Økt nettsalg for små og mellomstore bedrifter i hele Norden

Hvordan har nedstenging av samfunnet i forbindelse med Covid-19 påvirket netthandel? Nordea har undersøkt omfanget ved å spørre 600 SME-er. Svarene finner du her.
Engelsk

Covid-19 og nedstengingene viruset har forårsaket, har uten tvil hatt enorm innvirkning på veksten i e-handel i Norden. Nordea ville vite mer om omfanget av denne endringen og gjennomførte en undersøkelse blant 600 små og mellomstore bedrifter (SMB-er) for å finne ut i hvor stor grad bedriftene hadde respondert på situasjonen ved å gå over til nettsalg. Som forventet viste undersøkelsen at krisen har utløst en varig endring i forholdet mellom nettsalg og fysisk salg i Norden.

Du kan se hele undersøkelsen på nordeaconnect.com og lese om Nordeas egen betalingsplattform Nordea Connect her.

Overgang til netthandel

Gjennom hele koronakrisen la nedstenginger av ulik grad en demper på salget i fysiske butikker, mens netthandelen økte tilsvarende. Å åpne for nettsalg ble vanlig praksis for nesten alle butikker i Norden.

Ikke overraskende tror 70 % av de som deltok i undersøkelsen, at koronakrisen både har økt behovet for å opprette salgskanaler på nett og for å optimalisere eksisterende nettkanaler. Det er nødvendig for å kunne møte den økte etterspørselen fra forbrukere, og for å kunne konkurrere med globale selskaper.

Så mange som 15 % av SMB-ene i undersøkelsen som tilbyr nettsalg i dag, gjorde ikke det før krisen inntraff. 46 % av SMB-ene som allerede tilbød nettsalg, har forbedret nettilbudet betydelig i løpet av krisen.

Så mange som 15 % av SMB-ene i undersøkelsen som tilbyr nettsalg i dag, gjorde ikke det før krisen inntraff.

Hindringer for overgang til nettsalg

På spørsmål om hvilke utfordringer SMB-er møter når de skal opprette eller forbedre nettsalgskanalene sine, svarte 42 % at mangel på tid og ressurser var et viktig hinder. 36 % av bedriftene pekte også på manglende teknisk kunnskap.

Litt under 25 % av bedriftene oppga at det ville være enklere å komme i gang med nettsalg eller forbedre eksisterende kanaler hvis det var mulig å kjøpe en komplett løsning fra en ekstern e-handelsleverandør.

 

Finne den riktige nettløsningen

Nordeas undersøkelse blant nordiske SMB-er viste også at deltakerne ikke hadde god oversikt over hvilke nettsalgsløsninger som finnes på markedet.

Litt under en tredjedel av dem som ikke hadde en salgskanal på nett da krisen inntraff, mente at det hadde vært mindre utfordrende å komme i gang med nettsalg hvis de hadde hatt bedre oversikt over tilbudet av nettsalgsløsninger. 23 % av deltakerne var heller ikke klar over at enkelte banker og finansinstitusjoner tilbyr egne nettbetalingsplattformer.

På spørsmål om hvilke utfordringer SMB-er møter når de skal opprette eller forbedre nettsalgskanalene sine, svarte 42 % at mangel på tid og ressurser var et viktig hinder.

Netthandel er kommet for å bli

Generelt sett viser Nordeas undersøkelse blant 600 SMB-er at krisen vil føre til at nesten alle bedrifter i Norden raskt vil ta i bruk salgskanaler på nett.

Men selskapene som opprettet nye nettsalgskanaler eller forbedret eksisterende løsninger, hadde likevel utfordringer knyttet til tid, kompleksitet og til å finne den riktige løsningen for sine forretningsbehov.

Til tross for disse utfordringene har e-handelen blomstret, og etter krisen ser det ut til at en hybridløsning med nettsalg og fysisk salg vil bli den nye normen.

Få mer informasjon om Nordea Connect her, eller fyll ut kontaktskjemaet for Nordea Connect.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler