Covid-19 ble en vekker for dette selskapet og deres håndtering av valutarisiko

Da Covid-19 pandemien traff, bestemte det finske møbelselskapet Pohjanmaan Kaluste Oy seg for å sikre egen valutarisiko. Dette har gitt de mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten sin, heller enn å bekymre seg over valutasvingninger og mulige valutatap.
Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

Det finske møbelselskapet Pohjanmaan Kaluste Oy hadde hatt en jevn vekst i eksportvirksomheten til USA de siste årene da den amerikanske dollaren stupte som følge av covid-19.

Cirka 15 % av selskapets salg er i USD, og de bestemte seg raskt for å implementere en risikohåndteringsplan for å beskytte bunnlinjen mot de voldsomme valutasvingningene.

– Det amerikanske valget var nært forestående. Ingen visste hva som kom til å skje politisk, eller hva covid kunne føre med seg, sier Harri Pakka, CEO i Pohjanmaan. – Vi aksepterte et visst valutanivå og brukte sikring for å binde vekslingskursen til det nivået.

Pakka sier at målet var å «kjøpe seg en følelse av trygghet og å kunne sove om natten» uten å måtte bekymre seg for kaoset i valutamarkedene.

 

Vekst i det amerikanske markedet

Pohjanmaan ble grunnlagt i 1964 av Pentti Viitala, som begynte med å trekke om brukte sofaer i hønsehuset på gården sin og gå fra dør til dør for å selge. Selskapet, som har kvalitetsmøbler til gode priser som sitt varemerke, har vokst jevnt gjennom årenes løp og har vunnet markedsandeler i Finland og internasjonalt. Selskapet både eies og drives fortatt av familien og har nå fire produksjonsanlegg i Finland og Estland med rundt 450 ansatte.

I 2012 begynte Pohjanmaan med eksport til USA under navnet Luonto Furniture, der de etablerte hovedkontor i Florida og et distribusjonsanlegg i North Carolina. Ifølge Pakka, som har jobbet i møbelbransjen de siste 30 årene – 10 av dem i Pohjanmaan, var det vanskelig å komme seg inn på i det amerikanske markedet.

– Det amerikanske markedet er det vanskeligste i verden med tanke på markedsføring. Vi hadde verken et navn, en historie eller erfaring herfra, så vi måtte jobbe hardt for å finne de riktige produktene til de riktige partnerne, nettverkene og kundene. Men etter et par år begynte det å løsne, sier han.

Selskapet har blitt kjent i USA for sine skandinaviske sovesofaer i høy kvalitet. Målgruppen er mellom- til toppsegmentet. Men en konsolidert omsetning på 25 millioner euro i 2019 er 15 % av salget i utenlandske valutaer, hovedsakelig i amerikanske dollar.

Harri Pakka, CEO, Pohjanmaan

Det har vært litt av et år, og når alt kommer til alt, ser det ut til å ha vært et ganske godt år. Det har absolutt hjulpet å kunne legge bekymringene for valuta til side.

Harri Pakka, CEO, Pohjanmaan Kaluste Oy

Lagvis sikring

På grunn av eksponeringen mot amerikansk valuta tok Pohjanmaan en beslutning da svingningene i dollar mot euro skjøt i været våren 2019. De valgte å sikre det amerikanske valutanivået med såkalt «lagvis sikring».

Med den fremgangsmåten bestemmer et selskap seg for hvilket valutabeløp de ønsker å binde et år frem i tid. Hvis et selskap for eksempel bestemmer seg for å sikre 100 USD, vil de sikre 25 % av det til tre måneder, 25 % til seks måneder, 25 % til ni måneder og 25 % til tolv måneder. Med en ettårstilnærming ender selskapet opp med fire parallelle sikringer, hver med eget forfall. Hvert kvartal består av sikringer gjort i ulike perioder, i forskjellige markedsklimaer, noe som gir en jevnere vekslingskurs.

– For Pohjanmaan innebærer det at vi kontakter dem hvert kvartal og utfører de nye sikringene, sier Jussi Välimaai i Nordea Markets. – De utsettes for færre svingninger og får en mer stabil inntekt i amerikanske dollar.

Välimaa sier han hadde diskutert implementering av valutasikring med Pohjanmaan i et par år, men det var kaoset i forbindelse med pandemien, kombinert med det forestående amerikanske valget, som overbeviste selskapet.

– Vi ønsket oss en bekymringsfri løsning på valutasvingningene som gjorde at vi kunne konsentrere oss om andre ting, sier Pakka.

 

Frigjøre tid til kjernevirksomheten

Det har vært nok å bekymre seg for, ifølge Pakka. I midten av mars, etter at pandemien kom, stoppet handelen opp, noe som krevde raske beslutninger. Selskapet bestemte seg for å midlertidig stenge to fabrikker og kutte driftstiden på den tredje til tre dager i uken.

Det fortsatte en stund til handelen begynte å ta seg opp i sommer, og fabrikkene åpnet én etter én. Siden forbrukere hovedsakelig ble sittende hjemme og ikke kunne reise, investerte de mer og mer i hjemmene sine, og møbelsalget økte dramatisk.

– Markedet har faktisk vært ganske bra, og denne høsten er en av de travleste periodene vi har hatt, sier Pakka. Det førte imidlertid til andre utfordringer, inkludert mangel på materialer – alt fra skum og mekanikk til materialer til møbeltapetsering.

Kombinert med forstyrrelser i leverandørkjeder og internasjonal transport grunnet pandemien er mangelen på materialer for øyeblikket det største hinderet for selskapets vekst, sier Pakka.

– Det har vært litt av et år, og når alt kommer til alt, ser det ut til å ha vært et ganske godt år. Det har absolutt hjulpet å kunne legge bekymringene for valuta til side, legger han til.

A light blue L-shaped Pohjanmaan sofa

Mange selskaper er ikke på ballen når det gjelder valutarisiko

Ikke alle små og mellomstore bedrifter har gjort noe for å håndtere valutarisiko. En nylig undersøkelse utført av Nordea viser at rundt halvparten av denne typen bedrifter i Norden som deltok i undersøkelsen, ikke har tatt nødvendige forholdsregler for å beskytte seg mot valutasvingninger. Det til tross for de store og uventede tapene mange bedrifter har lidt i år under pandemien og bekymringer rundt bedriftenes likviditet de neste månedene.

Selskaper rapporterer at mangel på intern kompetanse og mangel på tid er hovedgrunnene til at de ikke implementerer en strategi for håndtering av valutarisiko.

Finn ut mer om resultatene av undersøkelsen her.

Nordea lanserte nettopp plattformen AutoFX Hedging, der selskaper kan automatisere valutasikring på en enkel og problemfri måte. Selskapet angir kriteriene for sikringsprogrammene, og så gjør valutaroboten resten. Finn ut mer om AutoFX Hedging her.

Når Pakka blir spurt om hvilket råd han vil gi til andre selskaper i disse utfordrende og usikre tidene, sier han at det må være å analysere risikoen og ta beslutninger på grunnlag av analysen.

– Det verste du kan gjøre, er å ikke gjøre noe. Du kan alltids rette opp en beslutning hvis det viser seg at den var feil, sier han.

Ønsker du å lese mer om valutastrategier? Under finner du lenker til gode eksempler på nordiske selskap som har tatt grep om valutarisikoen sin, og en artikkel om hvilke 5 trinn man bør gjennom for å sikre egen valutarisiko.

Ball Group: Slik taklet en klesprodusent covid-19 stormen

Med en effektiv sikringsstrategi slapp dette selskapet unna valutatap under Covid-19

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan få kontroll over valutarisikoen din? Les mer her om de 5 viktigste trinnene

 

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading