Valuta-robot sikrer Volatis betalingsstrømmer
Valuta-robot sikrer Volatis betalingsstrømmer

Valuta-robot sikrer Volatis betalingsstrømmer

Nordeas valutarobot AutoFX optimaliserer betalingsstrømmene for å redusere selskapets rentekostnader og administrative arbeid.
Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

Det hadde ikke vært mulig å gjøre manuelt

Volati AB (publ) er et børsnotert svensk industrikonsern. Volati kjøper opp sunne selskaper som de mener er lavt priset, og videreutvikler disse med fokus på langsiktig verdiskaping. Blant deres 14 investeringer er Akademibokhandeln og Besikta antagelig de mest kjente. Sistnevnte utarbeider uavhengige tilstandsrapporter for biler over hele Sverige. Totalt omsetter Volati for 5,6 milliarder kroner og har drøyt 1700 medarbeidere i 16 land.

På hovedkontoret i Stockholm arbeider det 12 personer. Det finnes også en konsernfelles Treasury-funksjon der CFO Mattias Björk arbeider med likviditetsplanlegging og finansiering og med å optimalisere selskapets betalingsstrømmer i de forskjellige valutaene: 

– Våre datterselskaper eier sine resultatregnskaper, mens konsernet eier balanseregnskapet og tar hånd om all ekstern finansiering. For at det skal fungere kreves det at morselskapet får tilgang til datterselskapenes likviditet, sier han.

Global cashpool

Volati har derfor skapt en global cashpool for det meste av sin virksomhet. Flertallet av datterselskapenes bankkontoer er koblet til denne cashpoolen, hvor totalt ni forskjellige valutaer er strømmer inn og ut.

 

– De 14 datterselskapene er til stede i 16 land og har forskjellige forretnings- og økonomisystemer. De er ulike typer virksomheter, noe som fører til forskjellige typer likviditetsstrømmer. Konsekvensen av å ha alt dette samlet blir en stor mengde strømmer i forskjellige valutaer, påpeker Mattias Björk.

Volati henvendte seg til Nordea for på en kostnads- og ressurseffektiv måte å få kontroll over sine valutastrømmer. De ønsket også å unngå unødvendige valutaeksponeringer samt å minimere rentekostnadene.

– Det ville vært altfor ressurskrevende å lage et system selv for å utarbeide kortsiktige og langsiktige likviditetsprognoser for de forskjellige valutaene og håndtere den felles kassen, sier Mattias Björk.

– Det hadde ikke vært mulig å prognostisere samtlige strømmer i hver enkelt valuta til en rimelig kostnad. Vi er en desentralisert organisasjon og har bare 12 medarbeidere på morselskapsnivå. For at vi skal kunne håndtere et balanseregnskap på drøyt 4 milliarder kreves det en høy grad av automatisering, sier han og legger til:

– Vi satte oss ned sammen med Nordea for å finne ut hvilke systemverktøy som kunne hjelpe oss med å få kontroll over våre valutastrømmer og samtidig sørge for at vi betaler så lite som mulig i rente. Rentenivået er lavt akkurat nå, men mange bekker små … Og hva skjer når rentenivået endres? Da har vi allerede sikret våre strømmer.

Vi simulerte en periode på tre måneder for å se hvor mye vi klarte å senke rentekostnadene ved hjelp av AutoFX og de swappene den gjennomførte, og det var betydelige beløp. Rent finansielt har det vært positivt for oss å innføre AutoFX når det gjelder rentebesparelser, Mattias Björk, CFO Volati.

Valutarobot fungerer ved hjelp av algoritmer

Volati har sikret sine strømmer med hjelp fra Nordeas valutarobot AutoFX. Roboten fungerer ved hjelp av algoritmer som bygger på et samlet bilde av Volatis trendmessige strømmer i de forskjellige valutaene. AutoFX gjennomfører valutatransaksjoner med forskjellige instrumenter der målet er å sikre en optimal balanse på de forskjellige valutakontoene med hensyn til eksisterende posisjoner og kommende betalingsstrømmer. Mattias Björk forklarer en av fordelene med dette:

– La oss f.eks. si at du har et overskudd på SEK-kontoen og underskudd på USD-kontoen. Rentemessig kan du ikke balansere disse posisjonene mot hverandre. Løsningen er et instrument som heter valutaswap. Det innebærer at du bytter din dollarposisjon mot en SEK-posisjon i et bestemt tidsrom. Da minimerer du den totale renten som skal betales. I stedet for å låne penger for å dekke underskudd bruker du midlertidige overskudd i en annen valuta. Det blir billigere og skjer automatisk ved hjelp av AutoFX.

– Kan man ikke bare veksle inn et overskudd og føre pengene over til kontoen med underskudd?

– Jo, men det ville dels koste i vekslingsgebyr og dessuten kanskje innebære en unødvendig valutaeksponering som jeg ikke er klar til å ta. Vår forretningsidé er å kjøpe opp og utvikle sunne selskaper, ikke å spekulere i valutaer. Med AutoFX, som gjennomfører valutatransaksjoner for tilsvarende 27 milliarder kroner i året, trenger vi ikke å ta noen aktive beslutninger om å treffe tiltak.

AutoFX avstemmer konsernets valutastrømmer hvert døgn, rapporterer balansene og sørger for at valutaposisjonene nøytraliseres ved hjelp av instrumenter som valutaswapper, terminer og spottransaksjoner.

– Tidligere gjorde vi dette manuelt en gang i uken, men det krevde altfor mye tid og ressurser.

Frigjør tid for vekst

Så hva har Volati tjent på AutoFX?

– Vi simulerte en periode på tre måneder for å se hvor mye vi klarte å senke rentekostnadene ved hjelp av AutoFX og de swappene den gjennomførte, og det var betydelige beløp. Rent finansielt har det vært positivt for oss å innføre AutoFX når det gjelder rentebesparelser, mener Mattias Björk og legger til:

– Dessuten vokser vi kraftig og hadde ikke hatt kapasitet til å drive veksten uten den avlastningen som AutoFX har gitt. Selvfølgelig kan man gjennomføre transaksjoner som swapper manuelt, men bare det å sitte og kontere disse hadde tatt massevis av tid.

For de enkelte datterselskapene har avlastningen frigjort tid til å utvikle virksomheten:

– Vi i Volati programmerer selv valutaroboten med vår analyse av de langsiktige strømmene. Men deretter kan vi lene oss tilbake og slipper å bekymre oss for kostbare underskudd eller unødvendige overskudd i de valutaene som selskapet bruker.

Volati har nå integrert AutoFX i sine økonomisystemer, noe som gjør at den også tar hånd om kontering og bokføring av alle valutaforretninger.

– Vi har virkelig fått en helautomatisert løsning. Det eneste vi gjør manuelt, er at vi innimellom går inn og utarbeider en analyse av om parametrene er riktig innstilt, slik at roboten foretar ”riktige” transaksjoner, avslutter Mattias Björk.


Fakta: Volatis utfordringer og AutoFX-løsning:

  • På årsbasis har konsernet cirka 27 milliarder kroner i strømmen via AutoFX – majoriteten av dette er valutaswapper.
  • På årsbasis foretar Volati knapt 2000 valutatransaksjoner via AutoFX.
  • Volatis globale cashpool består av ni valutaer, og majoriteten av strømmene er i EUR, SEK, NOK, DKK samt USD, og mer begrensede strømmer i PLN, JPY, GBP samt kinesiske CNH.

 

3 frågor till Christian Hjalmarsson, valutarådgivare


Varför rekommenderade ni Nordea AutoFX för Volati?
– Vi såg AutoFX som en perfekt lösning, eftersom de har ett mycket tydligt fokus på kärnverksamheten. Även om valuta- och likviditetshanteringen ofta blir en stor del av en CFO:s vardag, kunde vi snabbt förstå att det inte var bland manuella kontoavstämningar och Excel-listor som bolaget ville spendera sin tid och skapa värde.

Hur ser du på resultatet?
– Att Volati genom AutoFX både kunnat automatisera sina manuella rutiner och på så sätt kapa kostnader, och på samma gång även nå en mer optimal likviditetshantering, är förstås mycket glädjande.

Hur vet jag om AutoFX är en lösning som passar vårt bolag? 
– Om du vill veta mer eller undrar vad AutoFX kan göra för ditt företag, tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på Nordea Markets. Du kan också läsa mer om AutoFX här!

Det är viktigt att du förstår hur olika instrument fungerar innan du börjar handla. Läs mer om valutaswappar och valutariskhantering här!

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler