De siste svingningene i globale valutaer har igjen satt valutarisiko på agendaen for virksomheter som har kunder, leverandører og produksjon i andre land. Hvis du tror valuta og valutakurser er noe bare bankfolk bør tenke på, må du tro om igjen. Mange virksomheter er gjenstand for valutarisiko, enten de er klar over det eller ikke.

Gjennom mars og april var det store svingninger i valutamarkedet. Tiltak for å bremse smitten av korona har bremset aktiviteten i den globale økonomien med tilhørende fall i aksjemarkedet og oljepris. Markedet søker seg dermed til trygge havner som japanske yen, amerikanske dollar og sveitsiske franc. Mindre valutaer og råvarevalutaer svekker seg, deriblant norske og svenske kroner, australske og new zealandske dollar og fremvoksende økonomier. Etter at den verste panikken i markedet la seg gjennom april har noe av den initiale svekkelsen blitt reversert.

Den viktigste lærdommen er at hvis du driver en virksomhet som får inntektene fra utlandet, eller har kostnader i andre land, er du sannsynligvis eksponert for valutarisiko. Politiske hendelser utenfor din kontroll kan innvirke på inntektene og kostnadene dine.

Så hvor vanskelig er det å styre valutarisiko?

I en undersøkelse blant 200 finansdirektører og nesten 300 økonomisjefer gjennomført av HSBC og FT Remark, sa 70 prosent av finansdirektørene at selskapet deres hadde fått redusert inntektene sine de to siste årene på grunn av uunngåelig, ikke-sikret valutarisiko. Av finansdirektørene i store selskaper sa 58 prosent at sikring av valutarisiko er en av de to risikoene som tar det meste av tiden deres i øyeblikket, mens 51 prosent sa at valutarisiko er den risikoen selskapet deres har vanskeligst for å håndtere.

Ved å styre denne risikoen kan virksomheten din heller høste fordeler:

  • Beskyttelse av kontantstrømmen og resultatmarginene
  • Bedre økonomiske estimater og budsjetter
  • Bedre forståelse av hvordan valutasvingninger påvirker balansen
  • Økt lånekapasitet

Når valutakursene svinger, stresser selskapene for å hindre potensielle tap: Hva slags valutarisiko bør de sikre – og på hvilken måte?

Fem trinn for å få kontroll over valutarisikoen din

Det er ikke enkelt å forstå hvor og hvordan valutasvingningene påvirker kontantstrømmene i et selskap. Mange forskjellige faktorer, fra utviklingen i makroøkonomien til konkurransen i markedet, avgjør på hvilken måte valutakursene påvirker kontantstrømmene i et selskap.

1. Ta en gjennomgang av driftssyklusen

Gå gjennom virksomhetens driftssyklus for å finne ut hvor det er valutarisiko. Det gjør det mulig å fastslå hvor følsomme resultatmarginene er overfor valutasvingninger.

2. Mål og styr eksponeringen for valutarisiko

Dette bør omfatte risikoeksponeringen før en handel, et kjøp eller en transaksjon inngås, og risikoen som faktisk foreligger etter at en transaksjon er fullført. Når du har fått oversikt over risikoen før og etter en transaksjon, kan du avgjøre hvilket nivå av sikring som er nødvendig.

Transaksjonsrisiko er den enkleste formen for valutarisiko å måle og styre. Slik risiko oppstår på grunn av tiden det tar fra en avtale er inngått til de faktiske kontantstrømmene skjer. Hvis et selskap for eksempel produserer en vare i Kina og selger den i Danmark til en pris fastsatt i danske kroner, og betalingsbetingelsene gjør at kjøper betaler flere dager eller uker senere, vil selskapets kontantstrøm være eksponert for valutasvingninger i perioden frem til oppgjøret skjer.  Transaksjonsrisiko kan sikres med finansielle instrumenter, blant annet valutaterminer, -swaper eller -opsjoner.

3. Sikre valutarisikoen din

Sikring betyr at du bruker finansielle instrumenter, som for eksempel valutaterminer, til å låse valutakursen slik at den forblir den samme i en gitt tidsperiode.

4. Utarbeid en valutapolicy

Utgangspunktet for en effektiv valutapolicy er en klar strategi og klare mål for virksomheten. Policyen bør fastsette hovedmål – enten det er for kontantstrøm, EBITDA, verdier på eiendeler, gjelds- og rentedekningsgrad. Policyen bør også omfatte et mål for hvor stor risiko virksomheten kan tåle.  Det kan uttrykkes som målsetning for misligholdssannsynlighet, cash flow at risk, dekningsgrad eller kredittrating.

5. Aksepter at virksomheten din har unike valutastrømmer

Alle virksomheter er forskjellige. Det gjenspeiles i valutastrømmene, men også i strukturen på eiendeler og gjeld. Valutasvingninger vil ha betydning for om man bør sikre risikoen eller ikke, og er ikke en beslutning som bør overlates til tilfeldighetene. Nordea har utviklet en egen tjeneste for virksomheter som er avhengige av utenlandske produsenter eller leverandører.

Klikk her og lær mer om Veksle Hjemme

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler