Vindmøller til havs
Vindmøller til havs

Nordea lanserer grønne termininnskudd for bedriftskunder

Med Grønt termininnskudd kan bedrifter bidra i omstillingen til det grønne skiftet og fremme bærekraftsmål gjennom å investere overskytende likviditet i grønne prosjekter. Dette kan blant annet være innenfor fornybar energi, energieffektivitet, grønne bygninger, forurensningsvern og -kontroll, lavutslippstransport og bærekraftig forvaltning av levende naturressurser.

Fordeler ved grønne termininnskudd:

 • Få en stabil og forutsigbar avkastning der renten som tilbys er høyere enn ved vanlig termininnskudd.
 • Følger samme prosess som for vanlige termininnskudd.
 • Bidrar positivt til grønn omstilling.
 • Viser frem bedriftens bidrag til en lavkarbonøkonomi og grønn økonomi. Det grønne innskuddet kan brukes i bedriftens ESG-rapportering og kommunikasjon.
 • Nå kan bedriftskunder plassere overskytende likviditet i Nordeas Green Asset Pool, som er kapital øremerket klimavennlige prosjekter. På den måten bidrar man til finansiering av grønne og bærekraftige prosjekter.
 • Produktet tilbys med en fast rente i en fast avtalt periode. Renten er høyere enn for ordinære termininnskudd.
 • Som bedriftskunde kan dere støtte flere av FNs klimatiltak og overgangen til en ren, energieffektiv og miljømessig bærekraftig økonomi.
 • Med grønne termininnskudd kan dere integrere bærekraft i bedriftens treasury-aktiviteter.
 • Produktet er godt egnet for selskaper med begrensede muligheter for investering i miljøvennlige prosjekter, og som foretrekker å investere overskytende likviditet i innskudd i stedet for omsettelige verdipapirer.

Kort om grønne termininnskudd:

 • Minimum innskuddsbeløp NOK 5 000 000.
 • Avtaleperiode mellom 95 og 180 dager.
 • Pengene fra grønne termininnskudd brukes til å finansiere klimavennlige prosjekter.
 • For hver krone som settes inn, settes tilsvarende beløp i en klimavennlige utlånsportefølje som støtter fornybar energi (solenergi, vindkraft m.m.), bærekraftig skogbruk, bærekraftig forvaltning av naturressurser, grønne bygninger med sertifisering og mer.
 • Nordea leverer en miljørapport ved terminens slutt for å vise innskuddets klimagevinst.

Grønne termininnskudd er forhåndsdefinerte fastrenteinnskudd med en varighet på mellom 95 og 180 dager. Midlene plasseres i Nordeas Green Asset Pool, og finansierer prosjekter i en sektor som overholder bærekraftkriteriene i Nordeas Green Bond Framework. Dette er et rammeverk basert på Green Bond Principles (GBP), som publiseres av International Capital Markets Association (ICMA).

 

Tidspunktet er riktig

Grønne termininnskudd lanseres på et tidspunkt der flere bedriftskunder er mer bevisste på hvor viktig investeringer med bærekraftig fokus er, og at de ønsker å allokere lang- og kortsiktige investeringsporteføljer i finansielle løsninger som påvirker miljø og samfunn på en positiv måte.

Morten Ristvedt

Marten Ristvedt, leder i Large Corporates & Institutions Norge

– Grønne termininnskudd er et ESG-produkt som lett kan integreres i en cash management-prosess. Produktet utfyller det eksisterende cash management-tilbudet vårt og understøtter bankens rammeverk for grønne obligasjoner. Bedriftskundene våre kan bruke det til å kommunisere arbeidet sitt med klimavennlige investeringer, sier Morten Ristvedt, leder for Large Corporates & Institutions i Norge.

– Når vi som bank tilrettelegger for at bedriftskunders overskuddslikviditet blir plassert på en måte som støtter bærekraftsmål, er det en vinn-vinn-situasjon på alle måter. Nordea er allerede ledende innen grønn og bærekraftig finansiering, og jeg er stolt over at vi nå også kan tilby cash management-produkter som fremmer dette arbeidet, sier Anne Schult Ulriksen, leder for ESG i Large Corporates & Institutions i Nordea.

Nordeas Green Asset Pool kan omfatte lån til selskaper, organisasjoner og prosjekter som støtter overgangen til en energieffektiv og miljømessig bærekraftig økonomi – samtidig som det bidrar til at bedriftskundene kan nå egne bærekraftsmål.

Nordea ønsker å hjelpe bedriftskunder med overgangen til en mer bærekraftig drift ved å benytte all vår kunnskap og ekspertise når vi tilbyr bedriftskunder råd, strategi og finansieringsforslag knyttet til ESG.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler