Gjør bedriften klar for 2021

Tross store forventninger til 2021, må det forventes at ettervirkningene av pandemien også vil få konsekvenser for måten vi driver virksomheter på i tiden fremover. Her ser vi på tre viktige områder bedriftsledere bør ha kontroll på for å være best mulig rustet for året som ligger foran oss.

2020 var mildt sagt et annerledes år. Vi gikk inn i året med store forventninger, uten å vite om pandemien som skulle ramme oss med så stor kraft. Da etterspørselen mer eller mindre forsvant over natten, måtte bedriftene omstille seg. Ved hjelp av kreative løsninger har mange tatt igjen store deler av omsetningen de tapte.

«Jeg har vært i kontakt med mange bedrifter, og jeg er imponert over handlekraften og omstillingsevnen jeg har sett. Utfordringene har vært store, men evnen til å tenke nytt har hjulpet bedriftene videre. Jeg ser flere inspirerende eksempler på bedrifter som har gått gjennom forretningsmodellen og funnet både nye inntektsmuligheter og nye kundegrupper. Flere bedrifter har også fått hjelp med kostnadene gjennom støttepakker og økt fleksibilitet.» sier Jon Brenden, leder for bedriftsmarkedet i Nordea Norge.

Pressebilder Nordea

Jon Brenden, leder av bedriftsmarkedet i Nordea Norge

Sannsynligvis vil flere av endringene vi ser nå, bestå. Det gjelder for eksempel synet på reising, at det blir vanligere å jobbe hjemmefra, og økt digitalisering i alle bransjer. Utrulling av vaksine gir håp for 2021, men risikoen for tilbakeslag og forsinkelser er selvfølgelig også til stede, og det må bedrifter være forberedt på.

«Norge har en åpen økonomi, og vi påvirkes i stor grad av verden rundt oss. Derfor mener jeg det er spesielt viktig å ha kontroll på områder som valuta, digitalisering og det grønne skiftet. Så nå i det nye året bør du spørre deg selv hvordan disse områdene vil påvirke bedriften din» legger Jon Brenden til.

 

Valuta

2020 var preget av mye usikkerhet og store valutasvingninger i markedet. For bedrifter som driver med eksport eller import, kan store svingninger ha stor innvirkning på gevinstmarginer og resultater. «Vi ser at flere kunder viser interesse for å håndtere valutarisikoen, både små og store bedrifter. Jeg anbefaler at alle bedrifter gjennomgår valutarisikoen sin og legger planer for hvordan den skal håndteres.» sier Jon Brenden.

Her finner du vår 5-trinns veiledning.
 

Digitalisering

Restriksjoner, sosial distansering og mye tid hjemme under pandemien har tvunget mange bedrifter til å gå gjennom forretningsmodellen sin. Hvor man selger varene sine, og hvor man møter kunder og medarbeidere har endret seg. I Nordea flyttet vi oss raskt over til digitale møtekanaler som nettmøter, webinarer og chat, og medarbeiderne våre har, i den grad det er mulig, jobbet hjemmefra.

«Mye tyder på at denne digitaliseringen vil bestå og fortsette også etter pandemien. Det har så klart vært utfordringer knyttet til endringene, men i løpet av kort tid har vi også fått oppleve fordelene», forteller Jon Brenden.

Det er derfor viktig at du går gjennom og spikrer den digitale forretningsmodellen din. Hvis butikken din ennå ikke er på nett, er dette et godt tidspunkt å finne ut hvordan den fysiske butikken kan bli en nettbutikk på. Og et viktig spørsmål i den forbindelsen – hvordan unngå at kundene forlater handlekurven før kjøpet er fullført?
 

Det grønne skiftet

Fokuset på bærekraft vil øke i 2021. Etterspørselen etter og kravene om en overgang til bærekraftig virksomhet øker fra alle deler av samfunnet. Hvis du ikke har gjort det ennå, må du komme i gang med bærekraftsarbeid for din bedrift og legge en plan.

Her kan du lese mer om hvorfor og hvordan du kan arbeide med bærekraft. 

Bærekraft er ikke lenger noe sekundært eller noe man bruker til å krydre varemerket sitt med. I dag tar både investorer og finansinstitusjoner hensyn til de såkalte ESG-faktorene* når de tar beslutninger. Nye og økte krav fra myndigheter, banker, kunder og leverandører gjør at bedrifter må omstille seg til en mer bærekraftig forretningsmodell som er tilpasset globale bærekraftsmål. Disse kravene innebærer blant annet økt åpenhet og rapportering og at bedrifter har en plan for redusert klimaavtrykk og økt kunnskap om bærekraft i leverandørleddene.

«Som bank kan vi støtte deg i dette arbeidet og gjøre det enklere for deg å velge bærekraftig, for eksempel gjennom grønne bedriftslån og bærekraftige investeringer. Med det vil jeg avslutte med å oppfordre deg til å ha en tett dialog med banken i 2021 slik at vi sammen kan finne gode løsninger for din bedrift.» sier Jon Brenden

Kilder

1. *ESG står for Environment, Social and Governance og innebærer at man som bedrift integrerer utfordringer og muligheter knyttet til miljømessige (E) og sosiale (S) forhold og utviser høy forretningsetikk (G) i bærekraftsarbeidet sitt. Formålet er å nå FNs 17 globale mål og målene i Parisavtalen, som har som mål å begrense den globale oppvarmingen.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler