Gründer i Korona-tider? Dette må du tenke på

Er du gründer og bekymret for hvordan Korona-pandemien påvirker bedriften din? Hvordan kan du best ruste deg for fremtiden? Alma Larsen, kundeansvarlig for Startup & Growth-segmentet i Nordea, gir konkrete tips og råd om hva du bør tenke på nå som vi går en uviss tid i møte.

Koronautbruddet gjør det tøft for mange bransjer nå, og siden ingen helt vet hva som vil skje, er det mange som sitter stille i båten. Mange bedrifter blir tvunget til å utsette store investeringer som var planlagt for å realisere vekstambisjonen. For de gründerne som i tillegg er avhengig av å hente egenkapital fra investorer er tidene nå ekstra tøffe, sier Alma Larsen. Når børsene faller ser vi at risikokapitalen i markedet blir mer eller mindre borte. Det går spesielt ut over dette segmentet som er så avhengig av kapitaltilførsel.

AlmaOslo

Ingen vet hvor lenge situasjonen vi nå er i, vil vare. Som bedrift må du tenke på hvordan du skal klare deg gjennom denne første perioden og effekten det vil ha for personalsituasjonen, kunder, leverandører og din personlige økonomi. – I Nordea er vi i tett dialog med alle våre kunder i Startup-segmentet for å se hvordan vi kan bistå i disse vanskelige tider.  Vi tilbyr skreddersydd rådgivning til våre kunder, både en-til-en og via en rekke webinarer. For de kundene som har behov for å redusere sine fastekostnader, tilbyr vi avdragsfrihet på lån for en periode. Nordea har også valgt å sette ned renten på utlån med inntil 0,85 prosentpoeng som vil tre i kraft før påske. Vi jobber også tett med Innovasjon Norge for sammen å finne ut hvordan vi kan bistå med finansieringsløsninger.

Når det er urolige tider er det mye du bør tenke på for å sikre bedriften. Her finner du en oversikt over noen av de viktigste:

 

Kalkuler selskapets runway

Selskapets runway er hvor mange måneder det er til selskapet går tom for cash, og må hente mer penger. Skaff deg et realistisk bilde av inntektene og kostnadene. Kan du allerede nå se hvilke inntektsstrømmer som kommer til å forsvinne? Vurderer du deler av inntektene dine som trygge? Finnes det andre muligheter for inntekter akkurat nå? Hvilke kostnader kan du kutte både på kort og lang sikt? Hvilke utgifter kan settes på vent og utsettes? Her vil det kanskje være naturlig å gå i dialog med gårdeier om husleie dersom lokalene leies, innføre ansettelsesstopp, permittere ansatte, avslutte abonnement, forhandle betalingsutsettelser hos leverandører etc. Ønsker du mer informasjon om runway, les her.

 

Involver styret og legg en plan

Jo tidligere man involverer styret, og går gjennom ulike scenarier, jo bedre. Viktigheten av et aktivt styre og eiere er i denne fasen essensielt for å få gjennomført tiltak som må til for å overleve denne perioden. Vi opplever at startups som allerede har kapitalsterke eiere har bedre grunnlag for å komme seg gjennom krisen og for å hente lånekapital for å finansiere likviditetsutfordringene. Det er derfor viktig at styret har en plan for oppkapitalisering fremover.

 

Avklar med eksisterende aksjonærer hvorvidt de har anledning til å tilføre selskapet frisk kapital

De gründerne som er avhengig av frisk kapital bør så snart som mulig gå i dialog med sine eksterne investorer. Når børsene faller ser vi at risikokapitalen i markedet blir mer eller mindre borte, og at dette spesielt går utover dette segmentet som er så avhengig av kapitaltilførsel. Sørg for at du vet hva som gjelder for deg og din bedrift.

 

Involver banken

Involver banken din på et så tidlig stadium som mulig for å finne ut hvilken hjelp du kan få. I Nordea har vi tatt personlig kontakt med alle Startup-selskapene som er kunder av oss, og legger også fortløpende ut informasjon på våre åpne sider om nye tiltak.

 

Revurder forretningsmodellen

Vi ser at noen startups evner å endre på sin forretningsmodell som kan generere nye inntektskilder i den «nye tiden». Vi anbefaler derfor å se på hvordan forretningsmodellen din vil fungere i en lavkonjunktur som kan vare over tid.

 

Hold deg oppdatert på tiltak fra staten

Videre anbefaler vi å følge med på oppdateringer på krisepakker fra staten, og vi kan anbefale nettstedet Shifter, som er en avis for og av gründere.

 

Ønsker du å vite mer om krisepakken for SMB markedet, rentejusteringer og aksjemarkedet mm. hold deg oppdatert på vår hjemmeside nordea.no og Nordea News.

 

 

 

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler