De siste svingningene i globale valutaer har igjen satt valutarisiko på agendaen for virksomheter som har kunder, leverandører og produksjon i andre land. Hvis du tror valuta og valutakurser er noe bare bankfolk bør tenke på, må du tro om igjen. Mange virksomheter er gjenstand for valutarisiko, enten de er klar over det eller ikke.

Gjennom mars og april 2020 var det store svingninger i valutamarkedet. Tiltak for å bremse smitten av korona har bremset aktiviteten i den globale økonomien med tilhørende fall i aksjemarkedet og oljepris. Markedet søker seg dermed til trygge havner som japanske yen, amerikanske dollar og sveitsiske franc. Mindre valutaer og råvarevalutaer svekker seg, deriblant norske og svenske kroner, australske og new zealandske dollar og fremvoksende økonomier. Etter at den verste panikken i markedet la seg gjennom april har noe av den initiale svekkelsen blitt reversert.

Den viktigste lærdommen er at hvis du driver en virksomhet der inntektene kommer fra utlandet, eller har kostnader i andre land, er du sannsynligvis eksponert for valutarisiko. Politiske hendelser utenfor din kontroll kan innvirke på inntektene og kostnadene dine.

Så hvor vanskelig er det å styre valutarisiko?

I en undersøkelse blant 200 finansdirektører og nesten 300 økonomisjefer gjennomført av HSBC og FT Remark, sa 70 prosent av finansdirektørene at selskapet deres hadde fått redusert inntektene sine de to siste årene på grunn av uunngåelig, ikke-sikret valutarisiko. Av finansdirektørene i store selskaper sa 58 prosent at sikring av valutarisiko er en av de to risikoene som tar det meste av tiden deres i øyeblikket, mens 51 prosent sa at valutarisiko er den risikoen selskapet deres har vanskeligst for å håndtere.

Valutasvingninger er en trussel for små og mellomstore bedrifter, men ifølge en undersøkelse Nordea utførte i slutten av 2020 undervurderer altfor mange av dem valutarisikoen virksomheten er eksponert for. Bedrifter med en omsetning på over 2 millioner euro og transaksjoner i utenlandsk valuta sier de har lidt uventede økonomiske tap som følge av valutasvingninger under covid-19-pandemien. Likevel viser undersøkelsen at nesten halvparten ikke har tatt forholdsregler for å beskytte seg mot denne risikoen, som oftest fordi de verken har tid eller kunnskap til å gjøre det.

Ved å styre denne risikoen kan virksomheten din heller høste fordeler:

  • Beskyttelse av kontantstrømmen og resultatmarginene
  • Bedre økonomiske estimater og budsjetter
  • Bedre forståelse av hvordan valutasvingninger påvirker balansen
  • Økt lånekapasitet

Når valutakursene svinger, stresser selskapene for å hindre potensielle tap: Hva slags valutarisiko bør de sikre – og på hvilken måte?

Fem trinn for å få kontroll over valutarisikoen din

Det er ikke enkelt å forstå hvor og hvordan valutasvingningene påvirker kontantstrømmene i et selskap. Mange forskjellige faktorer, fra utviklingen i makroøkonomien til konkurransen i markedet, avgjør på hvilken måte valutakursene påvirker kontantstrømmene i et selskap.

 

1. Ta en gjennomgang av driftssyklusen

Gå gjennom virksomhetens driftssyklus for å finne ut hvor det er valutarisiko. Det gjør det mulig å fastslå hvor følsomme resultatmarginene er overfor valutasvingninger.

 

2. Aksepter at virksomheten din har unike valutastrømmer

Alle virksomheter er forskjellige. Det gjenspeiles i valutastrømmene, men også i strukturen på eiendeler og gjeld. Valutasvingninger vil ha betydning for om man bør sikre risikoen eller ikke, og er ikke en beslutning som bør overlates til tilfeldighetene. Nordea har utviklet en egen tjeneste for virksomheter som er avhengige av utenlandske produsenter eller leverandører.

 

3. Bestem deg for hvilke regler du vil bruke i valutarisikostyringen – og hold deg til dem

En effektiv valutapolicy begynner med en tydelig forståelse av selskapets finansielle mål og hvordan endringer i valutakurser kan påvirke dem. Hvis kapitalinngangen og -utgangen fra driften er i forskjellige valutaer, kan endringer i valutakurser sette selskapets EBITDA-mål i fare. Hvis eiendeler og gjeld er i forskjellige valutaer, kan en reevaluering av de eiendelene med nye valutakurser sette selskapets P&L-bunnlinje eller egenkapitaldekning i fare. Med en policy for valutarisikostyring sikrer du at denne typen valutarisikoer overvåkes og systematisk reduseres – uavhengig av hvilke finansielle  mål du har.

 

4. Håndter eksponeringen for valutarisiko

Det vil gå tid mellom tidspunktet du tar en forretningsbeslutning på, og når du ser effekten av den på selskapets konto – spesielt når det er snakk om fysiske produkter. I den perioden forhandles innkjøps- og salgsordre, materialer fraktes rundt jorden, og varer produseres, lagres og leveres.

Parallelt med den fysiske prosessen blir også fakturaer sendt, sjekket, godkjent og betalt. Samtidig svinger valutakursene. Hvis material- og produksjonskostnader er i en annen valuta enn salgskvitteringene, kan valutasvingningene lett spise opp salgsmarginene som i utgangspunktet ble brukt som beslutningsgrunnlag.

Finansielle instrumenter kan bidra til å redusere denne usikkerheten som setter selskapets finansielle mål i fare. Det kalles sikring, og det sikrer at valutakursene som påvirker selskapets saldoer, ikke skiller seg nevneverdig fra kursene som ble brukt som beslutningsgrunnlag.

 

5. Automatiser valutahåndtering for å frigjøre tid

Både små bedrifter og store selskaper kan tjene på å automatisere valutahåndtering. Den prisvinnende AutoFX-løsningen fra Nordea hjelper bedrifter med å frigjøre ressurser, fjerne manuelle oppgaver og redusere operasjonell risiko og menneskelige feil. Dersom du vil vite mer om automatisering av valutahåndteringen kan du lese mer på våre nettsider her. 

Læs mere:

Sådan kommer Ball Group igennem COVID-19

En effektiv afdækningsstrategi hjalp denne virksomhed med at undgå valutatab under COVID-19

COVID-19 blev springbrættet til valutarisikostyring

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading