Startup & Growth teamet i Norge
Startup & Growth teamet i Norge

Hvorfor hjelper Nordea oppstartsbedrifter med vekst?

Med vårt omfattende nettverk, økonomiske kompetanse og finansielle løsninger ønsker Nordea Startup & Growth å være førstevalget blant oppstarts- og vekstbedrifter i Norden.

Når du tenker på oppstartsbedrifter, ser du kanskje for deg ambisiøse gründere som flikker på forretningsmodellen døgnet rundt eller jobber med pitcher til investorer. En bank er kanskje ikke det første du kommer på. Det er Nordea i ferd med å endre med Startup & Growth.

Nordea Startup & Growth ønsker være en selvsagt samarbeidspartner i Norden i arbeidet med å hjelpe vordende oppstartsbedrifter og vekstbedrifter med å skalere og blomstre.

– Vi er banken som hjelper oppstartbedrifter med å vokse, sier Alma Larsen, kunderådgiver  Startup & Growth i Norge. – Én av de største fordelene vi har som Nordens største bank er at vi har et stort nettverk mot det profesjonelle investormiljøet både nordisk og internasjonalt , som gjør at vi kan spille en viktig rolle i formidlingen av kontakt mellom vekstbedrifter og investorer.

Vil du være med på digital «Investor Speed dating»?

 

Startups 14. april 2021

Scaleups 5. mai 2021

Les mer og send søknaden din her

Nordea arrangerte i fjor høst to investormatching events, sammen med Slush, verdens ledende gründer- og teknologiarrangement. På grunn av koronasituasjonen arrangerte  vi Investor Speed Dating virtuelt i to runder – én i oktober for nye oppstartsbedrifter, og én i november for vekstbedrifter som var klare for en ny investeringsrunde. I den første runden ble alle rekorder knust med over 140 speed-dater mellom oppstartsbedrifter og investorer i hele Norden. Nordea fikk i tillegg til de nordiske med seg seks av de ti største globale og mest aktive VC-fondene på Investor Speed Datingen – et rekordoppmøte.

– Tilbakemeldingene fra både VC’fondene og selskapene var ensidig positiv og vi har her truffet et udekket behov for en organisert møteplass på tvers av landegrensene. Gjennom disse to eventene ble det arrangert over 300 en-til-en møter mellom investorer og selskaper, sier Alma Larsen.

Slush Investor Speed Dating

Investor Speed Dating på Slush 2019, før korona

En forpliktelse til nordisk innovasjon

Nordeas første Startup & Growth-enhet ble etablert i Finland i 2014. Det ble en suksess, og dermed ble det etablert tilsvarende enheter i Danmark, Sverige og Norge også.

Hvorfor skal vi som bank velge å finansiere oppstartsbedrifter, spesielt med tanke på at statistikken viser at 90 % av dem mislykkes? Ambisjonen til Startup & Growth har to sider, sier Håvard Lindtvedt, som er leder for det norske teamet.

– Disse bedriftene er våre fremtidige kunder. De utfordrer det eksisterende næringslivet med nye forretningsmodeller og teknologier, og vi ønsker å være en del av miljøet rundt de nye selskapene som vokser frem. På den måten kan vi også lære og få innsikt i den nye verden, sier Lindtvedt.

Den andre siden handler om samfunnsansvar: – Et blomstrende oppstartsmiljø er viktig for vekst og sysselsetting i Norden, og som regionens største bank ønsker vi å støtte nordisk innovasjon.

Slush We Grow Startups sign

De vanskelige spørsmålene

Nordeas tilbud til oppstartsbedrifter er mye mer enn de vanlige banktjenestene som konto, kredittkort og nettbank. Med over 3 milliarder i utlån til dette segmentet i Norden sitter Startup & Growth  etterhvert på mye kunnskap og erfaring på hvilke suksessfaktorer som gjelder for de som lykkes i oppstartsmiljøet. Teamet bruker derfor masse tid på analyse av de enkelte casene  og bidra til kompetanseoverføring.

En av kjernekompetansene i Startup & Growth er å hjelpe bedrifter med kapitalstrategi og strukturering av finansiering, enten det er den første kapitalen fra venner, familie og offentlige organisasjoner eller investeringer fra forretningsengler og venture capital-fond. Banklån er også et godt alternativ, sier Håvard Lindtvedt, teamleder for Startup & Growth i Norge.

– Mange gründere tenker ikke på banklån, ofte fordi de ikke vet at det er et alternativ. Men banklån er en god støtte for en gründer som jobber med vekst, sier Bruzelius.

Nordeas låneprodukter er de mest konkurransedyktige på markedet og er utviklet spesifikt for å møte behovene til nye bedrifter og mer etablerte bedrifter på vei inn i en vekstfase.

 

Bruke bankens nettverk

Kontakter er også viktig når en bedrift skal opp og stå, og der kommer Startup & Growth inn med det omfattende nettverket sitt. Startup & Growth har kontakter i seks av ti av verdens største VC-fond – kontakter som kan være spesielt viktig for vekstorienterte gründere.

Det danske teamet har også et program der de jobber med å informere Nordeas Private Banking-kunder om hvordan de kan bli forretningsengler.

– I Danmark har vi lært opp rundt 200 forretningsengler fra Nordea så langt, og vi jobber med å bygge et stort nettverk rundt forretningsenglene. Ikke alle er aktive, men vi har lykkes med å få forretningsengler til å investere i oppstartsbedrifter i nettverket vårt, sier Rørvig.

I tillegg er Nordea en fullskala bedriftsbank som tilbyr et fullstendig utvalg av løsninger, fra verktøy til å håndtere valutarisiko ved handel med kunder og leverandører i utlandet, til noen av de mest avanserte kontanthåndteringsløsningene som finnes.

– Det er viktig at vi kan være en relevant partner for dette segmentet, sier Lindtvedt. – Gitt størrelsen vår og rollen vi spiller i samfunnet, ønsker vi å være der. Med kompetansen vår kan vi utgjøre en stor forskjell for disse kundene – fra tidlig i oppstarten til fullskala vekst.

 

Finn ut mer om Nordea Investor Speed Dating og hvordan du søker.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler