Hvordan bruke finansmarkedene til å lukke kjønnsgapet

Betydningen av likestilling får mye oppmerksomhet, ikke minst fra finansmarkedene. Det var budskapet under en samtale mellom Heike Reichelt fra Verdensbankens Treasury-enhet og Elin Ljung fra Nordic Capital på SHE-konferansen 2021.
Engelsk

Selv om finanssektoren ikke akkurat har vært kjent for kjønnsbalanse, kan den være med på å drive frem likestilling.

Under en samtale på SHE-konferansen 2021 beskrev de to kvinnelige lederne i finansbransjen de innovative måtene organisasjonene deres bruker finansmarkedene til å lukke kjønnsgapet på.

Heike Reichelt, leder av Investor Relations and Sustainable Finance i Verdensbankens Treasury-enhet, forklarte hvordan Verdensbanken går i dialog med investorer om likestilling gjennom å bruke bærekraftige utviklingsobligasjoner. Som representant for private investorer beskrev Elin Ljung, leder av Communication and Sustainability i Nordic Capital, hvordan private equity-selskapet bruker sin modell for aktivt eierskap til å jobbe for mangfold og inkludering i porteføljeselskapene.

Banner for SHE Conference session: Gender diversity in the financial markets

Covid-19s konsekvenser for kvinner

Jacob Michaelsen, leder av Sustainable Finance Advisory i Nordea, var vert for samtalen og innledet med å påpeke de uforholdsmessige konsekvensene covid-19-pandemien har hatt for kvinner. Han henviste til en rapport om amerikanske arbeidsplasser, som viste at arbeidsgivere kuttet 140 000 stillinger i desember 2020, som alle var besatt av kvinner.

– Verdensbanken er veldig bekymret for at de gode resultatene innen likestillingsarbeid de siste ti årene er under press. Selv før pandemien gjenstod det mye arbeid på mange områder for å lukke gapet, sa Reichelt.

Nordic Capitals Ljung gjentok at pandemien har hatt størst konsekvenser for kvinner. Det er gjort dramatiske nedskjæringer i sektorene som påvirkes mest av nedstengningene, for eksempel i servicebransjen, innen reise og i detaljhandelen. Hun bemerket imidlertid også at den globale krisen har klart å belyse sosial bærekraft for mange investorer.

– Krisen har økt interessen for, betydning av og bevisstheten rundt hvordan sosiale bærekraftsfaktorer kan integreres i investeringer, sa hun, med et ekstra dytt i baken fra politiske agendaer og hjelpepakker.

Reichelt siterte en nylig Moody’s-rapport, der funn tilsier at tiltak som lukker kjønnsgap som ble utvidet av covid-19, ville ha positive kreditteffekter.

– Betydningen av kjønnsbalanse får mye oppmerksomhet, sa hun.

 

Dialog med investorer om kjønn

Verdensbanken, en internasjonal utviklingsorganisasjon som eies av 189 land, jobber med sine medlemsland mot to mål: å utrydde fattigdom og forbedre velstandsfordelingen. Tidligere i år publiserte banken bærekraftige utviklingsobligasjoner for å øke bevisstheten rundt strategien, prosjekter og programmer med fokus på kjønnsbalanse. Disse omfatter en femårig obligasjon på CAD 25 millioner og en rekordstor emisjon på NOK 5 milliarder, som Nordea var hovedforvalter for.

Verdensbanken har vært en pioner innen bærekraftig finans og utstedte den første grønne obligasjonen for mer enn ti år siden. Reichelt beskrev hvordan den grønne obligasjonen – et enkelt renteprodukt – startet en revolusjon i markedet ved at investorer begynte å fokusere på «formål».

– De siste fem årene har bærekraftstemaer stått i fokus. Det foregår ikke lenger samtaler med investorer som ikke inneholder ordet «formål». Likestilling er et av temaene folk er veldig fokusert på, sa Reichelt.

Hun bemerket at de første gangene Verdensbanken utstedte obligasjoner for å øke bevisstheten rundt likestilling, ba investorene om «kvinneprosjekter». Bankens arbeid med likestilling er helhetlig med fokus på områder som bygging av humankapital, tilgang til flere og bedre jobber, eierskap over midler og stemme og makt der lukking av kjønnsgap vil ha størst effekt. Dette arbeidet gjennomsyrer alt Verdensbanken jobber med, fra helse og utdanning til bærekraftig transport som gir kvinner en trygg og praktisk måte å komme seg til jobb på. Det er derfor Verdensbanken bruker bærekraftige utviklingsobligasjoner, som dekker hele balanseregnskapet.

– Det er veldig konstruktivt å kunne ha denne helhetlige diskusjonen med investorer, sa hun.

Det foregår ikke lenger samtaler med investorer som ikke inneholder ordet «formål». Likestilling er et av temaene folk er veldig fokusert på.

Heike Reichelt, leder av Investor Relations and Sustainable Finance i Verdensbankens Treasury-enhet

Drive endring gjennom aktivt eierskap

Som et private equity-selskap angriper Nordic Capital saken på en annen måte, der målet er å utgjøre en forskjell som eier og investor. Selskapet har gjort mangfold og inkludering til et av tre fokusområder i bærekraftsplanen.

– Bærekraft, inkludert mangfold og inkludering … må integreres i forretningsplanen, i strategien for utvikling av muligheter for verdi, sa Ljung.

Hun pekte på et funn som tilsier at hvis vi når FNs globale agenda for 2030, så kan det åpne opp for markedsmuligheter beregnet til en verdi på USD 12 billioner. I tillegg verdsettes selskaper med høye ESG-standarder høyere ved salg, mens de med ESG-risiko verdsettes lavere, sa hun.

Med den aktive eierskapsmodellen jobber Nordic Capital tett med porteføljeselskapenes forvaltningsteam om å integrere mangfold og inkludering i planer for verdiskapning.

– Vi kan kreve at selskapene skal bli mer bærekraftige mens vi er inne som eiere, og vi kan måle og støtte dem, sa hun.

Ljung skisserte tre suksessfaktorer for selskaper:

  • Gjør det tydelig hvorfor mangfold og inkludering er viktig for virksomheten din, de ansatte og interessentene, og sørg for at toppledelsen fører an.
  • Fokuser på konkrete handlinger fra et finansielt, operasjonelt og omdømmemessig perspektiv, og prioriter de handlingene.
  • Hold personer ansvarlige for det de gjør, og mål fremgang, fra toppledelsen og ned til alle individer i organisasjoner.

Da Ljung ble spurt om Nordic Capital ville investert i et selskap som ikke har en kvinne i toppledelsen, svarte hun ‘Ja, sannsynligvis’, og la til:

– Fordi det er virkeligheten i dag. Det viktige spørsmålet er: Ville vi gjort endringer i løpet av eierskapsperioden? Det er her man virkelig kan drive utvikling, og her finansmarkedene kan gjøre en endring.

Se opptaket fra samtalen på SHE-konferansen, «Kjønnsbalanse i finansmarkedene», som ble sendt 15. mars 2021.

 

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler