Fem ting du må få med deg når du begynner med e-handel

I begeistringen over å starte en ny nettbutikk kan det være lett å overse noen av de grunnleggende faktorene som er viktige for å kunne få til langsiktig suksess. Alexandra Wiseman, e-handelsekspert og Senior Business Developer hos Nordea, beskriver de fem tingene du må huske når du starter med e-handel.

Les mer om Nordea Connect på nordeaconnect.com

Nordea Connect er utviklet for brukersteder og er en nordisk nettbetalingsplattform som gir tilgang til alle relevante betalingsmåter gjennom én integrasjon.

1. Lag en solid markedsføringstrategi med utgangspunkt i mål og verdier, ikke kanaler

Det kan virke selvsagt, men det å fastslå at det finnes et faktisk behov i markedet for produktet eller tjenesten du vil tilby, er det aller første som må gjøres. Jeg har møtt mange selskaper som ikke gjør en markedsanalyse i begynnelsen, og som fokuserer for mye på selve produktet eller ideen. Det er bra å holde ting enkelt og ha en kreativ idé, men det er likevel viktig å definere hva det er som gjør at produktet vil skille seg ut i et vanligvis overfylt marked.

Å tenke gjennom dette er nyttig for arbeidet med å utvikle en solid markedsstrategi samt å etablere tydelige merkevareverdier. E-handelsbedrifter kan ofte tenke at et par annonser på Facebook eller Google er nok markedsføring i begynnelsen. Det er imidlertid alltid lurt å ha en solid strategi fra begynnelsen, slik at det er tydelig hva du ønsker å oppnå med markedsføringen.

Å tenke litt grundigere gjennom disse tingene betyr også at man går mer i detalj rundt verdiene selskapet står for. Følgende kan være nyttige spørsmål å stille seg: Hva ønsker jeg at kundene mine skal forbinde selskapet mitt med? Hvordan kan jeg få dem til å føle at de tilhører fellesskapet jeg ønsker å skape? Det er veldig viktig å fokusere på hvordan kundene kan kommunisere med merkevaren og identiteten. Bygg et fellesskap rundt tingene selskapet ditt står for, og sørg for at de går igjen gjennom hele kundereisen.

Det er viktig å forstå at markedsføringen ikke skal drives av en tilnærming til kanaler, men av en strategi som er basert på målene dine. Google-annonser er selvsagt en helt annerledes form for markedsføring enn sosiale medier, som handler om å engasjere kundene og snakke med dem. Uten en enhetlig merkevare å bygge samtalen rundt vil det være veldig vanskelig å engasjere potensielle kunder i sosiale medier. Mange e-handelsbedrifter tenker at markedsføring er noe som vil løse seg selv, men helt i begynnelsen er det avgjørende å få tilbudet og merkevarehistorien etablert, og deretter kommer markedsføringskanalene som et resultat av det arbeidet.

– Bygg et fellesskap rundt tingene selskapet ditt står for, og sørg for at de går igjen gjennom hele kundereisen.

Alexandra Wiseman, Senior Business Developer i Nordea

2. Fokuser på effektiv drift så tidlig som mulig

En annen vanlig fallgruve ved oppstart av e-handel er å ikke tenke gjennom arbeidsmengden knyttet til drift som vil komme, spesielt hvis virksomheten går så bra som ønsket. Det kan ofte dreie seg om å si «Jeg holder på å starte denne butikken, og jeg sender dette produktet til den som kjøper det.»

Det er ofte lett å kun tenke på design og produksjon i forbindelse med en forretningsidé, men oppstart av en bedrift innebærer mange praktiske oppgaver som må vurderes på leveringsenden av verdikjeden. Dette er spesielt viktig å tenke på hvis du jobber fulltid og starter bedriften som en slags profesjonell hobby. Vær nøye med hvordan du disponerer tiden din.

Det er en god idé å allerede nå etablere hvor mye av driften du kan ta deg av når bestillingene begynner å renne inn. Med en driftsplan får du et mye tydeligere bilde av når det er fornuftig å sette ut logistikken over et bestemt antall bestillinger i uken. Det kan også være fornuftig å sette opp en 3PL-prosess (tredjepartslogistikk) helt fra begynnelsen. Da kan du fokusere på vekst og markedsføring i stedet for å bli hengende igjen i tidkrevende praktiske problemer. Det er veldig viktig å etablere en effektiv prosess for driften av virksomheten.

Automatisering kan være aktuelt for andre områder i selskapet enn logistikk, for eksempel markedsføring. For eksempel finnes det allerede gode verktøy tilgjengelig til hjelp med publisering og planlegging av innhold på sosiale medier på bestemte tidspunkt på dagen. Alle områder som potensielt kan automatiseres for å frigjøre tid til kritiske oppgaver, bør vurderes.

Det kan være naturlig for en oppstartsbedrift å fokusere på å holde kostnadene ned mot null og prøve å gjøre alt selv. I noen tilfeller kan det imidlertid være fornuftig å investere litt mer i automatisering og driftsstruktur, siden det å bruke tid på oppgaver som ikke tilfører så mye verdi, kan sette begrensninger for andre områder i virksomheten.

Det å få praktisk erfaring fra alle områder i bedriften er utvilsomt en god måte å få seg bedre forståelse av forretningsdrift. Når du finner ut hvilke områder som tilfører mest verdi, får du bedre oversikt over hvordan du kan optimalisere tidsbruken din. Når man starter en bedrift, er det veldig viktig å sørge for at motivasjonen holdes oppe til tross for utfordringene som dukker opp i begynnelsen.

Her kan du lese mer om hvorfor automatisering er det nye innen valuta

– Det er ofte lett å kun tenke på design og produksjon i forbindelse med en forretningsidé, men oppstart av en bedrift innebærer mange praktiske oppgaver som må vurderes på leveringsenden av verdikjeden.

Alexandra Wiseman, Senior Business Developer i Nordea

3. På vei ut i verden? Sørg for at du føles lokal!

Generelt startes de fleste e-handelsbutikker opp i hjemmemarkedet og ser hvordan ting utvikler seg. Rådet jeg ofte gir, er å ikke være redd for å gå globalt fra første dag. Det betyr ikke nødvendigvis å drive markedsføring i alle de ulike landene, siden det kan bli dyrt og vanskelig å holde oversikten uten de riktige folkene og verktøyene. Det handler mer om å vurdere om du skal skaffe deg ulike domener til hvert land og oversette nettsider til lokale språk, siden det ofte gir høyere konverteringsrater.

Og på toppen av det er lokale betalinger en veldig viktig faktor å vurdere i hvert marked. De nordiske landene er spesielt fragmentert med ulike valutaer i de fire hjemmemarkedene, og kundene foretrekker forskjellige betalingsformer. Det er mange ting du kan gjøre for å øke den globale rekkevidden, men du må sørge for at kundene føler at du er lokal, og at de føler seg trygge på å handle fra e-handelsplattformen din.

Igjen må det nevnes at analyse er viktig i en vurdering av omfang og type eller internasjonal rekkevidde. For eksempel har rapporter vist at noen land kan være mer åpne for å lese innhold på engelsk enn andre, og det er selvsagt noe å tenke på når du bygger et nettsted. Dette gjelder også for valutaer, siden kundenes vilje til å betale i en annen valuta enn sin egen varierer fra sted til sted.

Det er viktig å gjøre undersøkelser i hvert enkelt land for å sørge for at du tilpasser deg landets spesifikke foretrukne standarder. Du kan ikke tenke at amerikanske dollar, euro og engelske pund er tilstrekkelig for kundene og bedriftene – tilpassing med utgangspunkt i data er veldig viktig. Hvis du tar deg tid til å vurdere disse nøkkelelementene, vil det bidra til at du skiller deg ut blant de andre. Det handler også om å finne den beste måten å kommunisere med potensielle kunder på i hvert land. Hvis du er smart med tanke på detaljene, vil det alltid utgjøre en forskjell.

Les mer om hvorfor det er viktig å være lokal når du skal bli global og e-handel på tvers av grenser (begge artikler på engelsk).

– Det er mange ting du kan gjøre for å øke den globale rekkevidden din, men du må sørge for at kundene føler at du er lokal, og at de føler seg trygge på å handle fra e-handelsplattformen din.

Alexandra Wiseman, Senior Business Developer i Nordea

4. Plattformer og tjenester som bidrar til rask vekst

Når du skal forbedre driftseffektivitet, er det alltid viktig å velge verktøy og plattformer som kan hjelpe deg med å skalere. Det kan ofte være et problem at vi er så fokusert på her og nå at vi ender opp med å velge den enkleste og billigste løsningen eller drives til å ta et valg, siden vi tenker at vi ikke har riktig kompetanse til å bruke et bestemt alternativ. Det er ofte slik at du må begynne å bruke et verktøy før du lærer og forstår hva du kan bruke det til.

Det er viktig å tenke over det å finne verktøy og løsninger som understøtter forretningsmålene dine og kan hjelpe deg på lang sikt. Hvis du har stort vareutvalg og forventer høy omsetning på ulike produkter, kan det hende at e-handelssystemet du har valgt, ikke er det best egnede for akkurat de forretningsbehovene.

Du kan for eksempel velge en webplattform som fokuserer på design og har mange forskjellige forhåndsinnstilte alternativer som er viktig for virksomheten din. En webplattform med åpen kildekode kan også fungere, men da må du ha tilgang til noen som kan kode. Hvis du ikke vet noe om hvordan man bygger en e-handelsbutikk, vil det være en utfordring. Det vil også være vanskelig hvis hele nettstedet bryter sammen fordi du får for mye trafikk eller konfigurasjonen er feil og du ikke vet hvordan du skal løse problemet.

Det finnes ulike SaaS-alternativer (Software as a Service) som kanskje er dyrere, men som kan være å foretrekke siden de har kundeservice og support på nett. Disse alternativene kan være litt mer stabile for en virksomhet som ikke sitter på utviklerkompetanse. Selv om noen eksperter sikkert vil si at du ikke bør låse deg til et system som ikke er åpen kildekode, siden du ikke kan gjøre endringer selv, må du som en liten bedrift være i stand til å gjøre endringer raskt og effektivt uten behov for så mye avansert intern kompetanse.

– Et godt spørsmål er å spørre om du kan hente data ut av systemene du bruker, og om du kan konsolidere data slik at du enkelt kan analysere status og se hvordan ting ligger an.

Alexandra Wiseman, Senior Business Developer i Nordea

5. Enkel integrering og data er nøkkelelementer

Det er viktig å sørge for at alle verktøyene du ender opp med, er kompatible med hverandre. For eksempel at webplattformen har automatisk integrering til regnskapssystemet, og at tjenestene for e-postmarkedsføring også kan legges til. Tanken er å sørge for at alle verktøyene er integrert med hverandre, slik at du ikke jobber i siloer.

Det finnes mange gode verktøy og løsninger der ute, men du får ikke full oversikt hvis systemene dine ikke snakker sammen. Det kan skape store problemer, spesielt når det kommer til data, siden du må kunne måle alt du gjør, på en detaljert og helhetlig måte. Et godt spørsmål er å spørre om du kan hente data ut av systemene du bruker, og om du kan konsolidere data slik at du enkelt kan analysere status og se hvordan ting går.

Min erfaring er at mange mindre selskaper ikke egentlig tenker på strategi med utgangspunkt i konsolidert data i det hele tatt. De ser på det som noe større selskaper må tenke på, eller noe man begynner å tenke på når virksomheten er oppe og går. Det er selvfølgelig veldig viktig å kunne måle alt du gjør, selv om du nettopp har startet virksomheten. Hvis ikke kan det bli vanskelig å rettferdiggjøre pengene du bruker på markedsføring.

Data kan bli mye mer tilgjengelig hvis du bruker verktøy som kan hente inn og konsolidere dem automatisk, for eksempel funnel.io eller tilsvarende. En vanlig misforståelse er at selskaper har en tendens til å tenke at Google Analytics er det eneste verktøyet de trenger for å få full oversikt. Det er absolutt et godt utgangspunkt, men ved å bygge opp et solid utvalg med markedsføringsverktøy, som omfatter bruksdata, vil du kunne få et mye mer omfattende sammendrag du kan bruke som beslutningsgrunnlag for om du skal kutte forbruk eller investere mer i det som fungerer.

I stedet for å bruke tid på å samle inn data, kan du bruke tid på å analysere dataene og konklusjonene du kan trekke fra analysen. Til slutt kan det være verdt å ta en kikk på Googles nettkurs og akademier, der du raskt kan lære om analyse.

Finn ut mer om Nordeas nye nettbetalingsplattform Nordea Connect her

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler