Woman in farm
Woman in farm

Hvor langt har nordiske bedrifter kommet på sin bærekraftsreise?

En undersøkelse fra Nordea Business Insight viser at det er rom for forbedring i bærekraftsarbeidet til nordiske bedrifter. Forskjellene er store både mellom land og bedrifter, og mange bedrifter oppgir at de har dårlig kunnskap om egne risikoer og muligheter knyttet til bærekraft.
Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

ESG – environmental, social and governance 

ESG står for «Environmental, social and Governance», det vil si miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette kalles ofte for bærekraft. 

Dagens næringslivsledere kan ikke bare tenke på medarbeidere og lønnsomhet, de må også tenke på planeten vår. Tidligere har nok mange sett på bærekraft som mindre viktig eller noe som ser bra ut for merkevarebyggingen, men dette er i ferd med å endre seg. Investorer og finansinstitusjoner tar stadig oftere hensyn til ESG-faktorer når de skal ta beslutninger. Dermed kan ESG-arbeidet direkte påvirke en bedrifts mulighet til å få finansiering. 

Ifølge Jon Brenden, leder av Nordea Business Banking Norge, er flere banker og finansinstitusjoner, som Nordea, i ferd med å integrere ESG-faktorer i forretningsmodellene sine.

– Det er en del av vårt samfunnsansvar å engasjere oss med kundene om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) for å både redusere risikoen, samt identifisere muligheten for endring. Hvordan man kommer seg til mål vil variere mellom markeder og virksomheter, men når vi låner ut penger ønsker vi  å vite at kundene våre har bærekraftige forretningsmodeller. Dette handler om risikovurdering, god forretning og ansvar vi har som en av de største bankene i Europa. Bærekraft for oss og våre kunder betyr å ta ansvar for å påvirke bedriftene og deres omgivelser, sier han.

Hvor gode er nordiske bedrifter når det gjelder bærekraft? 

Derfor er det viktig å forstå bedriftenes ESG-arbeid, og Nordea gjennomførte i 2019 en undersøkelse for å finne ut hvor langt de nordiske bedriftene har kommet på bærekraftsreisen, og hvilke utfordringer de står overfor. 

 

Det er store forskjeller når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet med å integrere bærekraft i virksomheten. 

Finske og til en viss grad svenske bedrifter har kommet lengre med å integrere bærekraft i virksomheten enn norske og danske bedrifter. Og det er ikke bare forskjeller mellom de ulike landene, men også mellom bedrifter av ulik størrelse. Store bedrifter har et bedre tak på bærekraft i virksomheten og strategien enn små og mellomstore bedrifter. 

 

Bedrifter og hvordan de ser på bærekraft

Finske bedrifter gir ESG-arbeidet sitt høyest score, mens norske bedrifter gir lavest score.  

Hele 68 % av de finske bedriftene oppgir at de har integrert bærekraft i forretningsmodellen sin. Tilsvarende tall i Norge er 33 %. Det er de store bedriftene som i gjennomsnitt gir ESG-arbeidet sitt høyest score, med unntak av i Finland. Der er det de små bedriftene som kommer best ut. 

Mange bedrifter uttrykker at de har lite kunnskap om risiko og utviklingsmuligheter knyttet til ESG. 

Forretningsetiske forhold peker seg ut som det området bedriftene har minst kunnskap om. På miljøområdet oppgir bedriftene generering av avfall og støy, vann og energi og bruk av råvarer som de tre største risiko- og utviklingsområdene. Små bedrifter har minst kunnskap om risikoene knyttet til ulike ESG-forhold. I denne artikkelen deler ekspertene våre noen ideer og perspektiver. 

 

Hvor viktig er bærekraft?

 

Det er et veldokumentert avvik mellom hvor viktig bedrifter mener bærekraft er, og hva de faktisk gjør. 

Hvor stor vekt som legges på bærekraft, øker ofte med størrelsen på bedriften. I tillegg blir avstanden mellom holdning og atferd, det vil si forskjellen mellom hva bedriftene mener, og hva de faktisk gjør, større jo mindre bedriften er. 

 

Kunnskap, handling og bærekraft

Etterspørsel fra kunder og merkevare er de viktigste grunnene til at bedrifter fokuserer på bærekraft. 

Små bedrifter fremhever etterspørsel fra kunder som den viktigste grunnen til at de fokuserer på bærekraft, mens omdømme og varemerke er viktigste pådrivere for mellomstore og store bedrifter. 

 

Vanligste årsaker til bærekraft

Undersøkelsen ble utført av Nordea Business Insight i august og september 2019 blant nordiske bedrifter av ulik størrelse.[1] Det var 2145 respondenter som var fordelt slik: Sverige 615, Norge 530, Finland 536 og Danmark 464. Respondentene ble innhentet gjennom Norstats nordiske paneler. Så vidt vi vet er undersøkelsen unik med tanke på det nordiske omfanget, temaene og muligheten til å skille mellom svarene fra små, mellomstore og store bedrifter. I dag fokuserer de fleste barometre/indekser på små bedrifter, delvis av kostnadshensyn og delvis av praktiske hensyn. 

[1]BEDRIFTSSTØRRELSER I RAPPORTEN: SMÅ BEDRIFTER 0–19 ANSATTE; MELLOMSTORE BEDRIFTER 20–100 ANSATTE; STORE BEDRIFTER 100+ ANSATTE.

Størrelsen har helt klart betydning når det gjelder bærekraftsinitiativer. Store bedrifter rapporterer karbonavtrykket sitt, investerer i grønn teknologi og integrerer bærekraft i forretningsmodellen i større grad enn små bedrifter. Men samtalene med våre bedriftskunder viser at fokuset på bærekraft bare vil øke i de nordiske markedene, og at reisen mot et mer bærekraftig næringsliv har begynt. 

Les mer: Hvorfor skal en liten bedrift bry seg om bærekraft? 

Nordea Business Insights rapport 2019

Vi har utført en nordisk undersøkelse for å finne ut hvordan bedrifter og entreprenører i Finland, Sverige, Danmark og Norge ser på fremtiden både fra et økonomisk perspektiv og et bærekraftperspektiv. Denne versjonen av Nordea Business Insight Report viser bedriftenes oppfatning av og holdninger til sitt eget ESG-arbeidet. Rapporten er på engelsk.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler