Nordea samarbeider med Kjeller Innovasjon for å hjelpe gründere innen teknologi

Nordea støtter gründere og har startet et nært samarbeid med inkubatoren Kjeller Innovasjon, et unikt og solid miljø for utvikling av bedrifter som jobber med fremtidens teknologi. En av satsningene er Nordic H2 launcher, der målet er å hjelpe oppstartbedrifter som jobber med ny teknologi innenfor hydrogen.

Oppstartsbedrifter som skal vokse trenger verktøy og kunnskap for å sikre seg kapital

Som en del av samarbeidet med Kjeller Innovasjon ble det arrangert workshop på Nordea-huset i Oslo mandag 13. september. Her var også Remis, Innovasjon Norge og T:Lab invitert til å coache og dele av sin ekspertise. Dette er den andre workshopen som Kjeller Innovasjon og Nordea har gjennomført sammen og enda en er planlagt i november, da med selskaper innen romfartsteknologi.

Håvard Lindtvedt, leder for Startup&Growth Norge, synes det er viktig å støtte det norske gründermiljøet og har flere aktiviteter på gang for å dele av den kompetansen enheten innehar.

“Vi ønsker å hjelpe selskaper som skal vokse med å gi de verktøyene og kunnskapen de trenger for å sikre seg kapital. Det er ofte en vanskelig reise for oppstartsbedrifter”, sier Lindtvedt.

Picture of head of startup & Growth NOrway

Vi ønsker å hjelpe selskaper som skal vokse med å gi de verktøyene og kunnskapen de trenger for å sikre seg kapital. Det er ofte en vanskelig reise for oppstartsbedrifter

Håvard Lindtvedt, leder i Startup&Growth Norge

Hvordan lykkes med skalering

Temaet for workshopen var finansiell strategi, og hvordan bedrifter som jobber med ulike former for hydrogen-teknologi kan jobbe for å koble den finansieringsplanen sammen med produktstrategien. Lykkes de ikke med dette, vil mulighetene for å skaffe nok kapital til å skalere stå i fare. Nordea stilte med to foredragsholdere som sammen introduserte deltakerne for finansieringsstrategi og for de ulike kildene til finansiering for selskaper i de forskjellige fasene, slik som idé, beta og skaleringsfase. Hva er fordeler og ulemper med finansieringskildene? Kan den ene utelukke den andre?

“Kjeller Innovasjon er en av flere inkubatorer vi har samarbeid med for å drive workshops innen finansieringsstrategi. Dette er ofte selskaper som er i for tidlig fase for gjeld, så det er en måte for oss å bidra til at de bedre forstår når bankgjeld kan være et aktuelt verktøy. For flere er det en realitetsorientering, men her får de den forklart på en grundig måte, samt får forslag og innspill til finansieringskilder i forskjellige faser av selskapets utvikling”, sier Lindtvedt.

Selskapene som deltok har innovative løsninger innenfor hydrogenteknologi. Det øker Nordeas kunnskap innenfor en av de store industrisatsingene for fremtiden.

“For oss er det viktig å lære om en stor vekstsektor, slik som «deep-tech» er. Per i dag finnes det et gap i kapitaltilstrømningene der investeringer historisk har gått til software. Nå ser vi et skifte der investorene viser økt interesse for kapitalintensive investeringsløp”, fortsetter Lindtvedt.

Kjeller Workshop

Ebbe Vestergaard fra Sulfilogger og Martin Nese fra Cignus Instruments i gang med gruppearbeid

Viktig for fremdrift og nettverk

En av deltakerne var Ebbe Vestergaard fra firmaet Sulfilogger. Selskapet har funnet en innovativ løsning innenfor sensorer og måleutstyr for hydrogenlekkasjer.

“Vår teknologi kan brukes til å unngå ulykker og raskt avdekke lekkasjer i alle typer prosesser der hydrogen brukes”, sier Vestergaard.

Vestergaard sier at drømmen er å ta en stor del av verdensmarkedet innenfor sensorer for hydrogen.

“Workshoper som dette er viktige for å skape nettverk, og for å hjelpe oss til å teste vårt verdiforslag”, sier Vestergaard.

Til stede er også  Martin Nese fra Cignus Instruments. Han presenterer et nytt konsept for strømningsmåling av gasser og væsker innenfor hydrogen, karbonfangst og lagring.

“Drømmen er å bli en betydelig leverandør globalt. Her på workshopen, kommer vi i kontakt med kunder og danner nettverk. Vi lærer også å håndtere investorer og hvordan skaffe kapital”, sier Nese.

Samarbeidet mellom Kjeller innovasjon og Nordea vil fortsette, og det vil bli flere arrangementer i fremtiden, og da med andre tema og innenfor ulike bransjer. Ønsker du å lære mer om Start&Growth-enheten kan du besøke disse sidene.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler