Hvor lenge er det til du går tom for cash? Bedriftens runway gir deg svaret | Nordea
Insights Hero People Doing Paper Work
Insights Hero People Doing Paper Work

Hvor lenge er det til du går tom for cash? Bedriftens runway gir deg svaret

I oppstartsbransjen brukes konseptet runway som en betegnelse på antallet måneder som gjenstår før det må hentes inn ny kapital for at bedriften din skal unngå «the valley of death». Dette betyr at uavhengig av om bedriften er i oppstartsfasen eller i en intensiv vekstperiode, så er det avgjørende at du har oversikt over antallet måneder som gjenstår før bedriften går tom for kapital.

Et godt konsept kalles gjerne flere ting, og det er også tilfellet for runway, som også omtales som:

– Capital runway

– Startup runway

– Financial runway

– Funding runway

– Cash runway

Som gründer og/eller eier av bedriften er det å holde oversikt over selskapets kapital et av de viktigste elementene for å sikre suksess og vekst. Det blir ofte behov for å hente kapital opptil flere runder for å utvikle forretningsaktivitetene videre. Det er i hovedsak to måter å øke selskapets kapital på:

Egenkapital

  • hente penger fra eksterne investorer – crowdfunding, såkornfond, engler, venture capital
  • støtteordninger – fra Innovasjon Norge og EU

Gjeld

  • lånefinansiering fra bank

– I dag må bedrifter være fremoverlent og planlegge langsiktig finansiering, og det er her runway kommer inn i bildet, sier Vesa Riihimäki, leder av Nordeas Startup & Growth i Finland.

Runway er et viktig planleggingsverktøy som brukes til å beregne bedriftens strategiske fleksibilitet, som blant annet omfatter balansen mellom kostnader, innhenting av kapital og vekst. Hyppig beregning av runway bidrar til at selskaper holder oversikten over den økonomiske situasjonen.

Hvor mange måneder med runway anbefales?

Det er en kjent sak at innhenting av kapital krever mye arbeid. Mange selskaper undervurderer også tiden de vil bruke på å innhente egenkapital. Prosessen tar ofte seks måneder fra start til slutt, og planlegging er avgjørende. I denne perioden stopper mange av de daglige aktivitetene ufrivillig opp, som betyr at du ender opp med å måtte hente kapital til aktivitetene som ikke handler om drift, sier Håvard Lindtvedt, leder av Nordea Startup and Growth i Norge.

En typisk runway hos oppstartsbedrifter ligger på mellom ni og tolv måneder. Venture capitalist Peter Sandberg, managing partner hos Nordic Secondary Fund, sier imidlertid at han foretrekker en runway på 18 måneder.

Varigheten på et selskaps runway er avhengig av hvert selskaps individuelle situasjon om hvor sannsynlig suksess er, vekststadium og kostnadsnivåer. Jo lenger runway et selskap har, jo mer tid har du til å nå milepæler og forberede deg på den neste runden med ekstern finansiering.

Vet du hvordan du beregner selskapets runway? Ikke tenk på det, vi hjelper deg.

Kontantbeholdning/Burn rate = runway

9 MNOK/2 MNOK = 4,5 måneder runway

*Burn rate er et begrep som brukes i startup verden på hvor mye cash du brenner/bruker i måneden

Denne ligningen kan også brukes til å beregne hvor mye penger du trenger å hente dersom du skal ha en runway på 18 måneder (som vi anbefaler):

Kapitalbehov/2MNOK = 18 måneder runway

Kapitalbehov =  36 MNOK

Kapitalbehov – Kontantbeholdning = nye penger som må hentes

36MNOK – 9MNOK= 27M

Ønsker du å forlenge runway og bli mer attraktiv for ekstern finansiering?

Uavhengig av om du forbereder deg på å møte en finansinstitusjon, for eksempel en bank, eller en venture capitalist, må du ha svarene på følgende spørsmål klare: Kan selskapet ditt bli lønnsomt? Hvis ja, hvorfor og når? Hvor troverdige er antagelsene i hypotesen din? For å sikre positiv respons fra en ekstern investor må du sørge for at du forstår hvilke kriterier de legger til grunn når de skal investere. Forbered deg før møtet!

Når Startup and Growth-enheten i Nordea møter selskaper som søker ekstern finansiering, vurderer vi følgende:

  1. selskapets langsiktige kapitalstrategi
  2. selskapets runway
  3. selskapets eksisterende investorer, og eiernes evne til å hente kapital
  4. et kompetent team
  5. product market fit
  6. skalerbar forretningsmodell
  7. inntektsmodellen

Hvis du har en bærekraftig forretningsmodell, er det også et godt tegn. På samme måte uttrykker Peter Sandberg at Nordic Secondary Funds investeringskriterier er forretningsmodellens skalerbarhet og soliditet samt ledelse. Nøkkeltallene for Customer Acquisition Cost (CAC), Life Time Value (LTV), Net Promotor Score (NPS) og churn rate evalueres.

Informasjon om hvordan du forbereder og presenterer forretningsideen din til en investor, finner i denne artikkelen.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler