedel av Oljefondet, så vi er en stor bank med et stort samfunnsansvar. Den finansielle sektor har vært og er i endring, og vi kan i mye større grad styre kapitalstrømmen mot de selskapene som kan dokumentere bærekraft. Dette prøver vi å formidle til våre kunder. Nordea har produktene og løsningene for å hjelpe kunder i alle segment i en mer bærekraftig retning, sier Leikanger.

Trond Vegsund i Nordea Private Banking, også han lokalisert i Ålesund, legger til:

– Vi har snakket om det grønne skiftet i mange år, men det har vært en utrolig rask utvikling de siste 2-3 årene. Kundene våre blir stadig mer opptatt av bærekraft, og som Nordens største kapitalforvalter jobber vi hele tiden med å lage løsninger tilpasset deres behov. Det er attraktivt å investere i selskaper som er med på å utvikle fremtidens løsninger på de forskjellige bærekraftsfrontene, slik Acel og Haf Power Solutions er gode, lokale eksempler på. Det har også gitt god avkastning å investere ansvarlig, sier Vegsund.

– Stadig flere ønsker å ha en ansvarlig investeringsportefølje og flytter gjerne midler fra tradisjonelle fond til fond med fokus på bærekraft. De siste årene har Nordea lansert en rekke nye fondssammensetninger, blant annet fondsserien Nordea Liv Bærekraft. Det handler om å investere aktivt i de selskapene som er opptatt av klima, menneskerettigheter, mangfold og ansvarlighet, avslutter Vegsund.

Produsert i samarbeid med Schibsted Partnerstudio

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler